Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91
2 ZAWIADOMIENIE. WOOŚ.420.183.2018.MGr.24, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłączeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciągu DK91
3 Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży dz.1657 Gorzkowice
4 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego budowy Stacji Pomp Jeżów
5 Zarządzenie Wójta Gminy Gorzkowice Nr 62/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzkowice w 2020roku
6 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu".
7 Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 8 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", zwanego dalej "projektem programu".
8 wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy cz.1385/1
9 Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży dz.406/1 Gorzkowice
10 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki 1657 Gorzkowice