Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina Gorzkowice

|--- Dane teleadresowe

Urząd Gminy

|--- Wójt Gminy

      |--- Kadencja 2014 - 2018

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Informacje ogólne

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu

|--- AKTUALNOŚCI/Obwieszczenia

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gorzkowice i jej jednostek organizacyjnych

Rada Gminy kadencja 2014 - 2018

|--- Informacje o komisjach

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Uchwały

      |--- 2014-2018

            |--- Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r.

            |--- Uchwały z XLIII z dnia 29 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLII z dnia 6 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLI z dnia 20 czerwca 2018 roku

            |--- Sesja XL z dnia 14 maja 2018 roku

            |--- Sesja XXXIX z dnia 23 kwietnia 2018 roku

            |--- Sesja XXXVIII z dnia 26 marca 2018 roku

            |--- Sesja XXXVII z dnia 27 lutego 2018 roku.

            |--- Sesja XXXVI z dnia 29 stycznia 2018 roku.

            |--- Sesja XXXV z dnia 28 grudnia 2017 roku

            |--- Sesja XXXIV z dnia 29 listopada 2017 roku

            |--- Sesja XXXIII z dnia 16 października 2017 roku

            |--- Sesja XXXII z dnia 25 lipca 2017 roku

            |--- Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXIX z dnia 22 maja 2017 roku.

            |--- Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 roku

            |--- Sesja XXVII z dnia 27 lutego 2017 roku

            |--- Sesja XXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.

            |--- Sesja XXV z dnia 28 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja XXIV z dnia 28 listopada 2016 roku

            |--- Sesja XXIII z dnia 18 października 2016 roku

            |--- Sesja XXII z dnia 28 września 2016 roku

            |--- Sesja XXI z dnia 19 sierpnia 2016 roku

            |--- Sesja XX z dnia 15 lipca 2016 roku

            |--- XIX Nadzwyczajna Sesja z dnia 5 lipca 2016 roku

            |--- Sesja XVIII z dnia 15 czerwca 2016 roku

            |--- Sesja XVII z dnia 21 kwietnia 2016 roku

            |--- Sesja XVI z dnia 24 marca 2016 roku

            |--- Sesja XV z dnia 29 lutego 2016 roku

            |--- Sesja XIV z dnia 28 stycznia 2016 roku

            |--- Sesja XIII z dnia 29 grudnia 2015 roku

            |--- Sesja XII z dnia 12 listopada 2015 roku

            |--- Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku

            |--- Sesja X z dnia 8 września 2015 roku

            |--- Sesja IX w dniu 2 lipca 2015

            |--- Sesja VIII w dniu 18 czerwca 2015

            |--- Sesja VII w dniu 30 kwietnia 2015

            |--- Sesja VI w dniu 23 marca 2015

            |--- Sesja V w dniu 26 lutego 2015

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Informacje o sesjach

      |--- Kadencja 2014-2018

System Rada kadencja 2018 - 2023

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Sesje Rady

|--- Projekty uchwał

Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

|--- Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

      |--- II Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice

      |--- Druki dokumentów do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Prawo Lokalne

|--- Budżet Gminy

      |--- Budżet Gminy Gorzkowice na 2022 rok

      |--- Budżet Gminy Gorzkowice na 2021 rok

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Rok 2022

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

      |--- Informacje dla banków

      |--- Budżet gminy Gorzkowice na 2019 rok

      |--- Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu

      |--- Uchwała budżetowa

      |--- Informacje i komunikaty

      |--- Opinie RIO

            |--- Budżet Gminy 2022

            |--- Uchwały RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

            |--- Budżet Gminy 2021

            |--- Budżet Gminy 2020

                  |--- Opinia RIO do projektu WPF na lata 2020 - 2028

                  |--- Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Pomoc publiczna

      |--- Podatek od środków transportowych

      |--- Podatek od nieruchomości

      |--- Podatek leśny

      |--- Podatek rolny

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Rejestr wydanych decyzji celu publicznego

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2018

      |--- Plan zagospodarowania przestrzennego

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

      |--- Decyzje lokalizacyjne

            |--- BGP.6733.5.2023. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice ( rurociągi grawitacyjne, rurociągi tłoczne, dwie przepompownie, kable zasilające przepompownie )

            |--- BGP.6733.4.2023. Budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych na części dz. nr ewid. 365 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.3.2023. Budowa oświetlenia obiektu lekkoatletycznego oraz przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr ewid. 296 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.2.2023. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 48,96 KWP wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji wewnętrznej niskiego napięcia, zamontowana na gruncie , na terenie hydroforni w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 438 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.1.2023. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 48,96 KWP wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji wewnętrznej niskiego napięcia, zamontowana na gruncie , na terenie działki przylegającej do ujęcia wody w m. Szczukocice dz. nr ewid. 118, 119/1, 119/2 obręb Szczukocice Wieś , Gmina Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.16.2022. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr PIO4411B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z lokalizacją na części dz. nr ewid.: 5, 7 obręb Kolonia Gorzędów

            |--- BGP.6733.18.2022. Budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych

            |--- BGP.6733.17.2022. Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla planowanej przepompowni ścieków dz. nr ewid. 187/24, 187/40 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.15.2022 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na część dz. nr ewid. 469, obręb Plucice, Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.8.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej nN i latarni oświetlenia ulicznego

            |--- BGP.6733.14.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 709/2, 1613 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice ( ul. Królowej Jadwigi ) Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowana przez Władysława Gruszczyńskiego

            |--- BGP.6733.13.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 1384, 1383, 1382/1, 1348/4 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice ( ul. Lipowa) Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa w Łodzi ul. Targowa 18 , 90-042 Łódź reprezentowana przez Roberta Kosela

            |--- BGP.6733.7.2022. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 673/2 ob. Krosno , Gmina Gorzkowice wnioskodawca Gmina Gorzkowice reprezentowana przez Krzysztofa Górnego

            |--- BGP.6733.12.2022. Wykonanie robót budowlanych budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami obejmującego budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę budynku Urzędu Gminy

            |--- BGP.6733.11.2022, zagospodarowanie terenu działki nr 372/7 ob. Gorzkowice poprzez remont ciągów pieszych oraz wykonanie utwardzeń terenu, montaż elementów małej architektury (kosze, ławeczki, stojaki na rowery, maszty na flagi wraz z fundamentami), wykonanie nasadzeń, elementów dekoracyjnych,

            |--- BGP.6733.10.2022. Zagospodarowanie terenu działki nr 279 ob. Marianek w zakresie obiektów małej architektury tj. urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń fitness, ławek parkowych, instalacji oświetlenia solarnego, ogrodzenia panelowego, altany, utwardzenia terenu itp.,

            |--- BGP.6733.9.2022. Zagospodarowanie terenu działki numer ewid. 129/71 ob. Gorzkowice Gmina Gorzkowice w zakresie obiektów małej architektury tj. urządzeń zabawowych dla dzieci, ławek parkowych, instalacji oświetlenia solarnego, ogrodzenia drewnianego

            |--- BGP.6733.6.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90 PE (maksymalne ciśnienie robocze projektowanego gazociągu wynosić będzie do 0,5 MPa)

            |--- BGP.6733.4.2022. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

            |--- BGP.6733.5.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok 302 m

            |--- BGP.6733.3.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową przepompowni ścieków

            |--- BGP.6733.2.2022. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

            |--- BGP.6733.1.2022 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

            |--- BGP.6733.14.2021. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

            |--- BGP.6733.9.2021.budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną ( stacją bazową) II lokalizacja

            |--- BGP.6733.13.2021. Przebudowa części parteru istniejącego budynku szkoły w Krzemieniewicach polegającej na dostosowaniu do przepisów P.POŻ dz. nr ewid. 154/2 ob. Krzemieniewice , Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.12.2021. Przebudowa części parteru istniejącego budynku szkoły w Gorzkowicach polegającej na dostosowaniu do przepisów P.POŻ dz. nr ewid. 296 ob. Gorzkowice , Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.11.2021. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 66 obręb Kolonia Gorzędów Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.10.2021. Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

            |--- BGP.6733.8.2021 Budowa wagi samochodowej betonowej z dwoma najazdami o udźwigu do 50000 kg, dz. nr ewid. 112/2 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.7.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 477/1, 482 obręb Szczepanowice, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.6.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego (ul. Wiśniowa) dz. nr ewid. 1349/1, 1349/2, 1349/3 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.5.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1152/4, 1152/7, 1152/8 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/1, 46/3 obręb Bujnice PGR, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.3.2021 -,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE wraz z przyłączami w ul. Zielonej w m.Gorzkowice dz. 1118, 1458, 1077/2, 1412, 1414/2, 1422, 1423, 1424, 1425/1, 1455/1, 1140, 1130/1, 1128, 1454, 1455/2, 1455/5, 1127, 1447, 1446, 1413 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice??

            |--- BGP.6733.4.2021 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ewid. 91 obręb Żuchowice, Gmina Gorzkowic

            |--- BGP.6733.2.2021 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączami dz. nr ewid. 24, 186, 175/6, 175/5, 183, 184, 185, 194, 193/3, 193/2, 193/6, 193/5, 193/4, 192, 191/1, 191/2, 191/3 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice

            |--- BGP.6733.1.2021 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 1291 obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 202 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice

            |--- "Budowa rurociągu produktowego Bronów - Trzebinia"

            |--- BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.5.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 939/3, 1568/1 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.4.2020 Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z lokalizacją inwestycji na dz. ewid. nr 188/3, 107, 230, 189/2 obręb Sobaków, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.3.2020 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, budowa i przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia z lokalizacją na terenie dz. ew. nr 157, 125/2, 125/1, 136 obręb Bujnice, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.2.2020 Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami na dz. ew. nr 351, 316/1, 316/2, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 331/1, 331/2, 333/4, 333/2, 335/2, 337, 339, 341, 343, 345/4, 345/3, 347/1, 349/3, 353, 355, 358/1, 358/2, 360, 362, 364, 366/1, 366/2, 368, 370/1, 370/2, 372/2, 374, 376, 378, 380, 382/2, 384/2, 386/7, 387, 346/4, 346/2, 336, 478/1, 323, 317, 391 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.1.2020 Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami z lokalizacją inwestycji na dz. ew. nr 283/1, 391, 238/1, 240, 239/1, 242, 244, 246/2, 246/4, 248/1, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 273, 274/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 284, 286/1, 286/2, 286/3, 288/7, 288/5, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298, 300/1, 302/1, 302/2, 304/2, 306, 308, 310, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice

            |--- BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice

            |--- BGP.6733.20.2019 pn,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na:budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,budowie napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN,na dz. ew. nr 314/3, 316/1, 316/2, 391, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 354, 353, 314/2, 314/1, 312, 310, 308, 306, 283/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.19.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm Działkowa

            |--- BGP.6733.18.2019 Budowa sieci gazowej Łokietka-św. Wojciecha Gorzkowice

            |--- BGP.6733.17.2019 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV Cieszanowice, Daniszewice

            |--- BGP.6733.16.2019 Budowa odcinka gazociągu ? ul. Kazimierza Wlk.- Mieszka I w Gorzkowicach

            |--- BGP.6733.15.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE90 dla zasilenia budynków mieszkalnych na ulicy Cmentarnej

            |--- BGP.6733.14.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE63 Warszawska

            |--- BGP.6733.13.2019 Budowa sieci wodociągowej w Krośnie

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- 2015

|--- Sprawy z zakresu referatu gospodarki wodno-ściekowej

      |--- 2023

      |--- Taryfy za wodę i ścieki

      |--- 2022

      |--- 2021

            |--- Badania jakości wody 2021

      |--- 2020

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

            |--- Sprawy rożne

      |--- 2019

            |--- Sprawy różne

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Program Ochrony Środowiska Gminy Gorzkowice na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029

      |--- Inne

      |--- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice

      |--- Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

      |--- plany i programy, dokumenty prawa miejscowego

      |--- rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

            |--- OŚ.6220.13.2023 Budowa instalacji fotowoltaicznej ?Gorzkowice? wraz z infrastrukturą techniczną

            |--- OŚ.6220.12.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 14/1, 14/2, 14/3, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22, 23/3, 28/3, 29/1, 32/1, 32/2 obręb Szczepanowice, gmina Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.11.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 72 obręb Cieszanowice, gmina Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.10.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 403, 404, 405, 406 obręb Szczepanowice, gmina Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.9.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ?Gorzkowiczki? o mocy do 10MW zlokalizowanej w miejscowości Gorzkowiczki, na dz. nr ewid. 1130, obręb Gorzkowiczki, gmina Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

            |--- OŚ.6220.8.2023 Budowa elektrowni fotowoltaicznej Szczepanowice o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie obejmującym działki o nr ewid. 198/1, 198/2, 198/7, 198/8 obręb Szczepanowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.7.2023 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice na terenie obejmującym dz. nr ewid. 88 obręb Szczepanowice, dz. nr ewid. 42, 56, 57, 111/3, 114, 531, 542/3, 115, 116/1 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.6.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Cieszanowice? o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 71 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.5.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Gościnna? o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na części działki o nr ewid. 504/3 obręb Gościnna, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.4.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Plucice 3? o mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 126/1 obręb Plucice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.3.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej Plucice 1 o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 14 obręb Plucice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.2.2023 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Plucice 2? o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 749 obręb Plucice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.1.2023 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice na terenie obejmującym dz. nr ewid. 88 obręb Szczepanowice, dz. nr ewid. 42, 56, 57, 111/3, 114, 531, 542/3 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.8.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159, 160 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.7.2022 Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 205 700 szt. (822,8 DJP) prowadzonego zamiennie z chowem kaczek mięsnych o łącznej liczbie stanowisk 205 700 szt. (822,8 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bujnice, gm.Gorzkowice, powiat piotrkowski, na działkach nr ewid. 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 380 obręb Bujnice.

                  |--- Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko

                  |--- Raport o oddziaływaniu na środowisko

            |--- OŚ.6220.6.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gorzkowice o łącznej mocy do 3 MW na działkach nr ewid. 160, 169, 170 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.

            |--- OŚ.6220.5.2022 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 740, 893, 942, 940, 941 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie dz. o nr ewid. 1301, 1296, 1328 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice lub w obrębie dz. o nr ewid. 1301, 1296, 1328, 1297 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.3.2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej ?Bujniczki? o mocy do 1 MW na dz. nr ewid. 10/4 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.4.2022 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice, na terenie obejmującym dz. nr ewid. 2, 4, 311/3, 311/4, 312/4, 312/1, 312/3 obręb Szczepanowice, dz. nr ewid. 62/3, 62/4, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 64/1, 167, 65, 166, 66, 67, 68, 69/3, 69/5, 69/2, 531, 542/3, 542/4, 113, 55, 54, 53, 52, 43, 56, 57, 111/3, 42, 38, 39, 40/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.2.2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 549, 550 obręb Krosno, Gm. Gorzkowice o mocy do 2,0 MW.

            |--- OŚ.6220.1.2022 Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV CIESZANOWICE o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą do realizacji na dz. nr ewid. 64/1 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.20.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr ewid. 352 obręb Sobakówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.19.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej na części dz. nr ewid. 157 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.18.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami, realizowana na działkach o nr ewid.: 938, 939/1, 939/2, 939/3, 1192 obr. Gorzkowice, Gm. Gorzkowice oraz działka nr ewid. 322 obr. Plucice, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

            |--- OŚ.6220.17.2021 Budowa dwudziestu budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1343 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.16.2021 Budowa instalacji ? kompostownia płytowa do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego pasywnego niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 109 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.15.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Wola Kotkowska 2? o mocy do 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid. 199/1, 200/1 obręb Wola Kotkowska, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.13.2021 Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 543 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.12.2021 Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 42/6 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.11.2021 Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ?Bujnice Solar Park Południe? wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 47/17, 47/16, 47/14 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.10.2021 Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ?Bujnice Solar Park Północ? wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 18/26 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.9.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 80, 87, 88, 105 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.8.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 181, 182, 185, 186 obręb Daniszewice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ewid. 66/2 obręb Wola Kotkowska, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.6.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 376 obręb Sobakówek, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.5.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z lokalizacją na działkach nr ewid. 295, 296 obręb Kolonia Krzemieniewice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.4.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sobakówek o łącznej mocy do 5 MW realizowanej w granicach działek nr ewid. 278, 272 obręb Sobakówek, Gm. Gorzkowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

            |--- OŚ.6220.3.2021 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 116, 120 obręb Szczepanowice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.2.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 213, 214/1 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.1.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2,63 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 95/1 obręb Plucice, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.12.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 160, 169, 170 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.11.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 453/4 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.10.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Marianek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 48 obręb Marianek, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.9.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 430, 432 obręb Gościnna, Gm. Gorzkowice.

            |--- OŚ.6220.8.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 18/26 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.7.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 47/14, 47/16, 47/17 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.6.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 74/4, 74/2 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.5.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 420, 421 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.4.2020 ?Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice?.

            |--- OŚ.6220.3.2020 Przebudowa budynku na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 977/3 obręb Gorzkowiczki

            |--- OŚ.6220.2.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 121 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.1.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 339/1, 339/2 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.10.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów II lokalizacja

            |--- OŚ.6220.9.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów

            |--- OŚ.6220.8.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja B

            |--- OŚ.6220.7.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja A

            |--- OŚ.6220.6.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej przy ul. Przedborskiej

            |--- OŚ.6220.5.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E w m. Kolonia Żuchowice

            |--- OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach

            |--- OŚ.6220.3.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja B

            |--- OŚ.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja A

            |--- OŚ.6220.1.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Sobakówku

            |--- OŚ.6220.8.2018 Punkt zbierania odpadów metali

            |--- OŚ.6220.6.2018 Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, Bujnice

                  |--- raport

            |--- OŚ.6220.5.2018 Przebudowa drogi powiatowej Sobaków -Sobakówek

            |--- OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach

            |--- OŚ.6220.3.Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 740 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie.

Wybory

|--- Wybory

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu i Referendum Ogólnokrajowe 2023

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015

Rejestry

|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- Rejestr Instytucji Kultury

      |--- KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Dokumenty do pobrania

|--- Dokumenty do pobrania

Koordynator ds. dostępności

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności

|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Inne

|--- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

|--- Raport o stanie gminy

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory Ławników na kadencje 2024-2027

      |--- Wybory ławników na kadencję 2020-2023

      |--- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

|--- Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

|--- Jak załatwić sprawę w Urzędzie

|--- Skargi, wnioski i petycje

      |--- Petycje

            |--- Petycje 2022

            |--- Petycje 2021

                  |--- Petycja w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat roli wit D i innych suplementów w procesie budowania odporności przeciw SARS-Co V-2

                  |--- Petycja - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - dot. niezbezpiecznych szczepionek

            |--- Petycje 2020

      |--- Wnioski

            |--- Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

      |--- Skargi

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Kadencja 2019-2024

      |--- Kadencja 2015 - 2019

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2022 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2022 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2021 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2020 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych Kierownictwa Gminy Gorzkowice za rok 2019

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice za rok 2019

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2019 rok

      |--- Korekty do oświadczeń majątkowych Kierowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych radnych gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na dzień powołania i odwołania z funkcji

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- 2023

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : referent ds. gospodarowania odpadami w Urzędzie Gminy Gorzkowice

      |--- 2022

            |--- Ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej - Kierownika Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i melioracji wodnych w Referacie Organizacyjnym

      |--- 2019

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. zarządzania drogami i ruchem drogowym w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. obsługi kasy Urzędu Gminy Gorzkowice

      |--- 2018

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent ds. utrzymania dróg, transportu i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. administracji i eksploatacji obiektów ujęć wody w Gorzkowicach, Szczukocicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach

      |--- 2017

      |--- 2015

|--- Organizacje pozarządowe

|--- E-skrzynka Podawcza

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Konsultacje społeczne

|--- Organizacja zgromadzeń

|--- Polska Cyfrowa

Jednostki organizacyjne

|--- Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Administracja Placówek Oświatowych

|--- Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

|--- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

|--- Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach

|--- Samorządowy Klub Dziecięcy w Gorzkowicach

|--- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach