Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr. 82 / 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 18 października 2019 roku w spawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gorzkowice. 2019-12-03 09:28:24
dokument Zarządzenie Nr 84/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 18.11.2019 roku w sprawie przekazania samochodu specjalnego pożarniczego. 2019-11-26 13:32:39
dokument Zarządzenie Nr 83 / 2019 Wójta Gminy Gorzkowice w dnia 18.11.2019 roku w sprawie przekazania samochodu specjalnego pożarniczego. 2019-11-26 13:30:29
dokument Zarządzenie Nr 70 / 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzkowice 2019-11-05 08:39:26
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 15 października 2019r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej ?projektem programu?. 2019-10-16 09:58:37
dokument Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. 2019-08-21 14:36:00
dokument Zarządzenie nr 63/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2019-08-21 14:31:48
dokument Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przeglądów technicznych obiektów i urządzeń będących we władaniu zarządcy - jednostki organizacyjnej Gminy Gorzkowice 2019-08-09 11:40:28
dokument Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie : upoważnienia do wystawiania i podpisywania faktur VAT, wezwań do zapłaty oraz księgowania wpłat za wodę i ścieki 2019-08-09 11:37:02
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia innego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym ( susza ) na terenie Gminy Gorzkowice w 2019 roku. 2019-07-05 10:15:58
dokument Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji archiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Gorzkowice. 2019-07-04 12:49:44
dokument Zarządzenie nr 55 / 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2019 roku. 2019-07-04 12:45:10
dokument Zarządzenie nr 54 / 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 27.06.2019 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-07-02 08:52:02
dokument Zarządzenie nr 29/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Gorzkowice wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-17 10:02:52
dokument Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 marca 2019 r. i uchylenia Zarządzenia Nr 22/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gorzkowicach 2019-04-04 12:00:09
dokument Zarządzenie nr.23/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania zastępcy wójta 2019-03-28 13:36:02
dokument Zarządzenie nr.16/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie odwołania zastępcy wójta 2019-03-28 13:33:58
dokument Zarządzenie nr 20/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 12 marca 2019 r.w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania faktur VAT, wezwań do zapłaty oraz księgowania wpłat za wodę i ścieki 2019-03-21 08:56:12
dokument Zarządzenie nr 19/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 7 marca 2019 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2019-03-21 08:53:20
dokument Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych eksploatowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzkowicach 2019-03-15 07:56:25
dokument Zarządzenie Nr 10/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-02-26 14:19:59
dokument Zarządzenie Nr 7 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa ( oleju napędowego) dla pojazdów stanowiących własność Gminy Gorzkowice 2019-02-26 14:16:49
dokument Zarządzenie Nr 5/ 2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach do przyznawania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu rodzin wielodzietnych 2019-02-26 14:13:09
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-02-22 11:05:27
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2019-02-20 09:00:11
dokument Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa(oleju napędowego) dla pojazdów stanowiących własność Gminy Gorzkowice 2019-02-07 14:10:45
dokument Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-23 14:37:12
dokument Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 07 stycznia 2019 w sprawie ustanowienia regulaminu objęcia imprez i przedsięwzięć Patronatem Wójta Gminy Gorzkowice 2019-01-15 12:39:15
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach na terenie Gminy Gorzkowice 2019-01-08 12:05:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 07 stycznia 2019r. 2019-01-08 10:29:14