Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Sesja VIII w dniu 18 czerwca 2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gorzkowice od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/12 obręb Gorzkowice 2015-07-03 13:09:11
dokument Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016-1018 2015-07-03 13:07:19
dokument Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 2015-07-03 13:05:08
dokument Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-03 13:02:49
dokument Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-03 13:01:11
dokument Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 2015-07-03 12:59:37
dokument Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR VI/37/2015 Rady Gminy Gorzkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzkowice w 2015 roku 2015-07-03 12:57:23
dokument Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2015-07-03 12:54:38
dokument Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2015-07-03 12:53:38
dokument Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-07-03 12:49:27
dokument Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2015-07-03 12:47:12
dokument Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2015-07-03 12:44:31
dokument Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 2015-07-03 12:43:09
dokument Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2015-07-03 12:40:27
dokument Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2015-2021" 2015-07-03 12:29:38