Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dariusz Olczyk 2020-06-04 11:48:48 dodanie dokumentu
Informacji o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dariusz Olczyk 2020-06-04 11:44:01 dodanie dokumentu
Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami Dariusz Olczyk 2020-06-04 11:42:59 dodanie dokumentu
Informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dariusz Olczyk 2020-06-04 11:39:53 edycja dokumentu
Informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Dariusz Olczyk 2020-06-04 11:39:38 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice Magdalena Gemel 2020-06-04 11:12:04 dodanie dokumentu
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 28 czerwca 2020 r. - kalendarz wyborczy Dariusz Olczyk 2020-06-04 08:30:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dariusz Olczyk 2020-05-29 12:58:01 dodanie dokumentu
Remont gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościnna Magdalena Gemel 2020-05-28 14:17:57 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Gorzkowice za 2019 rok Adam Bolanowski 2020-05-28 11:36:00 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższające Adam Bolanowski 2020-05-28 11:13:38 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, próbki wody nr 208_20 pobranej do badania w dniu 30_03_2020 z sieci wodociągu publicznego Białocin na terenie gminy Gorzkowice - punkt poboru Gościnna 29B Dariusz Olczyk 2020-05-27 13:46:20 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, próbki wody nr 164_S_HK pobranej do badania w dniu 20_04_2020 z wodociągu publicznego Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-05-27 13:45:45 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, próbki wody 139/S/HK pobranej do badania w dniu 10.03.2020 oraz próbek wody nr 206/20, nr 207/20 pobranych do badania w dniu 30.03.2020 z wodociągu publicznego Szczukocice, punkt poboru: suw-wyjście na sieć, sieć Gorzkowice ulica Przedborska 27a, sieć - Szczepanowice Dariusz Olczyk 2020-05-27 13:44:52 dodanie dokumentu
Przebudowa, nadbudowa budynku w Plucicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. Magdalena Gemel 2020-05-27 11:02:16 dodanie dokumentu
Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:50:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2019 r. Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:49:40 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:47:00 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:46:49 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:46:36 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:46:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 35_2020 z dnia 13.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku Dariusz Olczyk 2020-05-27 09:45:10 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-25 13:41:34 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-25 13:40:07 usunięcie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-25 13:28:36 dodanie dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony Gorzkowice 1671 Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-15 14:33:58 dodanie dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony Gorzkowice 1671 Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-15 14:28:57 usunięcie dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony Gorzkowice 1671 Daria Możdżeń-Sowa 2020-05-15 14:13:27 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe za 2019 rok Urząd Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-05-15 12:57:13 dodanie dokumentu
podjęcie postępowania Agnieszka Korzela 2020-05-15 12:00:30 dodanie dokumentu
zakończenie kompletowania dokumenatcji Agnieszka Korzela 2020-05-15 11:56:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 33_2020 z dnia 30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020 roku Dariusz Olczyk 2020-05-12 13:38:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 129_2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP Dariusz Olczyk 2020-05-11 15:18:24 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r. dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Olczyk 2020-05-08 11:40:01 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Dariusz Olczyk 2020-05-06 11:36:21 edycja dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 201 9 roku z o rganizacjami p ozarz ą dowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 201 9 r.,poz. 688 tj.). Zgodnie Dariusz Olczyk 2020-05-05 11:59:11 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Dariusz Olczyk 2020-05-04 12:40:25 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Dariusz Olczyk 2020-05-04 12:37:47 edycja dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Dariusz Olczyk 2020-05-04 12:31:09 edycja dokumentu
Postanowienie o zakresie raportu Agnieszka Korzela 2020-04-30 13:42:36 dodanie dokumentu