Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Sierpień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 0 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 1 1
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 1 0
Sekretarz 0 0
Skarbnik 1 2
Urząd Stanu Cywilnego 1 1
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Lipiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 4 1
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 0 9
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 5 5
Sekretarz 0 0
Skarbnik 1 0
Urząd Stanu Cywilnego 1 1
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Czerwiec 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Kancelaria 0 0
OPS 0 0
Ref. do Spraw Gospodarki Wodno-Ściekowej 0 0
Referat Finansowo Budżetowy 1 0
Referat Gospodarki Komunalnej 0 0
Referat Organizacyjny 1 0
Referat Planowania, Inwestycji, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki odpadami 1 2
Sekretarz 1 0
Skarbnik 0 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 2
Wójt Gminy Gorzkowice 0 0
Zastępca Wójta 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak