Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, 14,, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657 Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-08-21 15:33:48 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. Dariusz Olczyk 2017-08-18 11:51:45 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki Katarzyna Borowik 2017-08-16 15:29:07 dodanie dokumentu
BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. Dariusz Olczyk 2017-08-16 12:39:35 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. Dariusz Olczyk 2017-08-09 12:31:20 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. Dariusz Olczyk 2017-08-08 13:51:33 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXII Sesji z dnia 25.07.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-08-04 10:43:54 dodanie dokumentu
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 16:00:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 15:59:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 15:59:38 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 13:00:00 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 12:59:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-02 12:26:36 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-02 12:19:27 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-01 15:21:36 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-31 11:32:46 edycja dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-31 10:12:32 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-31 10:09:45 usunięcie dokument
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-31 09:29:00 edycja dokumentu
Wykaz powierzchni mienia komunalnego i ich powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:52:39 dodanie dokumentu
Informacja o stanie należności i zobowiązań Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:51:05 dodanie dokumentu
Inwestycje -Wykonanie wydatków za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:48:58 dodanie dokumentu
Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:38 edycja dokumentu
Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:40:43 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:48:54 edycja dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:44:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2017 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:27:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2017 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:27:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:26:31 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 477/1 , 477/2 ob. Szczepanowice 97-350 Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-07-25 14:59:47 edycja dokumentu
Przebudowę pasa drogowego grogi gminnej nr 110102E w Sobakowie w zakresie przebudowy zjazdów i przepustów. Katarzyna Borowik 2017-07-25 14:13:03 usunięcie załacznika
Przebudowę pasa drogowego grogi gminnej nr 110102E w Sobakowie w zakresie przebudowy zjazdów i przepustów. Katarzyna Borowik 2017-07-25 14:01:50 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-07-21 13:45:31 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-07-21 13:45:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-07-21 07:31:16 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-19 14:51:30 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku Mateusz Adamus 2017-07-18 11:24:57 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku Mateusz Adamus 2017-07-18 11:23:43 dodanie dokumentu