Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog BGP.6733.5.2023. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice ( rurociągi grawitacyjne, rurociągi tłoczne, dwie przepompownie, kable zasilające przepompownie ) 2023-08-08 08:21:02
katalog BGP.6733.4.2023. Budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych na części dz. nr ewid. 365 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice. 2023-06-06 14:07:55
katalog BGP.6733.3.2023. Budowa oświetlenia obiektu lekkoatletycznego oraz przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr ewid. 296 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice 2023-03-10 12:35:57
katalog BGP.6733.2.2023. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 48,96 KWP wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji wewnętrznej niskiego napięcia, zamontowana na gruncie , na terenie hydroforni w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 438 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. 2023-02-03 10:59:52
katalog BGP.6733.1.2023. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 48,96 KWP wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi oraz przyłączenia ich do instalacji wewnętrznej niskiego napięcia, zamontowana na gruncie , na terenie działki przylegającej do ujęcia wody w m. Szczukocice dz. nr ewid. 118, 119/1, 119/2 obręb Szczukocice Wieś , Gmina Gorzkowice. 2023-02-03 10:52:18
katalog BGP.6733.16.2022. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr PIO4411B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z lokalizacją na części dz. nr ewid.: 5, 7 obręb Kolonia Gorzędów 2022-11-30 11:19:22
katalog BGP.6733.18.2022. Budowa oświetlenia aktywnych przejść dla pieszych 2022-11-04 09:49:43
katalog BGP.6733.17.2022. Budowa wewnętrznej linii zasilającej dla planowanej przepompowni ścieków dz. nr ewid. 187/24, 187/40 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice 2022-10-18 13:32:53
katalog BGP.6733.15.2022 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na część dz. nr ewid. 469, obręb Plucice, Gmina Gorzkowice 2022-09-28 10:55:08
katalog BGP.6733.8.2022. Budowa sieci oświetlenia ulicznego - budowa linii kablowej nN i latarni oświetlenia ulicznego 2022-07-21 12:28:00
katalog BGP.6733.14.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 709/2, 1613 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice ( ul. Królowej Jadwigi ) Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowana przez Władysława Gruszczyńskiego 2022-07-18 11:42:51
katalog BGP.6733.13.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 1384, 1383, 1382/1, 1348/4 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice ( ul. Lipowa) Inwestor : Polska Spółka Gazownictwa w Łodzi ul. Targowa 18 , 90-042 Łódź reprezentowana przez Roberta Kosela 2022-07-18 11:39:36
katalog BGP.6733.7.2022. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. nr ewid. 673/2 ob. Krosno , Gmina Gorzkowice wnioskodawca Gmina Gorzkowice reprezentowana przez Krzysztofa Górnego 2022-07-18 10:29:00
katalog BGP.6733.12.2022. Wykonanie robót budowlanych budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami obejmującego budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę budynku Urzędu Gminy 2022-07-08 10:34:32
katalog BGP.6733.11.2022, zagospodarowanie terenu działki nr 372/7 ob. Gorzkowice poprzez remont ciągów pieszych oraz wykonanie utwardzeń terenu, montaż elementów małej architektury (kosze, ławeczki, stojaki na rowery, maszty na flagi wraz z fundamentami), wykonanie nasadzeń, elementów dekoracyjnych, 2022-07-08 10:32:22
katalog BGP.6733.10.2022. Zagospodarowanie terenu działki nr 279 ob. Marianek w zakresie obiektów małej architektury tj. urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń fitness, ławek parkowych, instalacji oświetlenia solarnego, ogrodzenia panelowego, altany, utwardzenia terenu itp., 2022-07-08 09:52:04
katalog BGP.6733.9.2022. Zagospodarowanie terenu działki numer ewid. 129/71 ob. Gorzkowice Gmina Gorzkowice w zakresie obiektów małej architektury tj. urządzeń zabawowych dla dzieci, ławek parkowych, instalacji oświetlenia solarnego, ogrodzenia drewnianego 2022-06-24 10:39:33
katalog BGP.6733.6.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 90 PE (maksymalne ciśnienie robocze projektowanego gazociągu wynosić będzie do 0,5 MPa) 2022-04-27 13:02:43
katalog BGP.6733.4.2022. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 2022-04-05 12:00:16
katalog BGP.6733.5.2022. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63PE o długości ok 302 m 2022-04-05 11:10:21
katalog BGP.6733.3.2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową przepompowni ścieków 2022-03-02 10:39:44
katalog BGP.6733.2.2022. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 2022-02-07 08:48:16
katalog BGP.6733.1.2022 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 2022-01-03 12:28:18
katalog BGP.6733.14.2021. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 2021-12-10 11:52:19
katalog BGP.6733.9.2021.budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną ( stacją bazową) II lokalizacja 2021-11-08 13:13:01
katalog BGP.6733.13.2021. Przebudowa części parteru istniejącego budynku szkoły w Krzemieniewicach polegającej na dostosowaniu do przepisów P.POŻ dz. nr ewid. 154/2 ob. Krzemieniewice , Gmina Gorzkowice 2021-11-04 15:28:02
katalog BGP.6733.12.2021. Przebudowa części parteru istniejącego budynku szkoły w Gorzkowicach polegającej na dostosowaniu do przepisów P.POŻ dz. nr ewid. 296 ob. Gorzkowice , Gmina Gorzkowice 2021-11-04 15:26:51
katalog BGP.6733.11.2021. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 66 obręb Kolonia Gorzędów Gmina Gorzkowice 2021-09-29 12:30:29
katalog BGP.6733.10.2021. Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2021-09-21 15:19:55
katalog BGP.6733.8.2021 Budowa wagi samochodowej betonowej z dwoma najazdami o udźwigu do 50000 kg, dz. nr ewid. 112/2 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice 2021-07-05 10:14:06
katalog BGP.6733.7.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 477/1, 482 obręb Szczepanowice, gm. Gorzkowice 2021-06-29 11:43:19
katalog BGP.6733.6.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego (ul. Wiśniowa) dz. nr ewid. 1349/1, 1349/2, 1349/3 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice 2021-06-29 11:41:51
katalog BGP.6733.5.2021 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1152/4, 1152/7, 1152/8 obręb Gorzkowice, gm. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/1, 46/3 obręb Bujnice PGR, gm. Gorzkowice 2021-06-29 11:40:18
katalog BGP.6733.3.2021 -,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE wraz z przyłączami w ul. Zielonej w m.Gorzkowice dz. 1118, 1458, 1077/2, 1412, 1414/2, 1422, 1423, 1424, 1425/1, 1455/1, 1140, 1130/1, 1128, 1454, 1455/2, 1455/5, 1127, 1447, 1446, 1413 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice?? 2021-06-15 11:12:56
katalog BGP.6733.4.2021 - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dz. nr ewid. 91 obręb Żuchowice, Gmina Gorzkowic 2021-06-14 13:57:29
katalog BGP.6733.2.2021 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN63 wraz z przyłączami dz. nr ewid. 24, 186, 175/6, 175/5, 183, 184, 185, 194, 193/3, 193/2, 193/6, 193/5, 193/4, 192, 191/1, 191/2, 191/3 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice 2021-04-16 12:39:09
katalog BGP.6733.1.2021 - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. nr ewid. 1291 obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 202 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice 2021-04-09 07:51:05
katalog "Budowa rurociągu produktowego Bronów - Trzebinia" 2020-11-20 07:58:23
katalog BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. 2020-10-01 13:28:39
katalog BGP.6733.5.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 939/3, 1568/1 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. 2020-10-01 13:28:03
katalog BGP.6733.4.2020 Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z lokalizacją inwestycji na dz. ewid. nr 188/3, 107, 230, 189/2 obręb Sobaków, gm. Gorzkowice 2020-10-01 13:27:28
katalog BGP.6733.3.2020 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, budowa i przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia z lokalizacją na terenie dz. ew. nr 157, 125/2, 125/1, 136 obręb Bujnice, gm. Gorzkowice. 2020-10-01 13:26:39
katalog BGP.6733.2.2020 Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami na dz. ew. nr 351, 316/1, 316/2, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 331/1, 331/2, 333/4, 333/2, 335/2, 337, 339, 341, 343, 345/4, 345/3, 347/1, 349/3, 353, 355, 358/1, 358/2, 360, 362, 364, 366/1, 366/2, 368, 370/1, 370/2, 372/2, 374, 376, 378, 380, 382/2, 384/2, 386/7, 387, 346/4, 346/2, 336, 478/1, 323, 317, 391 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice. 2020-10-01 13:25:13
katalog BGP.6733.1.2020 Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami z lokalizacją inwestycji na dz. ew. nr 283/1, 391, 238/1, 240, 239/1, 242, 244, 246/2, 246/4, 248/1, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 273, 274/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 284, 286/1, 286/2, 286/3, 288/7, 288/5, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298, 300/1, 302/1, 302/2, 304/2, 306, 308, 310, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice 2020-10-01 13:13:51
katalog BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice 2020-07-29 09:22:22
katalog BGP.6733.20.2019 pn,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na:budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,budowie napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN,na dz. ew. nr 314/3, 316/1, 316/2, 391, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 354, 353, 314/2, 314/1, 312, 310, 308, 306, 283/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice. 2019-12-30 13:25:25
katalog BGP.6733.19.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm Działkowa 2019-11-21 15:40:13
katalog BGP.6733.18.2019 Budowa sieci gazowej Łokietka-św. Wojciecha Gorzkowice 2019-10-31 15:12:03
katalog BGP.6733.17.2019 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV Cieszanowice, Daniszewice 2019-09-27 08:57:57
katalog BGP.6733.16.2019 Budowa odcinka gazociągu ? ul. Kazimierza Wlk.- Mieszka I w Gorzkowicach 2019-09-23 13:47:35
katalog BGP.6733.15.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE90 dla zasilenia budynków mieszkalnych na ulicy Cmentarnej 2019-09-20 14:43:56
katalog BGP.6733.14.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE63 Warszawska 2019-09-18 15:49:52
katalog BGP.6733.13.2019 Budowa sieci wodociągowej w Krośnie 2019-07-24 09:09:51
dokument BGP.6733.12.2019 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gorzkowicach (budowa łącznika między budynkami), Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-06-21 09:42:21
dokument BGP.6733.11.2019 Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną 2019-06-17 15:32:20
dokument BGP.6733.10.2019 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Gorzkowicach ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 1064, 1572, 1584, 1579, 1577/1, 1577/2, 1583 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, dz. nr ewid. 43 obręb Bujnice PGR, Gmina Gorzkowice 2019-05-06 14:00:56
dokument BGP.6733.9.2019 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej z odprowadzeniem wód do rzeki Prudki, dz. nr ewid. 1064, 1572, 1584, 1573, 1585 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, dz. nr ewid. 8/1, 18/26, 43 obręb Bujnice PGR, Gmina Gorzkowice 2019-05-06 14:00:38
dokument BGP.6733.8.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń administracyjno ? oświatowych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy w Gorzkowicach polegająca na podziale i wykonaniu ścianek działowych w systemie suchej zabudowy istniejących pomieszczeń, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:59:56
dokument BGP.6733.7.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice oraz budowa schodów zewnętrznych, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:59:07
dokument BGP.6733.6.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice oraz budowa schodów zewnętrznych, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:58:09
dokument BGP.6733.5.2019 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej w Gorzkowicach dz. nr ewid. 187/27, 187/39, 944, 977/2, 978/2, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986 ob. Gorzkowice 2019-04-08 14:50:07
dokument BGP.6733.3.2019 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Gorzkowicach , dz. nr ewid. 374 2019-03-01 10:45:01
dokument BGP.6733.4.2019 Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 744, 1291, 1308, 1309 ob. Gorzkowiczki 2019-02-14 09:43:58
dokument BGP.6733.2.2019 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niskiej i Wysokiej, przebudowa, budowa, likwidacja rowów i przepustów w ul. Przedborskiej, przebudowa wylotów do rowów, budowa wylotów do rzeki Prudki, przebudowa wylotu do rzeki Prudki. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1568/1, 1567/3, 939/3, 1302/3, 1192, 841 obręb Gorzkowice 2019-01-14 10:59:17
dokument BGP.6733.1.2019 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1 obręb Daniszewice 2019-01-14 10:57:24
dokument BGP.6733.16.2018 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na dz. nr ewid. 542/1, 531, 56, 111/3, 42, 39 obręb Cieszanowice 2018-11-14 14:07:11
dokument BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach 2018-08-07 12:40:52
dokument BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki 2018-08-07 12:38:14
dokument BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice 2018-08-07 12:27:07
dokument BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice 2018-08-07 12:23:08
dokument BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice 2018-08-07 11:49:53
dokument BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów 2018-08-07 11:07:55
dokument BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" 2018-07-12 12:47:39
dokument BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe 2018-07-05 09:58:21
dokument BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice 2018-06-13 10:48:23
dokument BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach 2018-05-28 11:57:29
dokument BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice 2018-05-28 11:55:28
dokument BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek 2018-05-28 11:51:06
dokument BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 2018-04-03 11:52:21
dokument BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 2018-04-03 11:51:39
dokument BGP.6733.1.2018 Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 410 m, montażu latarni oświetlenia ulicznego na dz. 741, 175/1, 757 obręb Bujniczki, dz. 761, 1693 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice 2018-02-22 13:10:14
dokument BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice 2018-01-02 11:53:54
dokument BGP.6733.12.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT_31702_GORZKOWICE_PRZEMYSŁOWA na działkach nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice 2017-12-28 13:41:53
dokument BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657,14 Gmina Gorzkowice 2017-10-25 19:10:35
dokument BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice 2017-09-29 14:42:57
dokument BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice 2017-09-29 14:40:42
dokument BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. 2017-09-27 11:57:59
dokument BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, 14,, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657 Gmina Gorzkowice 2017-08-21 15:33:48
dokument BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. 2017-08-09 12:31:20
dokument BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. 2017-08-08 13:51:33
dokument BGP.6733.4.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Ryszardów dz. nr ewid. 118 ob. Plucice. 2017-03-30 13:36:59
dokument BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. 2017-03-30 13:36:33
dokument BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. 2017-03-20 13:44:57
dokument BGP.6733.1.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Żuchowice dz. nr ewid. 91. 2017-03-20 09:59:20
dokument BGP.6733.13.2016 Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowa zjazdu, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 179/3 ob.Kotków Gmina Gorzkowice. 2016-11-17 12:45:31
dokument BGP.6733.12.2016 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 190/2, 220, 221, 220/2, 220/3, 164 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice 2016-10-25 10:30:53
dokument BGP.6733.11.2016 Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia (przebudowa słupa linii napowietrznej średniego napięcia; budowa linii kablowej średniego napięcia; budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN; budowa linii kablowych niskiego napięcia; budowa i przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia Kol.Krzemieniewice 2016-10-05 15:08:29
dokument BGP.6733.10.2016 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV Gorzkowice 2016-10-05 15:05:51
dokument BGP.6733.9.2016 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-10-05 15:03:37
dokument BGP.6733.8.2016 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii oraz złącz kablowych średniego napięcia 15kV 2016-10-05 14:53:02
dokument BGP.6733.7.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach 2016-07-20 15:37:44
dokument BGP.6733.6.2016 Budowa wodociągu rozdzielczego w Sobakówku 2016-05-23 12:08:52
dokument BGP.6733.5.2016 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach 2016-05-23 12:07:07
dokument BGP.6733.3.2016 Budowa sieci wodociągowa w Szczepanowicach 2016-05-23 11:59:13
dokument BGP.6733.2.2016, Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-02-11 15:17:10
dokument BGP.6733.1.2016, Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-02-11 15:15:51
dokument BGP.6733.18.2015. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej 2015-12-30 15:58:23
dokument BGP.6733.15.2015. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Gmina Gorzkowice, obręb Plucice, dz. nr ewid. 589. 2015-10-30 11:56:33
dokument BGP.6733.14.2015. demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN- 15kV, nN, stacji transformatorowej oraz przyłączy napowietrznych, budowa linii napowietrznej SN 15kV, nN- 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy napowietrznych w m. Plucice, gm. Gorzkowice. 2015-08-26 13:46:16
dokument BGP.6733.13.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej do budynku mieszkalnego w miejscowości Sobakówek , dz. nr ewid. 541/4, 322, 165 obręb Sobakówek, gm. Gorzkowice. 2015-08-13 13:57:30
dokument BGP.6733.12.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn zasilającej działkę nr ewid. 117/2 ob. Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice działki nr ewid. 32/6, 24, 117/2. 2015-08-03 11:55:19
dokument BGP.6733.11.2015. Przebudowa i budowa napowietrznej linii energetycznej SN-15kV, nN -0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV Ryszardów nr 5-0990, budowa elektroenergetycznej linii kablowych nN, wymiana przyłaczy napowietrznych w m. Ryszardów, gm. Gorzkowice 2015-08-03 11:54:24
dokument BGP.6733.10.2015. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego, Gmina Gorzkowice, obręb Szczepanowice, nr dz. 141. 2015-08-03 11:52:58
dokument BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. 2015-05-21 12:27:39
dokument BGP.6733.8.2015 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego. Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice dz. nr ewid. 1528, 1588, 1690, 1681. 2015-05-21 12:26:43
dokument BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. 2015-05-07 15:51:02
dokument BGP.6733.6.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Bujnice nr dz. 136, 196; obręb Bujnice PGR nr dz. 33, 43. 2015-05-07 15:50:12
dokument BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki 2015-03-17 15:47:19
dokument BGP.6733.3.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 978/3, 1291, 1296 2015-03-13 09:36:14