Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 92.2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Gorzkowice na 2021 rok 2022-03-11 08:47:45
dokument Zarządzenie nr 91.2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 2022-01-12 14:57:00
dokument Zarządzenie nr 90.2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku 2022-01-12 14:55:38
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gorzkowice 2022-01-05 13:46:47
dokument ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE Nr 88/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2022-01-03 12:23:20
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie planu urlopów wypoczynkowych na 2022 rok. 2021-12-28 13:39:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2022 roku. 2021-12-21 14:35:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 80.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-12-08 15:38:02
dokument ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 25 listopada 2021 r. Nr 79.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2021-12-08 15:37:21
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 04 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu sal i pomieszczeń, których właścicielem jest Gmina Gorzkowice 2021-12-06 13:48:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku ze Świętem w dniu 01 stycznia 2022 roku. 2021-11-29 13:18:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2021-11-23 10:08:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku ze Świętem w dniu 25 grudnia 2021 roku. 2021-11-16 11:26:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-11-05 11:49:31
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gorzkowice 2021-11-02 15:43:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 15 październik 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji będącej własnością Gminy Gorzkowice 2021-10-22 07:03:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 15 październik 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa (oleju napędowego) dla pojazdów stanowiących własność gminy Gorzkowice 2021-10-22 07:02:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-10-21 08:31:11
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu szkolenia okresowego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Gminy Gorzkowice. 2021-10-18 13:10:03
dokument Zarządzenie nr. 61/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11 października 2021 roku w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gorzkowicach. 2021-10-13 13:30:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 59.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-10-11 15:51:59
dokument Zarządzenie nr. 57 / 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.09.2021r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu " Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej " projektem programu ". 2021-10-11 15:03:42
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 września 2021 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 2021-10-07 12:50:53
dokument Zarządzenie Nr. 58/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za świadczenie usług przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gorzkowice 2021-10-06 12:48:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-09-30 14:30:33
dokument Zarządzenie Nr. 52a. 2021r Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr. 52. 2021r. Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 3 września 2021r, w sprawie ustalenia procedury kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzkowice. 2021-09-29 08:36:12
dokument Zarządzenie Nr 55/2021Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: powołania zespołu koordynującego projekt "Utworzenie dodatkowych miejsc opieki w Samorządowym Klubie Dziecięcym w Gorzkowicach"współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 2021-09-28 12:17:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-09-22 15:31:37
dokument Zarządzenie Nr 52/ 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzkowice. 2021-09-16 10:36:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach. 2021-09-10 11:36:55
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11.08.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu " Strategii Rozwoju Gminy Gorzkowice do 2030 roku. 2021-09-10 11:33:31
dokument Zarządzenie Wójta Nr 44/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia wójta Nr 4/2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 20 stycznia 2021r. 2021-09-10 11:27:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-08-31 13:54:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-08-19 11:00:18
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Gorzkowicach 2021-08-12 11:55:03
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Nr 4/2021 dotyczącej powołania stałej komisji przetargowej z dnia 20 stycznia 2021 roku 2021-08-06 12:04:44
dokument Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H Sienkiewicza w Gorzkowicach 2021-07-29 11:24:04
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gorzkowice 2021-07-22 10:57:12
dokument Zarządzenie nr 39/ 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H Sienkiewicza w Gorzkowicach 2021-07-19 12:22:20
dokument Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.H. Sienkiewicza w Gorzkowicach 2021-07-14 14:50:34
dokument Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-07-14 14:48:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku 2021-07-12 07:36:26
dokument Zarządzenie nr. 33/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-07-09 09:04:39
dokument Zarządzenie nr. 31/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28.05.2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gorzkowice. 2021-07-09 09:02:27
dokument Zarządzenie 28/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30.02.2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Biblioteki Publicznej i Domu Kultury Gminy Gorzkowice. 2021-07-09 08:59:31
dokument Zarządzenie nr 21/ 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku. 2021-07-09 08:54:38
dokument Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22. 03. 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dzieci do Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach 2021-07-09 08:50:55
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 24.06.2021 roku UG.0050.34.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za świadczenie usług przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gorzkowicach 2021-07-02 13:40:50
dokument Zarządzenie nr 35/ 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany czasu pracy w okresie upałów w dniach od 28 czerwca 2021 roku do odwołania. 2021-06-29 11:20:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku 2021-05-27 13:41:37
dokument Zarządzenie nr. 30 / 2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gorzkowice na lata 2021 - 2023 2021-05-27 13:27:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 26.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-05-07 14:24:03
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 20/2021 z dnia 25 marca 2021 roku 2021-05-06 12:20:33
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25 /2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gorzkowice 2021-05-05 13:43:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku ze Świętem w dniu 01 maja 2021 roku. 2021-04-21 15:12:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 22.2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-04-15 11:02:04
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ?pracy zdalnej? pracowników Urzędu Gminy w Gorzkowicach i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID ? 19 2021-03-25 15:23:44
dokument Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy ulicy w miejscowości Gorzkowice. 2021-03-19 12:12:34
dokument Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Gorzkowice w 2021 roku 2021-03-19 12:06:53
dokument Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Gorzkowice 2021-03-18 11:54:29
dokument Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach. 2021-02-25 15:27:36
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gorzkowice. 2021-02-25 15:22:48
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 09 luty 2021 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Gorzkowice w 2021 roku. 2021-02-25 14:57:58
dokument Zarządzenie Nr 13 /2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17 lutego 2021 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2021 rok. 2021-02-18 13:11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 12 lutego 2021r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2021 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2021-02-16 12:44:10
dokument Zarządzenie nr 10 /2021 WÓJT GMINY GORZKOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2021 rok 2021-02-04 14:29:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania Strategii rozwoju Gminy Gorzkowice na lata 2022-2030 2021-02-03 10:59:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 8/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2021 r. 2021-02-02 13:44:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 7 /2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 28 stycznia 2021 r. 2021-02-02 13:42:20
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 65/2020 z dnia 09 października 2020 roku 2021-02-02 13:37:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 stycznia 2021r. 2021-02-02 13:27:35
dokument Zarządzenie Wójta Nr 4/2021 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 20 stycznia 2021r. 2021-02-02 13:19:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11.01.2021 roku 2021-02-02 13:10:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 13 stycznia 2021 roku 2021-02-02 12:58:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 WÓJTA GMINY Gorzkowice z dnia 4 stycznia 2021r. 2021-02-02 12:36:05