Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2019-02-14 12:25:28 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2019-02-14 12:25:25 usunięcie załacznika
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2019-02-14 09:45:11 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2019-02-14 09:44:16 edycja dokumentu
BGP.6733.4.2019 Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 744, 1291, 1308, 1309 ob. Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2019-02-14 09:43:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gorzkowicach Katarzyna Palej 2019-02-12 12:28:51 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia do 2019r.? Magdalena Gemel 2019-02-11 11:23:28 usunięcie załacznika
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia do 2019r.? Magdalena Gemel 2019-02-11 11:22:37 usunięcie załacznika
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia do 2019r.? Magdalena Gemel 2019-02-11 11:21:20 dodanie dokumentu
Lista jednostek wywożących nieczystości ciekłe Katarzyna Palej 2019-02-08 07:19:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 r Katarzyna Palej 2019-02-07 14:11:25 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa(oleju napędowego) dla pojazdów stanowiących własność Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-02-07 14:10:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 stycznia 2019 r Katarzyna Palej 2019-02-07 14:04:18 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2019-02-06 13:07:35 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2019 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2019-02-05 13:33:02 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Katarzyna Palej 2019-02-04 14:55:57 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Katarzyna Palej 2019-02-04 14:50:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Katarzyna Palej 2019-02-04 14:31:58 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Marek Siwierski Wioletta Mielczarek 2019-02-04 12:39:33 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dariusz Pieścik Wioletta Mielczarek 2019-02-04 12:39:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Paweł Chruścik Wioletta Mielczarek 2019-02-04 12:38:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Marek Siwierski Wioletta Mielczarek 2019-02-04 12:37:29 dodanie dokumentu
Taryfa tymczasowa dla Gminy Gorzkowice dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Katarzyna Palej 2019-02-01 13:51:04 usunięcie dokument
Taryfa tymczasowa dla Gminy Gorzkowice dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Katarzyna Palej 2019-02-01 13:50:15 dodanie dokumentu
Taryfa tymczasowa dla Gminy Gorzkowice dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Katarzyna Palej 2019-02-01 13:47:57 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Teresa Kobylińska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:44:58 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Teresa Kobylińska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:29:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Aneta Karbowiak Przewodnicząca Rady Gminy Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:28:57 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Agnieszka Ziemba Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:28:40 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Janina Raczyńska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:28:23 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Krystyna Błaszczyk Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:28:08 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Stanisław Jureńczyk Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:27:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Piotr Czupryn Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:26:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Marianna Hajniak Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:26:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Magdalena Stempień Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:24:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Magdalena Stempień Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:24:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Krystyna Błaszczyk Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:23:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Katarzyna Nowak Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:22:31 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Józef Jabłecki Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:21:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Janina Raczyńska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:20:31 dodanie dokumentu