Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gorzkowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr Instytucji Kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej, pozwalającej na sporządzanie z niego wydruków oraz uniemożliwiającej dokonanie wpisu przez osobę nieuprawnioną.

Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.

W rejestrze wpisuje się w odrębnych rubrykach następujące dane i informacje:

1) rubryka pierwsza - numer wpisu do rejestru;

2) rubryka druga - datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;

3) rubryka trzecia - pełną i skróconą nazwę instytucji kultury;

4) rubryka czwarta - przedmiot działalności instytucji kultury;

5) rubryka piąta - siedzibę i adres instytucji kultury;

6) rubryka szósta - oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury;

7) rubryka siódma - oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;

8) rubryka ósma - cyfrowy identyfikator instytucji kultury;

9) rubryka dziewiąta - uwagi;

10) rubryka dziewiąta - imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Wniosek o wydanie odpisu do pobrania: 

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.  Dz.U. z  2012 r., poz. 1282 z późn..zm.).

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Gorzkowice.

Niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

Podstawa prawna udostępniania danych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 782 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 30_07_2019_11_55_00_Ks. R. 3.pdf (PDF, 428.75Kb) 2019-07-30 11:55:00 529 razy
2 Ks.R. 1.pdf (PDF, 391.35Kb) 2017-02-03 08:01:24 1184 razy
3 Ks. R. 2.pdf (PDF, 367.84Kb) 2017-02-03 08:01:24 1268 razy
4 Ks. R. 3.pdf (PDF, 395.55Kb) 2017-02-03 08:01:24 1136 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 03-02-2017 07:59:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Kadir 03-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 30-07-2019 11:55:00