Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony Krzemieniewice


Znak: G.G.6840. 20.2018 I przetarg

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLV/329/2018 z 19 października 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na zbycie działki w obrębie Krzemieniewice oznaczonej w ewidencji numerem 125/1 o pow.0,0850 ha

o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w obrębie Krzemieniewice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 125/1 pow.0,0850 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich.

 • Działka nie posiada naniesień

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze, strefa ochrony archeologicznej.

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice.

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  w wysokości  928,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadiumDowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 04.01.2019 roku.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 • Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 4.641,00 zł

 • Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, Nr 177, poz.1054 ze zm.)nieruchomość jest zwolniona od podatku.

 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność.

 • Wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi.

 • Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

 • Koszty notarialne ponosi nabywca

 • Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 15 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem /044/ 68-180-06 w.27

 

Gorzkowice 30.11.2018

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 03-12-2018 15:23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 03-12-2018 15:23:32