Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 83/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku 2021-01-26 14:34:03
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 82/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku 2021-01-26 14:33:34
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 79/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku 2021-01-26 14:33:00
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 742020 z dnia 24 listopada 2020 roku 2021-01-26 14:26:24
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej ?projektem programu?. 2020-12-15 13:53:02
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 69/2020 z dnia 30.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-11-16 15:00:44
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 62/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020roku 2020-10-14 09:34:05
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". 2020-10-13 15:16:04
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 32a z dnia 29.04.2020 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących w zarządzie Wójta Gminy Gorzkowice 2020-09-10 11:18:21
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 58/2020 z dnia 31.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-09-08 15:39:40
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 51/2020 z dnia 31.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-08-10 11:29:04
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 48/2020 z dnia 10.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-07-21 10:57:54
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 44 2020 z dnia 30.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-07-09 10:08:25
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 39_2020 z dnia 12.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-06-22 11:48:23
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 36/2020 z dnia 29.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-06-10 10:46:27
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 35_2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-05-27 09:45:10
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 33_2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-05-12 13:38:14
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 29_2020 z dnia 31.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-04-17 19:59:12
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 24_2020 z dnia 17.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-04-17 19:58:36
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach 2020-04-16 10:15:34
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Gorzkowice ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2020-04-10 09:44:13
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 16_2020 z dnia 02.03.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020roku 2020-03-12 12:38:35
dokument Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 31 stycznia 2020 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gorzkowice 2020-02-27 13:19:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-02-20 11:33:47
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2020 rok 2020-01-31 11:06:36
dokument Zarządzenie nr 6/2020 Wójt Gminy Gorzkowice z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2020 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2020-01-29 10:43:47
dokument Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-01-27 09:04:36
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentacji z archiwum zakładowego 2020-01-14 13:25:05
dokument Zarządzenie Nr. 1 / 2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 7 stycznia 2020 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-01-09 15:53:42