Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Luty 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 1 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 2 2
Referat służb technicznych i obsługi techniczno-gospodarczej 0 0
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 1 0
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Styczeń 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 1 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 0 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 3 3
Referat służb technicznych i obsługi techniczno-gospodarczej 0 0
Sekretarz 0 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 1 1
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak