Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony Wola Kotkowska


GG.6840.26.2019 I przetarg

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.2204 t.j.); § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXI/106/04 z 12.10.2004 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wola Kotkowska o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w obrębie Wola Kotkowska oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 119 o pow.0,3300 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich,

 • działka nie posiada naniesień,

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00075060/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • przetarg odbędzie się w dniu 30.10.2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice,

 • warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 8.600,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadiumDowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 23.10.2019 roku,

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,

 • przed otwarciem przetargu jego uczestnicy powinni przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości,

 • wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 43.000,00 zł

 • zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j.) nieruchomość jest zwolniona od podatku Vat,

 • minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

 • wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi,

 • wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży,

 • koszty notarialne ponosi nabywca,

 • cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze licytacji, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej umowy sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Gmina sprzedaje nieruchomość zgodnie z mapą ewidencyjną oraz wypisem z rejestru gruntów, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Kupujący nie będą występowali z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości. Okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupujących.

 • dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 18 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem 044 68-180-06 w.27.

 

Gorzkowice 27.09.2019

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 30-09-2019 10:04:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 30-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 30-09-2019 10:04:34