Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:51:06 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-28 11:46:02 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2018 Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 410 m, montażu latarni oświetlenia ulicznego na dz. 741, 175/1, 757 obręb Bujniczki, dz. 761, 1693 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:43:54 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:40:32 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:38:04 usunięcie dokument
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-28 11:32:10 edycja dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:37:04 edycja dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:32:16 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:28:44 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:28:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 maja 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-05-24 09:41:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S1682018 Dariusz Olczyk 2018-05-23 08:15:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Kuczerska Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:14:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Robert Kukulski Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:13:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Szulc Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:12:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Gadecka Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:25:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Pechta Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:24:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Włodarczyk Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:23:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Halina Krakowiak Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:10:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Rita Ociepa Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:09:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zdzisława Szulc Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:07:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Iwona Kadir Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:05:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Emilia Sobczyk Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:03:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Dzierżawska Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:02:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Krasoń Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:01:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Krasoń Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:00:13 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Krasoń Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:00:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Krakowiak Wioletta Mielczarek 2018-05-17 14:06:59 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Aneta Karbowiak Wioletta Mielczarek 2018-05-17 11:41:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stefan Woźniak Wioletta Mielczarek 2018-05-17 11:40:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Zbigniew Ziemba Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:36:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Władysław Krak Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:22:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marianna Hajniak Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:20:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Teresa Kobylińska Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:18:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Barbara Stempień Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:17:34 edycja dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marek Piekarski Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:17:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marian Sobierajski Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:15:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marek Siwierski Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:14:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marek Orłowski Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:13:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Barbara Stempień Wioletta Mielczarek 2018-05-16 15:12:10 dodanie dokumentu