Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów - etap II? 2018-06-15 13:02:54 Składanie ofert w toku
2018-07-04 23:59
Budowa placu zabaw w Szczepanowicach. 2018-06-20 13:33:30 Minął termin składania ofert
Budowa placów zabaw w obrębie Bujnice PGR i Kotków 2018-06-14 15:13:02 Minął termin składania ofert
Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice 2018-06-20 09:06:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach- etap II. 2018-05-10 14:05:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi w Gorzkowicach - etap II. 2018-05-10 14:04:22 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. 2018-01-31 15:32:25 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów.-II 2017-12-20 11:43:19 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów. 2017-11-10 13:32:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice 2017-10-16 14:34:13 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki. 2017-10-05 14:20:01 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego ul. Przemysłowej w Gorzkowicach. 2017-10-25 12:35:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. 2017-10-25 13:58:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi w Gorzkowicach. 2017-10-25 13:59:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice 2017-09-20 13:24:21 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki 2017-09-18 13:30:20 Minął termin składania ofert
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki 2017-08-31 15:12:34 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. 2017-08-31 15:18:39 Minął termin składania ofert
Przebudowę pasa drogowego grogi gminnej nr 110102E w Sobakowie w zakresie przebudowy zjazdów i przepustów. 2017-08-31 15:14:15 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2017 r. 2017-02-28 15:54:44 Minął termin składania ofert
?Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Kościelna w Gorzkowicach .? 2016-08-16 10:55:10 Minął termin składania ofert
?Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3923E Sekursko - Krzemieniewice w m. Krzemieniewice, Gm. Gorzkowice.? 2016-08-16 10:54:32 Minął termin składania ofert
?Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno ? kanalizacyjnej.? 2016-08-18 11:32:31 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2016r. 2016-02-22 12:04:02 Minął termin składania ofert
?Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujące budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -etap III? 2016-02-19 10:50:41 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice w okresie 01.01.2016 r. ? 31.12.2019r. 2015-11-30 12:13:55 Minął termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2015r 2015-09-09 15:29:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i remontu nawierzchni ul. B.Chrobrego. - etap I 2015-08-07 09:06:11 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. 2015-06-09 14:18:17 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice w okresie 01.07.2015 r. - 31.12.2016 r. 2015-05-08 09:36:29 Minął termin składania ofert