Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 6 22
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 2 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 1
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 1
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Marzec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 1 5
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 4 2
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 1
Urząd Stanu Cywilnego 0 2
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 1 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 2
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 2 0
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak