Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zagospodarowanie przestrzenne

Osoba:
podinspektor Agnieszka Korzela
Kontakt:
tel. 44 6818006 wew. 32 pokój 10
e-mail: akorzela@gorzkowice.pl
Kompetencje:

Ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 • przeprowadzenie prac w zakresie miejscowego planowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wnioskowanie zlecenia i przygotowanie zlecenia wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie prac planistycznych oraz prowadzenie uzgodnień i konsultacji projektu,
 • przygotowywania i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów pod dolesienie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • opracowywanie analiz przestrzennych dla planowanych inwestycji na terenie gminy,
 • wydawanie opinii projektów koncesji na rozpoznanie złóż surowców naturalnych.

Ustawy prawo wodne, a w tym w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych o naruszenie stosunków wodnych

Ustawy o drogach gminnych oraz realizacja zadań należących do zarządcy drogi, a w tym w szczególności:

 • wydawanie decyzji na zjazd z działki na drogę gminną będącą w zarządzie Gminy,
 • opracowywanie rocznych planów remontów,
 • ewidencja dróg gminnych i wewnętrznych oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego oraz prowadzenie książek obiektów.
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia, wraz z sprawozdawczością w tym zakresie
 • realizacja zadań związanych z ich eksploatacją i bieżącym utrzymaniem należytego stanu technicznego, w tym oznakowanie,wykonywanie napraw nawierzchni, zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg oraz rozliczenie rzeczowo – finansowych poniesionych wydatków,
 • zlecenia i współpraca z kierownikiem referatu technicznego w zakresie realizacji pkt 2.

Ustawy prawo budowlane oraz spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych,w tym w szczególności:

 • dokonywanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, w tym przygotowywanie umów użyczenia działek,
 • udział w czynnościach odbiorowych inwestycji realizowanych przez Gminę, opisywanie faktur,
 • współtworzenie planów inwestycyjnych,
 • koordynacja uzgodnień, umów i nadzór w procesie inwestycyjnym,
 • bieżąca kontrola wykonywania robót,
 • organizacja prac komisji z udziałem osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji
 • zakończenie, rozliczenie i przekazanie zrealizowanych obiektów,

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz... 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz... 
Wniosek o wydanie informacji o możliwości zalesienia działki pobierz... 
Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki pobierz... 
Wniosek o wydanie informacji o warunkach przyłącza wod.-kan. pobierz...
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 09-03-2015 11:55:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Olczyk 09-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 09-03-2017 11:07:36