Do pobrania

Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pobierz... 
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz... 
Wniosek o wydanie informacji o możliwosci zalesienia działki pobierz... 
Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu działki pobierz... 


Ochrona środowiska

Deklaracja odpady komunalne: pobierz

Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pobierz

Oświadczenie do wniosku o wycinkę drzew pobierz

Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew pobierz

Wniosek o wyddanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pobierz


Gospodarka Nieruchomościami

Wniosek o nadanie numeru domu pobierz...
Wniosek o zatwierdzenie podziału pobierz...


Gospodarka odpadami komunalnymi, rolnictwo, łowiectwo

deklaracja na odpady komunalne: pobierz...

wniosek - utylizacja odpadów zawierających azbest: pobierz...

wniosek o plan lasu: pobierz...


Drogi

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pobierz... 
Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym pobierz...


Gospodarka Wodno-Ściekowa

wniosek na przyłącze wodno-kanalizacyjne pobierz...

wniosek na umowę o wodę pobierz...


Podatki

Druki informacji i deklaracji podatkowych obowiazujących od 2017r.     

Deklaracja na podatek leśny   pobierz...
Stawki podatku leśnego    pobierz...
Deklaracja na podatek od nieruchomosci  pobierz...
Deklaracja na podatek rolny    pobierz...
Stawki podatku rolnego    pobierz...
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku rolnym     pobierz...
Informacja składana w sprawie podatku leśnego, rolnego i podatku od nieruchomoci    pobierz...
Stawek podatku od nieruchomosci (od 2017 r.)    pobierz...
Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci     pobierz...
wniosek dot. poświadczenia oświadczenia o pracy i prowadzeniu gospodarstwa rolnego    pobierz...
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub swierdzajacego stan zaleglości    pobierz...
wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych    pobierz...


Kasa, Zwrot Podatku Akcyzowego

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pobierz...


Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz... (w postaci papierowej)


Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wniosek CEIDG-1 pobierz...
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 pobierz...
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz...


Ewidencja Ludności i sprawy wojskowe

Kwestionariusz osobowy o zmianie danych osobowych pobierz...


Oświadczenia majątkowe, oświadczenia w imieniu

oświadczenie majątkowe Radnego Gminy pobierz...
oswiadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta pobierz...
informacja o zatrudnieniu pobierz...
oswiadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka pobierz...
oswiadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi pobierz...


Kadry

zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu : RP-7 pobierz...


Informacje nieudostępnione

wniosek o udostępnienie informacji publicznej: pobierz...

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Olczyk 11-03-2015 09:33:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Olczyk 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Olczyk 23-03-2018 09:56:15