Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog OŚ.6220.1.2023 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice na terenie obejmującym dz. nr ewid. 88 obręb Szczepanowice, dz. nr ewid. 42, 56, 57, 111/3, 114, 531, 542/3 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice 2023-01-30 12:19:16
katalog OŚ.6220.8.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159, 160 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice 2022-12-22 11:18:54
katalog OŚ.6220.7.2022 Budowa fermy drobiu przeznaczonej do chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 205 700 szt. (822,8 DJP) prowadzonego zamiennie z chowem kaczek mięsnych o łącznej liczbie stanowisk 205 700 szt. (822,8 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bujnice, gm.Gorzkowice, powiat piotrkowski, na działkach nr ewid. 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 380 obręb Bujnice. 2022-09-13 12:15:44
katalog OŚ.6220.6.2022 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gorzkowice o łącznej mocy do 3 MW na działkach nr ewid. 160, 169, 170 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. 2022-09-13 12:13:02
katalog OŚ.6220.5.2022 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 740, 893, 942, 940, 941 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie dz. o nr ewid. 1301, 1296, 1328 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice lub w obrębie dz. o nr ewid. 1301, 1296, 1328, 1297 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice. 2022-08-18 08:11:33
katalog OŚ.6220.3.2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej ?Bujniczki? o mocy do 1 MW na dz. nr ewid. 10/4 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice. 2022-06-15 12:36:16
katalog OŚ.6220.4.2022 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice i Szczepanowice, na terenie obejmującym dz. nr ewid. 2, 4, 311/3, 311/4, 312/4, 312/1, 312/3 obręb Szczepanowice, dz. nr ewid. 62/3, 62/4, 63, 64/3, 64/4, 64/5, 64/1, 167, 65, 166, 66, 67, 68, 69/3, 69/5, 69/2, 531, 542/3, 542/4, 113, 55, 54, 53, 52, 43, 56, 57, 111/3, 42, 38, 39, 40/2, 114, 115, 116/1, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice. 2022-06-13 15:40:12
katalog OŚ.6220.2.2022 Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 549, 550 obręb Krosno, Gm. Gorzkowice o mocy do 2,0 MW. 2022-05-25 14:31:23
katalog OŚ.6220.1.2022 Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV CIESZANOWICE o mocy do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą do realizacji na dz. nr ewid. 64/1 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice. 2022-01-10 15:37:13
katalog OŚ.6220.20.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dz. nr ewid. 352 obręb Sobakówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gm. Gorzkowice. 2021-12-22 13:59:21
katalog OŚ.6220.19.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej na części dz. nr ewid. 157 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice. 2021-11-17 14:10:57
katalog OŚ.6220.18.2021 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami, realizowana na działkach o nr ewid.: 938, 939/1, 939/2, 939/3, 1192 obr. Gorzkowice, Gm. Gorzkowice oraz działka nr ewid. 322 obr. Plucice, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie. 2021-11-09 10:29:21
katalog OŚ.6220.17.2021 Budowa dwudziestu budynków mieszkalnych z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 1343 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice. 2021-10-22 14:10:05
katalog OŚ.6220.16.2021 Budowa instalacji ? kompostownia płytowa do przetwarzania odpadów poprzez odzysk metodą kompostowania pryzmowego pasywnego niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 109 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice 2021-10-22 14:08:35
katalog OŚ.6220.15.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej ?Wola Kotkowska 2? o mocy do 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid. 199/1, 200/1 obręb Wola Kotkowska, Gm. Gorzkowice. 2021-10-22 14:06:21
katalog OŚ.6220.13.2021 Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 543 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice 2021-07-21 13:34:03
katalog OŚ.6220.12.2021 Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 42/6 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice. 2021-06-09 09:50:01
katalog OŚ.6220.11.2021 Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ?Bujnice Solar Park Południe? wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 47/17, 47/16, 47/14 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice. 2021-06-09 09:29:53
katalog OŚ.6220.10.2021 Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej ?Bujnice Solar Park Północ? wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 18/26 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice. 2021-06-09 09:28:05
katalog OŚ.6220.9.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 80, 87, 88, 105 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice. 2021-05-31 14:39:42
katalog OŚ.6220.8.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 181, 182, 185, 186 obręb Daniszewice, Gm. Gorzkowice. 2021-05-12 09:36:23
katalog OŚ.6220.7.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ewid. 66/2 obręb Wola Kotkowska, Gm. Gorzkowice. 2021-05-12 09:34:54
katalog OŚ.6220.6.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 376 obręb Sobakówek, Gm. Gorzkowice. 2021-04-06 15:16:42
katalog OŚ.6220.5.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z lokalizacją na działkach nr ewid. 295, 296 obręb Kolonia Krzemieniewice, Gm. Gorzkowice. 2021-03-03 15:05:59
katalog OŚ.6220.4.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sobakówek o łącznej mocy do 5 MW realizowanej w granicach działek nr ewid. 278, 272 obręb Sobakówek, Gm. Gorzkowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2021-03-03 15:04:57
katalog OŚ.6220.3.2021 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 116, 120 obręb Szczepanowice, Gm. Gorzkowice. 2021-02-09 15:52:44
katalog OŚ.6220.2.2021 Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 213, 214/1 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice. 2021-02-08 15:50:07
katalog OŚ.6220.1.2021 Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 2,63 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 95/1 obręb Plucice, Gm. Gorzkowice. 2021-02-08 15:48:20
katalog OŚ.6220.12.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 160, 169, 170 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice 2021-02-08 15:44:57
katalog OŚ.6220.11.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 453/4 obręb Gorzkowice, Gm. Gorzkowice 2020-12-10 14:34:07
katalog OŚ.6220.10.2020 Budowa farmy fotowoltaicznej PV Marianek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 48 obręb Marianek, Gm. Gorzkowice. 2020-11-26 14:22:42
katalog OŚ.6220.9.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 430, 432 obręb Gościnna, Gm. Gorzkowice. 2020-11-24 13:55:05
katalog OŚ.6220.8.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 18/26 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice 2020-09-04 12:35:01
katalog OŚ.6220.7.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 47/14, 47/16, 47/17 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice 2020-09-04 12:34:07
katalog OŚ.6220.6.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 74/4, 74/2 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice 2020-08-25 15:38:51
katalog OŚ.6220.5.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 420, 421 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice 2020-07-22 15:21:09
katalog OŚ.6220.4.2020 ?Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice?. 2020-03-05 14:20:25
katalog OŚ.6220.3.2020 Przebudowa budynku na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 977/3 obręb Gorzkowiczki 2020-02-05 15:02:48
katalog OŚ.6220.2.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 121 obręb Szczepanowice 2020-01-22 08:35:18
katalog OŚ.6220.1.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 339/1, 339/2 obręb Szczepanowice 2020-01-10 08:27:17
katalog OŚ.6220.10.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów II lokalizacja 2019-10-15 08:44:12
katalog OŚ.6220.9.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów 2019-09-19 10:26:22
katalog OŚ.6220.8.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja B 2019-07-05 12:45:07
katalog OŚ.6220.7.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja A 2019-07-05 09:55:19
katalog OŚ.6220.6.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej przy ul. Przedborskiej 2019-04-26 14:45:48
katalog OŚ.6220.5.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E w m. Kolonia Żuchowice 2019-04-26 14:43:52
katalog OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach 2019-01-21 15:19:03
katalog OŚ.6220.3.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja B 2019-01-16 15:20:11
katalog OŚ.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja A 2019-01-16 15:18:51
katalog OŚ.6220.1.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Sobakówku 2019-01-16 12:28:44
katalog OŚ.6220.8.2018 Punkt zbierania odpadów metali 2018-12-10 10:31:06
katalog OŚ.6220.6.2018 Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, Bujnice 2018-10-01 08:50:27
katalog OŚ.6220.5.2018 Przebudowa drogi powiatowej Sobaków -Sobakówek 2018-06-19 11:52:47
katalog OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach 2018-06-19 11:50:48
dokument BGP.6733.1.2018- Budowa oświetlenia ulicznego 2018-04-13 14:08:01
dokument Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 1302/38, obręb Gorzkowice 2018-03-29 12:50:03
dokument Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE PRZEMYSŁOWA na dz. nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice 2018-03-29 12:47:44
katalog OŚ.6220.3.Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 740 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice 2018-03-29 12:21:05
dokument OŚ.6220.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Plucice ? Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1550 mb na dz. nr ewid. 322 ob. Plucice Gmina Gorzkowice". 2018-03-02 13:19:44
dokument OŚ.6220.1.1.2018 ? Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 E w m. Gorzkowice ul.Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1014 mb na dz. nr ewid. 202 ob. Gorzkowice i na dz. nr ewid. 1291 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice?. 2018-02-22 13:39:08
katalog OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie. 2017-11-06 13:19:25
dokument OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. 2017-06-30 13:33:26
dokument OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. 2017-04-11 13:50:44
dokument OŚ.6220.1.2017. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu Gminy Gorzkowice 2017-02-14 11:46:59
dokument Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika i zjazdów w m. Kol. Plucice na dz. nr ewid. 322 obręb Plucice. 2016-12-20 15:43:31
dokument Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewidencyjny 686 obręb Krosno Gmina Gorzkowice 2016-08-22 14:17:23
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Szczepanowice na dz. 153/2, 153/1, 152, 88, 221/1, 222/2, 222/1, 234, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 103, 102, 101, 100/2, 100/1, 98, 98/1, 258, 350, 348, 540, 284, 84, 293, 299, 86/8, 310/5, 310/4, 310/8, 310/9, 310/11, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1, 312/2, 4, 5/5, 5/6, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 86/13, 15, 5/3, 298, 291, 294, 296, 297, 310/12, 78/4 , 239, 247, 99, 98/2, 348, 344/1, 284, 86/3, 84, 291, 87, 33 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice". 2016-05-17 10:01:11
dokument Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działce nr. ewid. 8 ob. Gościnna Gmina Gorzkowice 2016-05-02 14:39:40
dokument Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice 2016-04-20 13:25:47
dokument ., Budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 646, 647, 648, 649, 621, 622, 623 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice 2016-04-06 15:40:28
dokument ,, Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą na działkach nr. ewid. 612, 393, 394, 395/1, 395/2, 396, 397 ob. Sobakówek Gmina Gorzkowice 2016-04-06 15:39:19
dokument Przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice 2016-02-12 13:33:16
dokument Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 284, 350, 348, 349, 351, 353 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice. 2016-01-08 12:32:59
dokument Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 o długości około 785 m, ? 160 około 150 m oraz budowie sieci wodociągowej rozdzielczej ? 110 w Gorzkowicach przy ul. Częstochowskiej ? odnoga oraz ul. Bolesława Krzywoustego na działkach nr ewid. 461/25, 462/1, 461/10, 461/21, 463/6, 686, 688, 729/2, 1528 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice 2015-12-02 15:00:42
dokument Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice 2015-12-02 14:59:58
dokument Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 477/1 , 477/2 ob. Szczepanowice 97-350 Gorzkowice 2015-12-02 14:59:28
dokument Rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji oraz rozszerzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów na dz. 260, 259, 261/5 , ob. Daniszewice Gmina Gorzkowice 2015-12-02 14:58:16
dokument Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczepanowice na dz. 153/2, 153/1, 152, 88, 221/1, 222/2, 222/1, 234, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 103, 102, 101, 100/2, 100/1, 98, 98/1, 258, 350, 348, 540, 284, 84, 293, 299, 86/8, 310/5, 310/4, 310/8, 310/9, 310/11, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1, 312/2, 4, 5/5, 5/6, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 86/13, 15, 5/3, 298, 291, 294, 296, 297, 310/12, 78/4 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice 2015-12-02 14:57:21
dokument Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gorzkowice na działkach nr ewid. 1381/1, 1384, 1349/3, 1380, 1374 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. 2015-09-23 15:20:22
dokument Budowa sieci wodociągowej w m. Plucice na działce nr ewid. 589 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice 2015-07-09 12:57:07
dokument Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku myjni na budynek obsługi stacji paliw z częścią handlową na działce nr ewidencyjny 1119/2 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice'' 2015-06-23 14:24:58
dokument Budowa elektrowni wiatrowej Daniszewice składającej się z zespołu 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci linii kablowych elektroenergetycznych, fundamentów, placów montażowych i dróg dojazdowych na działkach: wariant I realizacyjny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 197 ( 1 turbina); wariant II alternatywny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 201 ( 1 turbina) 2015-06-12 12:31:37
dokument Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy 1,2 MW na działce nr ewidencyjny 686 obręb Krosno Gmina Gorzkowice 2015-05-27 10:24:51
dokument Budowa i uruchomienie 2 hal chowu i hodowli indyków ( 750 DJP ) w miejscowości Pieńki Gorzkowskie 18 na działce nr 418 obręb geodezyjny Bujniczki Gmina Gorzkowice. 2015-05-13 09:49:24
dokument Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 248 ob. Sobaków Gmina Gorzkowice. 2015-04-28 12:41:12
dokument Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na działkach nr ewid. 1528, 1588, 1680, 1681 ob. Gorzkowice Gmina Gorzkowice. 2015-04-28 12:40:27
dokument Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. 978/3, 1291, 1296 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice 2015-03-06 07:29:22