Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Organizacje pozarządowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Protokół z Konsultacji Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2023-11-06 15:39:21
dokument Zarządzenie 71/2023 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 18.10.2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2024 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej ?projektem programu?. 2023-10-18 15:56:35
dokument Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). 2023-06-14 12:54:14
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2023 rok. 2023-01-18 12:30:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2023 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2023-01-13 14:48:14
dokument Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2023 roku. 2022-12-21 13:07:08
dokument Protokół z Konsultacji Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2022-11-08 15:19:43
dokument Zarządzenie 66/2022 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 20.10.2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej ?projektem programu?. 2022-10-21 14:08:35
dokument Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) 2022-04-29 14:04:19
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 18 stycznia 2022 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2022 rok. 2022-01-20 15:45:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2022 roku. 2021-12-21 14:36:22
dokument Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r.,poz.688 z późn.zm.). 2021-05-10 15:00:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 12 lutego 2021r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2021 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2021-02-16 12:45:07
dokument INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ? ZGŁOSZENIA NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2021-02-04 14:38:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 02 lutego 2021r. 2021-02-04 14:36:59
dokument Protokół - Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-12-21 10:36:25
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej ?projektem programu?. 2020-12-15 13:54:00
dokument Protokół - Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-10-29 09:53:34
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". 2020-10-13 15:14:51
dokument Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 201 9 roku z o rganizacjami p ozarz ą dowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 201 9 r.,poz. 688 tj.). Zgodnie 2020-05-05 11:59:11
dokument Zarządzenie Nr. 1 / 2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 7 stycznia 2020 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-01-09 15:54:16
dokument Informacja dla Organizacji Pozarządowych - Zgłoszenie na członków Komisji Konkursowej 2020-01-08 09:07:58
dokument Uchwała Nr.XII. 91. 2019 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2019 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust 3. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. 2019-11-06 11:19:03
dokument Protokół - Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-28 13:44:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. 2018-12-06 14:48:07
dokument Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-11-27 08:48:26
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-11-14 15:49:46
dokument Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu :Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej "projektem programu". 2018-11-06 15:24:07
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-10-18 11:35:16
dokument Informacja dla organizacji pozarządowych - zgłoszenia na członków komisji konkursowej 2016-12-21 11:31:48
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 03.10.2016 roku. W sprawie konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-05 13:46:16
dokument ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI ZADANIA do Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-08-30 12:12:09
dokument Informacja o zakończeniu procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2016 roku 2015-11-06 10:24:14
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.09.2015 roku. W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-09-29 14:47:56
dokument Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 2015-05-13 15:37:17
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-03-11 10:01:10