Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91 Adam Bolanowski 2020-10-27 08:46:48 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE. WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91 Dariusz Olczyk 2020-10-26 15:35:29 dodanie dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-10-22 13:12:34 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży dz.1657 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2020-10-19 15:20:12 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Dariusz Olczyk 2020-10-16 08:07:26 edycja dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Dariusz Olczyk 2020-10-16 08:07:16 edycja dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie Dariusz Olczyk 2020-10-16 08:07:05 edycja dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Dariusz Olczyk 2020-10-16 07:41:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy Stacji Pomp Jeżów Adam Bolanowski 2020-10-15 14:27:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy Stacji Pomp Jeżów Adam Bolanowski 2020-10-15 10:53:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 62/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020roku Dariusz Olczyk 2020-10-14 09:34:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2020-10-13 15:17:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2020-10-13 15:16:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2020-10-13 15:16:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2020-10-13 15:14:51 dodanie dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-10-12 11:29:01 edycja dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice - Plucice. Magdalena Gemel 2020-10-09 14:20:26 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cz.1385/1 Daria Możdżeń-Sowa 2020-10-09 07:30:50 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cz.1385/1 Daria Możdżeń-Sowa 2020-10-09 07:30:23 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży dz.406/1 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2020-10-08 15:24:37 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 1657 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2020-10-07 12:00:20 dodanie dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Szczukocice - Plucice. Magdalena Gemel 2020-10-05 10:38:28 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:28:56 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla celów budownictwa mieszkaniowego z lokalizacją inwestycji na terenie dz. nr ewid. 939/3, 1568/1 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:28:17 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2020 Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z lokalizacją inwestycji na dz. ewid. nr 188/3, 107, 230, 189/2 obręb Sobaków, gm. Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:27:42 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2020 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, budowa i przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia z lokalizacją na terenie dz. ew. nr 157, 125/2, 125/1, 136 obręb Bujnice, gm. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:27:04 dodanie dokumentu
BGP.6733.2.2020 Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami na dz. ew. nr 351, 316/1, 316/2, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 331/1, 331/2, 333/4, 333/2, 335/2, 337, 339, 341, 343, 345/4, 345/3, 347/1, 349/3, 353, 355, 358/1, 358/2, 360, 362, 364, 366/1, 366/2, 368, 370/1, 370/2, 372/2, 374, 376, 378, 380, 382/2, 384/2, 386/7, 387, 346/4, 346/2, 336, 478/1, 323, 317, 391 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:25:57 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami z lokalizacją inwestycji na dz. ew. nr 283/1, 391, 238/1, 240, 239/1, 242, 244, 246/2, 246/4, 248/1, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 273, 274/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 284, 286/1, 286/2, 286/3, 288/7, 288/5, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298, 300/1, 302/1, 302/2, 304/2, 306, 308, 310, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:24:03 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami z lokalizacją inwestycji na dz. ew. nr 283/1, 391, 238/1, 240, 239/1, 242, 244, 246/2, 246/4, 248/1, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 273, 274/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 284, 286/1, 286/2, 286/3, 288/7, 288/5, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298, 300/1, 302/1, 302/2, 304/2, 306, 308, 310, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:13:46 usunięcie dokumentu
Budowa i przebudowa linii kablowych niskiego napięcia, budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia wraz z przyłączami z lokalizacją inwestycji na dz. ew. nr 283/1, 391, 238/1, 240, 239/1, 242, 244, 246/2, 246/4, 248/1, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 263, 266, 270, 272, 273, 274/1, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2, 284, 286/1, 286/2, 286/3, 288/7, 288/5, 288/2, 290, 292, 294, 296, 298, 300/1, 302/1, 302/2, 304/2, 306, 308, 310, 312, 314/1, 314/2, 314/3, 316/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice Dariusz Olczyk 2020-10-01 13:13:36 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2020-09-30 12:50:02 edycja dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-09-25 14:43:15 edycja dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-09-25 14:40:24 edycja dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-09-25 14:39:27 edycja dokumentu
Roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni drogi ul. Leśna. Magdalena Gemel 2020-09-25 14:39:10 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczomy Sobakówek Daria Możdżeń-Sowa 2020-09-25 09:17:23 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczomy Sobakówek Daria Możdżeń-Sowa 2020-09-25 09:16:07 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczomy Sobakówek Daria Możdżeń-Sowa 2020-09-25 08:47:26 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2020-09-24 14:45:37 dodanie dokumentu
zakończenie kompletowania dokumenatcji Agnieszka Korzela 2020-09-24 14:45:15 dodanie dokumentu