Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 17.01.2017 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2017 rok. Dariusz Olczyk 2017-01-18 12:25:46 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXV z dnia 28 grudnia 2016 roku Wioletta Mielczarek 2017-01-17 09:25:13 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XXV z dnia 28 grudnia 2016 roku Wioletta Mielczarek 2017-01-17 09:23:22 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-01-11 15:57:41 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-01-11 15:57:05 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-01-11 15:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 03.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złozonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2017 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej Dariusz Olczyk 2017-01-10 11:15:18 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Dariusz Olczyk 2017-01-05 13:37:03 edycja dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Dariusz Olczyk 2017-01-05 13:36:17 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-01-04 15:16:58 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-01-04 15:16:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-01-04 15:15:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-01-04 15:15:35 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Dariusz Olczyk 2017-01-02 14:46:27 dodanie dokumentu
Do pobrania Adam Bolanowski 2017-01-02 09:05:48 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Bolanowski 2017-01-02 08:51:12 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-01-02 08:50:43 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-01-02 08:39:22 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-01-02 08:36:56 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-01-02 08:32:12 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-01-02 08:24:40 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 14:26:48 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 14:25:53 usunięcie dokument
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 13:47:18 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 13:29:57 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 13:29:29 usunięcie dokument
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 13:19:12 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Dariusz Olczyk 2016-12-30 13:19:02 usunięcie załacznika
Zaproszenie na XXV Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2016-12-27 11:17:34 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXIV Rady Gminy z dnia 28 listopada 2016 roku Wioletta Mielczarek 2016-12-27 11:10:51 dodanie dokumentu
Informacja dla organizacji pozarządowych - zgłoszenia na członków komisji konkursowej Dariusz Olczyk 2016-12-21 11:31:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2016-12-21 09:01:07 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika i zjazdów w m. Kol. Plucice na dz. nr ewid. 322 obręb Plucice. Dariusz Olczyk 2016-12-20 15:43:31 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2016 Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowa zjazdu, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 179/3 ob.Kotków Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2016-12-19 12:46:11 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony Daria Możdżeń-Sowa 2016-12-16 13:00:29 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2016-12-16 12:59:21 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2016 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 190/2, 220, 221, 220/2, 220/3, 164 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2016-12-14 12:15:47 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2016-12-12 11:40:03 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2016 Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowa zjazdu, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 179/3 ob.Kotków Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2016-12-07 12:58:01 edycja dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2016-12-07 10:48:28 dodanie dokumentu