Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2018-05-07 15:19:46 edycja dokumentu
Budowa placów zabaw w obrębie Bujnice PGR i Kotków Magdalena Gemel 2018-05-07 12:50:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Gorzkowice za rok 2017 Dariusz Olczyk 2018-05-07 12:27:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/272/2018 Dariusz Olczyk 2018-04-27 11:15:30 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2018- Budowa oświetlenia ulicznego Katarzyna Palej 2018-04-26 11:03:00 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2018- Budowa oświetlenia ulicznego Katarzyna Palej 2018-04-26 11:01:12 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XXXVIII Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 marca 2018 roku Katarzyna Palej 2018-04-19 09:13:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2017 roku Katarzyna Palej 2018-04-19 09:01:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2017 roku Katarzyna Palej 2018-04-19 09:01:01 usunięcie dokument
Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2017 roku Katarzyna Palej 2018-04-19 08:58:26 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:22:13 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:21:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:20:17 usunięcie dokument
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:20:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:11:02 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:08:50 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:07:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:06:19 usunięcie dokument
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:06:07 dodanie dokumentu
Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice Magdalena Gemel 2018-04-17 11:44:37 usunięcie załacznika
Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice Magdalena Gemel 2018-04-17 10:25:38 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Katarzyna Palej 2018-04-13 14:11:29 edycja dokumentu
BGP.6733.5.2018 - obwieszczenie Katarzyna Palej 2018-04-13 14:09:15 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2018 - obwieszczenie Katarzyna Palej 2018-04-13 14:08:48 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2018- Budowa oświetlenia ulicznego Katarzyna Palej 2018-04-13 14:08:01 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2018-04-11 15:52:59 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-11 13:48:47 usunięcie dokument
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach- etap II. Magdalena Gemel 2018-04-11 13:44:04 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi w Gorzkowicach - etap II. Magdalena Gemel 2018-04-11 13:34:40 dodanie dokumentu
Postanowienie nr DPT-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Olczyk 2018-04-11 10:26:52 edycja dokumentu
Postanowienie nr DPT-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Olczyk 2018-04-11 10:25:22 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:13:26 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:13:16 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:12:35 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Dariusz Olczyk 2018-04-03 11:52:21 dodanie dokumentu
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Dariusz Olczyk 2018-04-03 11:51:39 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 1302/38, obręb Gorzkowice Katarzyna Palej 2018-03-29 12:50:03 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE PRZEMYSŁOWA na dz. nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice Katarzyna Palej 2018-03-29 12:47:44 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2.2018 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego Katarzyna Palej 2018-03-29 12:24:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S1052018 Dariusz Olczyk 2018-03-28 12:36:33 dodanie dokumentu