Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Mapa serwisu

Gmina Gorzkowice

|--- Dane teleadresowe

Urząd Gminy

|--- Wójt Gminy

      |--- Kadencja 2014 - 2018

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Zastępca Wójta

|--- Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Informacje ogólne

|--- Statut Gminy

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu

|--- AKTUALNOŚCI/Obwieszczenia

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

System Rada kadencja 2018 - 2023

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Sesje Rady

|--- Projekty uchwał

Rada Gminy kadencja 2014 - 2018

|--- Informacje o komisjach

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Uchwały

      |--- 2014-2018

            |--- Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2018 r.

            |--- Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r.

            |--- Uchwały z XLIII z dnia 29 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLII z dnia 6 sierpnia 2018 roku

            |--- Sesja XLI z dnia 20 czerwca 2018 roku

            |--- Sesja XL z dnia 14 maja 2018 roku

            |--- Sesja XXXIX z dnia 23 kwietnia 2018 roku

            |--- Sesja XXXVIII z dnia 26 marca 2018 roku

            |--- Sesja XXXVII z dnia 27 lutego 2018 roku.

            |--- Sesja XXXVI z dnia 29 stycznia 2018 roku.

            |--- Sesja XXXV z dnia 28 grudnia 2017 roku

            |--- Sesja XXXIV z dnia 29 listopada 2017 roku

            |--- Sesja XXXIII z dnia 16 października 2017 roku

            |--- Sesja XXXII z dnia 25 lipca 2017 roku

            |--- Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku

            |--- Sesja XXIX z dnia 22 maja 2017 roku.

            |--- Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 roku

            |--- Sesja XXVII z dnia 27 lutego 2017 roku

            |--- Sesja XXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.

            |--- Sesja XXV z dnia 28 grudnia 2016 r.

            |--- Sesja XXIV z dnia 28 listopada 2016 roku

            |--- Sesja XXIII z dnia 18 października 2016 roku

            |--- Sesja XXII z dnia 28 września 2016 roku

            |--- Sesja XXI z dnia 19 sierpnia 2016 roku

            |--- Sesja XX z dnia 15 lipca 2016 roku

            |--- XIX Nadzwyczajna Sesja z dnia 5 lipca 2016 roku

            |--- Sesja XVIII z dnia 15 czerwca 2016 roku

            |--- Sesja XVII z dnia 21 kwietnia 2016 roku

            |--- Sesja XVI z dnia 24 marca 2016 roku

            |--- Sesja XV z dnia 29 lutego 2016 roku

            |--- Sesja XIV z dnia 28 stycznia 2016 roku

            |--- Sesja XIII z dnia 29 grudnia 2015 roku

            |--- Sesja XII z dnia 12 listopada 2015 roku

            |--- Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku

            |--- Sesja X z dnia 8 września 2015 roku

            |--- Sesja IX w dniu 2 lipca 2015

            |--- Sesja VIII w dniu 18 czerwca 2015

            |--- Sesja VII w dniu 30 kwietnia 2015

            |--- Sesja VI w dniu 23 marca 2015

            |--- Sesja V w dniu 26 lutego 2015

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Informacje o sesjach

      |--- Kadencja 2014-2018

Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

|--- Młodzieżowa Rada Gminy Gorzkowice

      |--- Druki dokumentów do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Gorzkowice

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019r.

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Prawo Lokalne

|--- Budżet Gminy

      |--- Sprawozdania finansowe

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

      |--- Informacje dla banków

      |--- Budżet gminy Gorzkowice na 2019 rok

      |--- Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu

      |--- Uchwała budżetowa

      |--- Informacje i komunikaty

      |--- Opinie RIO

            |--- Budżet Gminy 2020

                  |--- Opinia RIO do projektu WPF na lata 2020 - 2028

                  |--- Opinia RIO do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Pomoc publiczna

      |--- Podatek od środków transportowych

      |--- Podatek od nieruchomości

      |--- Podatek leśny

      |--- Podatek rolny

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Plan zagospodarowania przestrzennego

      |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

      |--- Decyzje lokalizacyjne

            |--- BGP.6733.6.2020 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 500kPa) Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 526, 495, 1525, 640, 576, 1588, 1612, 1642, 1599, 709/2, 1526, 403 obręb Gorzkowice

            |--- BGP.6733.20.2019 pn,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na:budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,budowie napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN,na dz. ew. nr 314/3, 316/1, 316/2, 391, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 354, 353, 314/2, 314/1, 312, 310, 308, 306, 283/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice.

            |--- BGP.6733.19.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm Działkowa

            |--- BGP.6733.18.2019 Budowa sieci gazowej Łokietka-św. Wojciecha Gorzkowice

            |--- BGP.6733.17.2019 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV Cieszanowice, Daniszewice

            |--- BGP.6733.16.2019 Budowa odcinka gazociągu ? ul. Kazimierza Wlk.- Mieszka I w Gorzkowicach

            |--- BGP.6733.15.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE90 dla zasilenia budynków mieszkalnych na ulicy Cmentarnej

            |--- BGP.6733.14.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE63 Warszawska

            |--- BGP.6733.13.2019 Budowa sieci wodociągowej w Krośnie

|--- Gospodarka odpadami komunalnymi

|--- Gospodarka nieruchomościami

      |--- 2015

|--- Sprawy z zakresu referatu gospodarki wodno-ściekowej

      |--- 2020

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

            |--- Sprawy rożne

      |--- 2019

            |--- Sprawy różne

            |--- Taryfa za wodę i ścieki

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Inne

      |--- wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice

      |--- Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

      |--- plany i programy, dokumenty prawa miejscowego

      |--- Kalendarz wywozu nieczystości stałych na I półrocze 2015 r.

      |--- Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |--- WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      |--- rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

            |--- OŚ.6220.8.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 18/26 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.7.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 47/14, 47/16, 47/17 obręb Bujnice PGR, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.6.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 74/4, 74/2 obręb Cieszanowice, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.5.2020 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek o nr ewid. 420, 421 obręb Bujniczki, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.4.2020 ?Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 157, 158/1, 158/2, 159 obręb Szczukocice Wieś, Gm. Gorzkowice?.

            |--- OŚ.6220.3.2020 Przebudowa budynku na stację demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 977/3 obręb Gorzkowiczki

            |--- OŚ.6220.2.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 121 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.1.2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 339/1, 339/2 obręb Szczepanowice

            |--- OŚ.6220.10.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów II lokalizacja

            |--- OŚ.6220.9.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej w Kol.Gorzędów

            |--- OŚ.6220.8.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja B

            |--- OŚ.6220.7.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Kol. Krzemienieice instalacja A

            |--- OŚ.6220.6.2019 Budowa wieży telefonii komórkowej przy ul. Przedborskiej

            |--- OŚ.6220.5.2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E w m. Kolonia Żuchowice

            |--- OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach

            |--- OŚ.6220.3.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja B

            |--- OŚ.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja A

            |--- OŚ.6220.1.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Sobakówku

            |--- OŚ.6220.8.2018 Punkt zbierania odpadów metali

            |--- OŚ.6220.6.2018 Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, Bujnice

                  |--- raport

            |--- OŚ.6220.5.2018 Przebudowa drogi powiatowej Sobaków -Sobakówek

            |--- OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach

            |--- OŚ.6220.3.Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 740 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice

            |--- OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie.

Rejestry

|--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- Rejestr Instytucji Kultury

Dokumenty do pobrania

|--- Dokumenty do pobrania

Inne

|--- KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

|--- Jak załatwić sprawę w Urzędzie

|--- Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

|--- Raport o stanie gminy

|--- Wybory ławników

      |--- Wybory ławników na kadencję 2020-2023

      |--- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

|--- Skargi, wnioski i petycje

      |--- Petycje

            |--- Petycje 2020

      |--- Wnioski

            |--- Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

      |--- Skargi

|--- Wybory

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.

      |--- WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |--- Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

      |--- Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Jednostki pomocnicze

      |--- Kadencja 2019-2024

      |--- Kadencja 2015 - 2019

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2019 rok

      |--- Korekty do oświadczeń majątkowych Kierowników oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Korekty oświadczeń majątkowych radnych gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gorzkowice za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe na dzień powołania i odwołania z funkcji

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |--- Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |--- Kierownictwo Gminy Gorzkowice

            |--- Radni Gminy Gorzkowice

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

|--- Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |--- 2020

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej - Kierownika Klubu Dziecięcego w Gorzkowicach

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i melioracji wodnych w Referacie Organizacyjnym

      |--- 2019

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. zarządzania drogami i ruchem drogowym w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE : podinspektor ds. obsługi kasy Urzędu Gminy Gorzkowice

      |--- 2018

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent ds. utrzymania dróg, transportu i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach

            |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. administracji i eksploatacji obiektów ujęć wody w Gorzkowicach, Szczukocicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach

      |--- 2017

      |--- 2015

|--- Organizacje pozarządowe

|--- E-skrzynka Podawcza

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Organizacja zgromadzeń

|--- Archiwum BIP do 03.03.2015

|--- Polska Cyfrowa

Jednostki organizacyjne

|--- Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Gorzkowice

|--- Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Administracja Placówek Oświatowych

|--- Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

|--- Szkoła Podstawowa w Gościnnej

|--- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

|--- Gimnazjum w Gorzkowicach

|--- Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach