Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-12 08:04:57 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-12 08:03:47 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-12 07:58:36 edycja dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-12 07:48:36 edycja dokumentu
Uchwały z XXXV Sesji z dnia 28.12.2017 roku. Katarzyna Palej 2018-01-11 12:12:31 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2018-01-11 11:21:07 edycja dokumentu
Uchwały z XXXIV Sesji z dnia 29.11.2017 roku. Katarzyna Palej 2018-01-11 10:57:33 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2018-01-10 08:42:52 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2018-01-10 08:37:09 edycja dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Szczukocice Adam Bolanowski 2018-01-09 15:47:45 dodanie dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Gorzkowice Adam Bolanowski 2018-01-09 15:47:00 dodanie dokumentu
Nieodpłatna pomoc prawna Dariusz Olczyk 2018-01-08 15:44:55 edycja dokumentu
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:15:06 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:08:53 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:06:31 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:06:11 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:05:47 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-08 13:05:26 usunięcie załacznika
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2018-01-08 10:21:32 edycja dokumentu
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-04 15:01:40 usunięcie załacznika
Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r. Katarzyna Borowik 2018-01-04 14:57:46 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-02 11:53:54 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT_31702_GORZKOWICE_PRZEMYSŁOWA na działkach nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice Dariusz Olczyk 2017-12-28 13:41:53 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-12-22 08:26:59 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-12-15 12:58:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania Nr HK-S/824/2017 Dariusz Olczyk 2017-12-14 10:46:29 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2017 ,,Budowa drogi przeciwpożarowej leśnej w Leśnictwie Gorzkowice?, na działkach nr 553, 554, 555, 556, 557, 558, 551/1, 551/2, 552, 550, 548, 547, ob. Daniszewice, gm. Gorzkowice oraz na działce nr 311, ob. Niwy, gm. Łęki Szlacheckie. Dariusz Olczyk 2017-12-14 08:48:45 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr 1001/17 Dariusz Olczyk 2017-12-13 11:08:57 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr 1000/17 Dariusz Olczyk 2017-12-13 11:08:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:47:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:46:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:45:32 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:44:51 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:43:47 usunięcie dokument
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-12-12 12:41:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-12-11 15:20:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-12-11 15:19:31 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-12-11 15:18:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr 969/17 Dariusz Olczyk 2017-12-06 14:35:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr 968/17 Dariusz Olczyk 2017-12-06 14:33:42 dodanie dokumentu