Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Gmina Gorzkowice

|--- Dane teleadresowe

Urząd Gminy

|--- Wójt Gminy

      |--- Kadencja 2014 - 2018

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Zastępca Wójta

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Informacje ogólne

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu

|--- AKTUALNOŚCI/Obwieszczenia

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

System Rada kadencja 2018 - 2023

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Sesje Rady

|--- Projekty uchwał

Rada Gminy kadencja 2014 - 2018

|--- Informacje o komisjach

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Uchwały

      |--- 2014-2018

            |--- Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r.

            |--- Uchwały z XLIII z dnia 29 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLII z dnia 6 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLI z dnia 20 czerwca 2018 roku

            |--- Sesja XL z dnia 14 maja 2018 roku

            |--- Sesja XXXIX z dnia 23 kwietnia 2018 roku

            |--- Sesja XXXVIII z dnia 26 marca 2018 roku

            |--- Sesja XXXVII z dnia 27 lutego 2018 roku.

            |--- Sesja XXXVI z dnia 29 stycznia 2018 roku.

            |--- Sesja XXXV z dnia 28 grudnia 2017 roku

            |--- Sesja XXXIV z dnia 29 listopada 2017 roku

            |--- Sesja XXXIII z dnia 16 października 2017 roku

            |--- Sesja XXXII z dnia 25 lipca 2017 roku

            |--- Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXIX z dnia 22 maja 2017 roku.

            |--- Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 roku

            |--- Sesja XXVII z dnia 27 lutego 2017 roku

            |--- Sesja XXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.

            |--- Sesja XXV z dnia 28 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja XXIV z dnia 28 listopada 2016 roku

            |--- Sesja XXIII z dnia 18 października 2016 roku

            |--- Sesja XXII z dnia 28 września 2016 roku

            |--- Sesja XXI z dnia 19 sierpnia 2016 roku

            |--- Sesja XX z dnia 15 lipca 2016 roku

            |--- XIX Nadzwyczajna Sesja z dnia 5 lipca 2016 roku

            |--- Sesja XVIII z dnia 15 czerwca 2016 roku

            |--- Sesja XVII z dnia 21 kwietnia 2016 roku

            |--- Sesja XVI z dnia 24 marca 2016 roku

            |--- Sesja XV z dnia 29 lutego 2016 roku

            |--- Sesja XIV z dnia 28 stycznia 2016 roku

            |--- Sesja XIII z dnia 29 grudnia 2015 roku

            |--- Sesja XII z dnia 12 listopada 2015 roku

            |--- Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku

            |--- Sesja X z dnia 8 września 2015 roku

            |--- Sesja IX w dniu 2 lipca 2015

            |--- Sesja VIII w dniu 18 czerwca 2015

            |--- Sesja VII w dniu 30 kwietnia 2015

            |--- Sesja VI w dniu 23 marca 2015

            |--- Sesja V w dniu 26 lutego 2015

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Informacje o sesjach

      |--- Kadencja 2014-2018

Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

|--- Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

      |--- Druki dokumentów do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Prawo Lokalne

|--- Budżet Gminy

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

      |--- Informacje dla banków

      |--- Budżet gminy Gorzkowice na 2019 rok

      |--- Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu

      |--- Uchwała budżetowa

      |--- Informacje i komunikaty

      |--- Opinie RIO

            |--- Budżet Gminy 2020

                  |--- Opinia RIO do projektu WPF na lata 2020 - 2028

                  |--- Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Pomoc publiczna

      |--- Podatek od środków transportowych

      |--- Podatek od nieruchomości

      |--- Podatek leśny

      |--- Podatek rolny

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Plan zagospodarowania przestrzennego

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

      |--- Decyzje lokalizacyjne

            |--- BGP.6733.20.2019 pn,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na:budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,budowie napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN,na dz. ew. nr 314/3, 316/1, 316/2, 391, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 354, 353, 314/2, 314/1, 312, 310, 308, 306, 283/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.19.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm Działkowa

            |--- BGP.6733.18.2019 Budowa sieci gazowej Łokietka-św. Wojciecha Gorzkowice

            |--- BGP.6733.17.2019 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV Cieszanowice, Daniszewice

            |--- BGP.6733.16.2019 Budowa odcinka gazociągu ? ul. Kazimierza Wlk.- Mieszka I w Gorzkowicach

            |--- BGP.6733.15.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE90 dla zasilenia budynków mieszkalnych na ulicy Cmentarnej

            |--- BGP.6733.14.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE63 Warszawska

            |--- BGP.6733.13.2019 Budowa sieci wodociągowej w Krośnie

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- 2015

|--- Sprawy z zakresu referatu gospodarki wodno-ściekowej

      |--- 2020

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

            |--- Sprawy rożne

      |--- 2019

            |--- Sprawy różne

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Inne

      |--- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice

      |--- Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

      |--- plany i programy, dokumenty prawa miejscowego

      |--- Kalendarz wywozu nieczystości stałych na I półrocze 2015 r.

      |--- Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      |--- rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

            |--- OŚ.6220.4.2020 ?Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice?.

            |--- OŚ.6220.3.2020 Przebudowa budynku na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 977/3 obręb Gorzkowiczki

            |--- OŚ.6220.2.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 121 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.1.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 339/1, 339/2 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.10.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów II lokalizacja

            |--- OŚ.6220.9.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów

            |--- OŚ.6220.8.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja B

            |--- OŚ.6220.7.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja A

            |--- OŚ.6220.6.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej przy ul. Przedborskiej

            |--- OŚ.6220.5.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E w m. Kolonia Żuchowice

            |--- OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach

            |--- OŚ.6220.3.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja B

            |--- OŚ.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja A

            |--- OŚ.6220.1.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Sobakówku

            |--- OŚ.6220.8.2018 Punkt zbierania odpadów metali

            |--- OŚ.6220.6.2018 Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, Bujnice

                  |--- raport

            |--- OŚ.6220.5.2018 Przebudowa drogi powiatowej Sobaków -Sobakówek

            |--- OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach

            |--- OŚ.6220.3.Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 740 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie.

Rejestry

|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- Rejestr Instytucji Kultury

Dokumenty do pobrania

|--- Dokumenty do pobrania

Inne

|--- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

|--- Jak załatwić sprawę w Urzędzie

|--- Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

|--- Raport o stanie gminy

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory ławników na kadencję 2020-2023

      |--- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

|--- Skargi, wnioski i petycje

      |--- Petycje

            |--- Petycje 2020

      |--- Wnioski

      |--- Skargi

|--- Wybory

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Kadencja 2019-2024

      |--- Kadencja 2015 - 2019

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Korekty do oświadczeń majątkowych Kierowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych radnych gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na dzień powołania i odwołania z funkcji

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- 2020

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i melioracji wodnych w Referacie Organizacyjnym

      |--- 2019

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. zarządzania drogami i ruchem drogowym w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. obsługi kasy Urzędu Gminy Gorzkowice

      |--- 2018

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent ds. utrzymania dróg, transportu i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. administracji i eksploatacji obiektów ujęć wody w Gorzkowicach, Szczukocicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach

      |--- 2017

      |--- 2015

|--- Organizacje pozarządowe

|--- E-skrzynka Podawcza

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Organizacja zgromadzeń

|--- Archiwum BIP do 03.03.2015

|--- Polska Cyfrowa

Jednostki organizacyjne

|--- Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Administracja Placówek Oświatowych

|--- Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

|--- Szkoła Podstawowa w Gościnnej

|--- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

|--- Gimnazjum w Gorzkowicach

|--- Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach