Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych Dariusz Olczyk 2018-10-03 14:57:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych Dariusz Olczyk 2018-10-03 14:57:07 usunięcie dokument
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dariusz Olczyk 2018-10-03 14:53:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójtów Dariusz Olczyk 2018-10-02 14:56:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych Dariusz Olczyk 2018-10-02 14:56:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gorzkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-10-02 11:23:04 dodanie dokumentu
Informacja z I etapu naboru Dariusz Olczyk 2018-10-01 14:46:23 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-10-01 08:51:11 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej Dariusz Olczyk 2018-09-28 13:53:26 dodanie dokumentu
BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach Karolina Słowińska 2018-09-26 14:09:51 edycja dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-09-26 14:02:53 edycja dokumentu
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO Dariusz Olczyk 2018-09-24 19:48:50 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-09-24 09:33:33 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-09-21 14:43:52 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-09-21 14:43:23 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dariusz Olczyk 2018-09-19 16:00:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego Dariusz Olczyk 2018-09-18 09:48:26 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2018-09-14 10:38:16 dodanie dokumentu
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-09-14 09:17:53 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Dariusz Olczyk 2018-09-14 09:17:34 dodanie dokumentu
Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Wioletta Mielczarek 2018-09-13 15:37:05 dodanie dokumentu
Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Wioletta Mielczarek 2018-09-13 15:35:42 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:57:14 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:56:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:54:05 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowicach o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-09-12 17:56:27 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Dariusz Olczyk 2018-09-11 14:11:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/475/2018 - ujęcie wody Gorzkowice (wyjście na sieć) Dariusz Olczyk 2018-09-11 13:51:55 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Dariusz Olczyk 2018-09-11 08:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/323/2018 w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2027 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/321/2018 zmieniająca uchwałę nr V/33/2015 Rady gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomosci, rolnegoi lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:31:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/320/2018 w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierzawy na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości położonej w Gorzkowicach działka nr 438 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/319/2018 w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:21:40 dodanie dokumentu
Utwardzenia skrzyżowania drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kopanina.? Magdalena Gemel 2018-09-10 14:08:46 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-09-07 11:48:01 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową Karolina Słowińska 2018-09-07 11:46:16 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-09-07 11:45:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Dariusz Olczyk 2018-09-04 15:57:47 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XLII Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-09-04 15:24:20 edycja dokumentu