Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III przetarg nieograniczony dz.1640, 1641

 

Znak: G.G.6840. 6 .2016

 

III przetarg

 

 

 • O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j Dz.U.2014, poz. 518 z poźn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.04.nr 207, poz.2108) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXV/137/01 z 28 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do podziału i przeznaczenia do sprzedaży powstałych po podziale działek położonych w Gorzkowicach:

o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanych nieruchomości będących własnością Gminy Gorzkowice, położonych w Gorzkowicach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 1640 o pow. 0,0755 ha oraz 1641 o pow.0,0746 ha. Przedmiotowe działki wolne są od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich.

 • Działki nie posiadają naniesień,

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym,

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00070663/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice. I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na 04.02.2016 roku zakończył się wynikiem negatywnym, II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na 09.03.2016 roku.

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.196,00 dla działki 1640 oraz 5.126,00 dla działki 1641 na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium. Dowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 03.04.2016 roku.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 • Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 25.980,00 zł dla działki 1640 oraz 25.630,00 dla działki 1641.

 • Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, Nr 177, poz.1054 ze zm.)nieruchomość jest zwolniona od podatku.

 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność.

 • Wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi.

 • Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

 • Koszty notarialne ponosi nabywca

 • Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 15 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem

/044/ 68-180-06 w.27

 

 

 

 

 

 

Gorzkowice 11.03.2016

 

Wywieszono celem podania do publicznej

wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i w terenie-Sołtys sołectwa Gorzkowice

Od 11.03.2016 roku do 12.04.2016 roku

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 11-03-2016 13:03:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 11-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 18-03-2016 09:28:00