Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
I przetarg nieograniczony 1655, 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:36:06 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony 1655, 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:34:17 usunięcie dokument
I przetarg nieograniczony dz.1654 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:29:29 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony 1655, 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:29:13 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony 1655, 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:28:56 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony dz.1654 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-12-04 14:26:15 dodanie dokumentu
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Dariusz Olczyk 2017-12-01 14:16:21 edycja dokumentu
Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Dariusz Olczyk 2017-12-01 14:14:13 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-11-28 14:44:03 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-11-23 13:46:16 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie WILKOSZEWICE. Adam Bolanowski 2017-11-21 13:15:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:58:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:57:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie WILKOSZEWICE. Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:54:52 edycja dokumentu
BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:43:55 edycja dokumentu
BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:39:23 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. Dariusz Olczyk 2017-11-21 10:38:21 edycja dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-11-20 15:39:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie WILKOSZEWICE. Dariusz Olczyk 2017-11-20 11:27:16 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów.-II Katarzyna Borowik 2017-11-14 15:04:27 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-11-13 15:18:41 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-11-13 15:07:40 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-11-13 15:07:36 usunięcie załacznika
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-11-13 14:50:17 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2017-11-13 11:35:50 edycja dokumentu
OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie. Dariusz Olczyk 2017-11-10 11:56:41 edycja dokumentu
BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-11-09 11:25:21 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-11-07 13:17:52 edycja dokumentu
Informacja na temat oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice złożonych za rok 2016 Wioletta Mielczarek 2017-11-07 09:11:00 edycja dokumentu
Informacja na temat oświadczeń majątkowych kierownictwa, dyrektorów, kierowników i uprawnionych pracowników Gminy Gorzkowice złożonych za rok 2016 Wioletta Mielczarek 2017-11-07 09:10:26 dodanie dokumentu
Informacja na temat oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice złożonych za rok 2016 Wioletta Mielczarek 2017-11-07 09:08:22 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie. Adam Bolanowski 2017-11-06 13:21:35 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-11-06 11:23:36 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXXIII z dnia 16 października 2017 roku Wioletta Mielczarek 2017-11-03 13:26:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-11-02 13:18:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-11-02 13:17:19 usunięcie załacznika
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2017-10-31 13:22:18 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-10-30 13:53:21 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-10-30 12:52:11 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów. Katarzyna Borowik 2017-10-26 14:38:09 dodanie dokumentu