Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-27 12:58:41 edycja dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:41:49 dodanie dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:41:00 dodanie dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:40:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dariusz Olczyk 2018-08-24 14:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLIII Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-24 09:19:45 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:04:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:03:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:58:32 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-22 14:50:56 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:44:36 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-08-20 12:40:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-16 13:55:35 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XLI Rady Gminy Gorzkowice z dnia 20 czerwca 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-08-14 10:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:52:36 usunięcie dokumentu
BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach Karolina Słowińska 2018-08-07 12:40:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2018-08-07 12:38:14 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:27:07 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:23:08 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:49:53 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-08-07 11:35:55 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 11:22:07 usunięcie dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-08-07 11:16:34 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2018-08-07 11:07:55 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:03:52 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:11:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-03 14:42:14 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi powiatowej w zakresie budowy i remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Magdalena Gemel 2018-08-03 13:48:03 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gorzkowice. Magdalena Gemel 2018-08-03 13:39:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/358/2018 - ujęcie wody Szczukocice Adam Bolanowski 2018-07-25 15:47:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/359/2018 Adam Bolanowski 2018-07-25 15:46:30 dodanie dokumentu
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:16 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:07 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:46:08 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:42:41 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach Magdalena Gemel 2018-07-23 13:31:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:12:14 edycja dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:10:40 dodanie dokumentu