Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Organizacje pozarządowe

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 201 9 roku z o rganizacjami p ozarz ą dowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 201 9 r.,poz. 688 tj.). Zgodnie 2020-05-05 11:59:11
dokument Zarządzenie Nr. 1 / 2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 7 stycznia 2020 roku w spawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2020 roku 2020-01-09 15:54:16
dokument Informacja dla Organizacji Pozarządowych - Zgłoszenie na członków Komisji Konkursowej 2020-01-08 09:07:58
dokument Uchwała Nr.XII. 91. 2019 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2019 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust 3. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego w wolontariacie. 2019-11-06 11:19:03
dokument Protokół - Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-28 13:44:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. 2018-12-06 14:48:07
dokument Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2018-11-27 08:48:26
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-11-14 15:49:46
dokument Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu :Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej "projektem programu". 2018-11-06 15:24:07
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-10-18 11:35:16
dokument Informacja dla organizacji pozarządowych - zgłoszenia na członków komisji konkursowej 2016-12-21 11:31:48
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 03.10.2016 roku. W sprawie konsultacji projektu ?Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-10-05 13:46:16
dokument ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI ZADANIA do Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-08-30 12:12:09
dokument Informacja o zakończeniu procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2016 roku 2015-11-06 10:24:14
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.09.2015 roku. W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-09-29 14:47:56
dokument Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku 2015-05-13 15:37:17
dokument Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-03-11 10:01:10