Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe Magdalena Stempień Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:24:33 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Krystyna Błaszczyk Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:23:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Katarzyna Nowak Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:22:31 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Józef Jabłecki Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:21:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Janina Raczyńska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:20:31 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Halina Kukulska Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:19:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Agnieszka Ziemba Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:18:26 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Alojzy Włodarczyk Wójt Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:17:24 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Alojzy Włodarczyk Wójt Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:16:59 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Aneta Karbowiak Przewodnicząca Rady Gminy Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:16:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Alojzy Włodarczyk Wójt Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2019-01-30 14:15:28 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2019-01-24 15:10:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Katarzyna Palej 2019-01-23 14:37:12 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2019 Budowa farmy fotowoltaicznej w Cieszanowicach Agnieszka Korzela 2019-01-21 15:21:03 dodanie dokumentu
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2019r.? Magdalena Gemel 2019-01-17 11:15:16 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2019-01-16 15:23:30 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2019-01-16 15:19:16 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2019-01-16 12:29:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 07 stycznia 2019 w sprawie ustanowienia regulaminu objęcia imprez i przedsięwzięć Patronatem Wójta Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-01-15 12:39:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach na terenie Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-01-15 08:13:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach na terenie Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-01-15 08:13:04 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach na terenie Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-01-15 08:11:35 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2019 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niskiej i Wysokiej, przebudowa, budowa, likwidacja rowów i przepustów w ul. Przedborskiej, przebudowa wylotów do rowów, budowa wylotów do rzeki Prudki, przebudowa wylotu do rzeki Prudki. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1568/1, 1567/3, 939/3, 1302/3, 1192, 841 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2019-01-14 10:59:17 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2019 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2019-01-14 10:57:24 dodanie dokumentu
BGP.6733.16.2018 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na dz. nr ewid. 542/1, 531, 56, 111/3, 42, 39 obręb Cieszanowice Karolina Słowińska 2019-01-14 10:53:13 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości na 2019 rok Dariusz Olczyk 2019-01-09 11:00:32 dodanie dokumentu
Podatek leśny na 2019 rok Dariusz Olczyk 2019-01-09 10:57:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28.12.2018r w sprawie ustaleń zasad przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach Katarzyna Palej 2019-01-09 10:09:20 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2019-01-09 09:55:14 edycja dokumentu
Podatek rolny na 2018 rok Dariusz Olczyk 2019-01-09 09:54:20 usunięcie dokument
Podatek rolny na 2018 rok Dariusz Olczyk 2019-01-09 09:54:00 dodanie dokumentu
Podatek rolny na 2019 rok Dariusz Olczyk 2019-01-09 09:53:10 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2019-01-09 09:29:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy z dnia 03 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Soleckich w sołectwach na terenie Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2019-01-08 12:05:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 4/2019 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 07 stycznia 2019r. Katarzyna Palej 2019-01-08 10:29:14 dodanie dokumentu
uchwała zmieniająca statut Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2019-01-03 15:36:41 dodanie dokumentu
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2019-01-03 13:56:32 edycja dokumentu
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2019-01-03 13:55:21 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Katarzyna Palej 2019-01-02 14:55:02 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Katarzyna Palej 2019-01-02 14:53:13 usunięcie załacznika