Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Inwestycje -Wykonanie wydatków za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:48:58 dodanie dokumentu
Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:38 edycja dokumentu
Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:45:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2016 rok Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:40:43 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:48:54 edycja dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:44:44 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2017 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:27:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2017 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:27:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 roku Dariusz Olczyk 2017-07-26 13:26:31 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 477/1 , 477/2 ob. Szczepanowice 97-350 Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-07-25 14:59:47 edycja dokumentu
Przebudowę pasa drogowego grogi gminnej nr 110102E w Sobakowie w zakresie przebudowy zjazdów i przepustów. Katarzyna Borowik 2017-07-25 14:13:03 usunięcie załacznika
Przebudowę pasa drogowego grogi gminnej nr 110102E w Sobakowie w zakresie przebudowy zjazdów i przepustów. Katarzyna Borowik 2017-07-25 14:01:50 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-07-21 13:45:31 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-07-21 13:45:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-07-21 07:31:16 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-19 14:51:30 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku Mateusz Adamus 2017-07-18 11:24:57 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku Mateusz Adamus 2017-07-18 11:23:43 dodanie dokumentu
Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 11:15:54 usunięcie dokument
Sesja XXX z dnia 7 czerwca 2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 11:15:44 usunięcie dokument
Uchwały z XXX Sesji z dnia 7.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 11:10:00 edycja dokumentu
Uchwały z XXX Sesji z dnia 7.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 11:06:37 usunięcie załacznika
Uchwały z XXXI Sesji z dnia 27.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 10:56:16 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXI Sesji z dnia 27.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 10:54:55 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXI Sesji z dnia 27.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 10:54:17 usunięcie dokument
Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 10:52:52 usunięcie dokument
Sesja XXXI z dnia 27 czerwca 2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 10:52:37 dodanie dokumentu
Uchwały z XXX Sesji z dnia 7.06.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-07-18 09:59:34 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-07-07 12:15:31 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-07-07 12:15:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-07-07 12:14:28 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-07-07 12:13:57 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony działka 1640 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2017-07-04 11:13:26 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-06-30 13:35:50 edycja dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-06-30 13:34:46 edycja dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-06-30 13:33:26 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-06-26 09:25:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXI ABSOLUTORYJNĄ SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Wioletta Mielczarek 2017-06-23 14:54:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-06-06 08:24:36 dodanie dokumentu