Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 1
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 2
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Maj 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 3 1
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 2 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 4
Sekretarz 0 0
Skarbnik 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 5
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Kwiecień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 8 22
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 2 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 1
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 3 1
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak