Mapa serwisu

Gmina Gorzkowice

|---Dane teleadresowe

Urząd Gminy

|---Wójt Gminy

      |---Kadencja 2014 - 2018

|---Zarządzenia Wójta

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Zastępca Wójta

|---Sekretarz

|---Skarbnik

|---Informacje ogólne

|---Statut Gminy

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu

|---AKTUALNOŚCI/Obwieszczenia

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

System Rada kadencja 2018 - 2023

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Sesje Rady

|---Projekty uchwał

Rada Gminy kadencja 2014 - 2018

|---Informacje o komisjach

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Skład Rady

      |---Kadencja 2014-2018

|---Uchwały

      |---2014-2018

            |---Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r.

            |---Uchwały z Sesji XLV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2018 r.

            |---Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r.

            |---Uchwały z XLIII z dnia 29 sierpnia 2018 roku

            |---Sesja XLII z dnia 6 sierpnia 2018 roku

            |---Sesja XLI z dnia 20 czerwca 2018 roku

            |---Sesja XL z dnia 14 maja 2018 roku

            |---Sesja XXXIX z dnia 23 kwietnia 2018 roku

            |---Sesja XXXVIII z dnia 26 marca 2018 roku

            |---Sesja XXXVII z dnia 27 lutego 2018 roku.

            |---Sesja XXXVI z dnia 29 stycznia 2018 roku.

            |---Sesja XXXV z dnia 28 grudnia 2017 roku

            |---Sesja XXXIV z dnia 29 listopada 2017 roku

            |---Sesja XXXIII z dnia 16 października 2017 roku

            |---Sesja XXXII z dnia 25 lipca 2017 roku

            |---Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku

            |---Sesja XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku

            |---Sesja XXIX z dnia 22 maja 2017 roku.

            |---Sesja XXVIII z dnia 30 marca 2017 roku

            |---Sesja XXVII z dnia 27 lutego 2017 roku

            |---Sesja XXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.

            |---Sesja XXV z dnia 28 grudnia 2016 r.

            |---Sesja XXIV z dnia 28 listopada 2016 roku

            |---Sesja XXIII z dnia 18 października 2016 roku

            |---Sesja XXII z dnia 28 września 2016 roku

            |---Sesja XXI z dnia 19 sierpnia 2016 roku

            |---Sesja XX z dnia 15 lipca 2016 roku

            |---XIX Nadzwyczajna Sesja z dnia 5 lipca 2016 roku

            |---Sesja XVIII z dnia 15 czerwca 2016 roku

            |---Sesja XVII z dnia 21 kwietnia 2016 roku

            |---Sesja XVI z dnia 24 marca 2016 roku

            |---Sesja XV z dnia 29 lutego 2016 roku

            |---Sesja XIV z dnia 28 stycznia 2016 roku

            |---Sesja XIII z dnia 29 grudnia 2015 roku

            |---Sesja XII z dnia 12 listopada 2015 roku

            |---Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku

            |---Sesja X z dnia 8 września 2015 roku

            |---Sesja IX w dniu 2 lipca 2015

            |---Sesja VIII w dniu 18 czerwca 2015

            |---Sesja VII w dniu 30 kwietnia 2015

            |---Sesja VI w dniu 23 marca 2015

            |---Sesja V w dniu 26 lutego 2015

|---Komisje

      |---Kadencja 2014-2018

|---Informacje o sesjach

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia publiczne

|---Plan postępowań

      |---Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r.

Prawo Lokalne

|---Budżet Gminy

      |---Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu

      |---Uchwała budżetowa

      |---Informacje i komunikaty

      |---Opinie RIO

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Podatek od środków transportowych

      |---Podatek od nieruchomości

      |---Podatek leśny

      |---Podatek rolny

|---Zagospodarowanie przestrzenne

      |---Plan zagospodarowania przestrzennego

      |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

      |---Decyzje lokalizacyjne

|---Gospodarka odpadami komunalnymi

|---Gospodarka nieruchomościami

      |---2015

|---Sprawy z zakresu referatu gospodarki wodno-ściekowej

      |---2019

            |---Sprawy różne

            |---Taryfa za wodę i ścieki

      |---2018

      |---2017

|---Ochrona Środowiska

      |---wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice

      |---Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021

      |---plany i programy, dokumenty prawa miejscowego

      |---Kalendarz wywozu nieczystości stałych na I półrocze 2015 r.

      |---Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

      |---WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

      |---rejestr prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji

            |---OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach

            |---OŚ.6220.3.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja B

            |---OŚ.6220.2.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Krzemieniewicach -lokalizacja A

            |---OŚ.6220.1.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Sobakówku

            |---OŚ.6220.8.2018 Punkt zbierania odpadów metali

            |---OŚ.6220.6.2018 Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni, Bujnice

            |---OŚ.6220.5.2018 Przebudowa drogi powiatowej Sobaków -Sobakówek

            |---OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach

            |---OŚ.6220.3.Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 740 obręb Gorzkowiczki, Gm. Gorzkowice

            |---OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie.

Rejestry

|---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|---Rejestr Instytucji Kultury

Dokumenty do pobrania

|---Dokumenty do pobrania

Inne

|---KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

|---Jak załatwić sprawę w Urzędzie

|---Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu

|---Wybory ławników

      |---Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

|---Skargi, wnioski i petycje

      |---Petycje

      |---Wnioski

      |---Skargi

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe 2018 r.

      |---Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

      |---Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r.

      |---Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015

|---Informacje nieudostępnione

|---Jednostki pomocnicze

      |---Kadencja 2015 - 2019

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

            |---Radni Gminy Gorzkowice

            |---Kierownictwo Gminy Gorzkowice

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

            |---Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |---Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych

            |---Kierownictwo Gminy Gorzkowice

            |---Radni Gminy Gorzkowice

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

|---Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

      |---2018

            |---OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: referent ds. utrzymania dróg, transportu i zaopatrzenia w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach

            |---OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor ds. administracji i eksploatacji obiektów ujęć wody w Gorzkowicach, Szczukocicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach

      |---2017

      |---2015

|---Organizacje pozarządowe

|---E-skrzynka Podawcza

|---Nieodpłatna pomoc prawna

|---Organizacja zgromadzeń

|---Archiwum BIP do 03.03.2015

Jednostki organizacyjne

|---Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach

|---Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Administracja Placówek Oświatowych

|---Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

|---Szkoła Podstawowa w Gościnnej

|---Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach

|---Gimnazjum w Gorzkowicach

|---Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach