Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OŚ.6220.1.1.2018 ? Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 E w m. Gorzkowice ul.Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1014 mb na dz. nr ewid. 202 ob. Gorzkowice i na dz. nr ewid. 1291 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice?. Agnieszka Korzela 2018-06-19 12:04:39 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Plucice ? Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1550 mb na dz. nr ewid. 322 ob. Plucice Gmina Gorzkowice". Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:54:23 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:51:51 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:51:17 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:50:56 usunięcie dokument
OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:50:01 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2018 - obwieszczenie Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:41:50 usunięcie dokument
BGP.6733.5.2018 - obwieszczenie Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:41:36 usunięcie dokument
Sprawozdanie z badania Nr HK-S/258/2018 - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-06-19 11:05:11 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów - etap II? Magdalena Gemel 2018-06-15 13:01:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-06-13 13:36:02 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-06-13 10:48:23 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-06-13 10:47:51 usunięcie dokument
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-06-07 12:48:52 edycja dokumentu
BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice Karolina Słowińska 2018-06-07 12:48:37 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - wodociąg publiczny Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-06-06 14:11:06 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - sieć Klizin Dariusz Olczyk 2018-06-06 14:10:26 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2018-06-04 15:44:34 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-06-04 15:43:51 dodanie dokumentu
Budowa placu zabaw w Szczepanowicach. Magdalena Gemel 2018-06-04 12:42:27 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice Karolina Słowińska 2018-05-30 13:14:41 edycja dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-30 13:13:49 edycja dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-30 12:05:11 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-30 12:03:29 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:44:14 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:43:59 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:43:50 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:42:20 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:41:53 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:41:04 dodanie dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Adam Bolanowski 2018-05-29 14:44:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2092018 - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:38:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2122018 - Sieć Klizin Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:31:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2112018 - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:24:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2102018 ujęcie wody Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:21:47 dodanie dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Dariusz Olczyk 2018-05-28 12:24:14 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach Karolina Słowińska 2018-05-28 11:57:29 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:55:28 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:52:13 edycja dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:51:31 edycja dokumentu