Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r.