Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe - Teresa Kobylińska Dariusz Olczyk 2015-05-21 12:32:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Halina Kukulska Dariusz Olczyk 2015-05-21 12:31:51 dodanie dokumentu
BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. Dariusz Olczyk 2015-05-21 12:27:39 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2015 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego. Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice dz. nr ewid. 1528, 1588, 1690, 1681. Dariusz Olczyk 2015-05-21 12:26:43 dodanie dokumentu
Krajowe Biuro Wyborcze - Dyżury Dariusz Olczyk 2015-05-21 09:34:47 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia PKW Dariusz Olczyk 2015-05-18 13:36:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Władysław Krak Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:16:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marian Sobierajski Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:11:51 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marek Siewierski Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:11:13 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marek Siewierski Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:10:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marek Orłowski Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:00:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Józef Jabłecki Dariusz Olczyk 2015-05-18 10:00:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Krakowiak Dariusz Olczyk 2015-05-18 09:59:32 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na działkach nr ewid. 1528, 1588, 1680, 1681 ob. Gorzkowice Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-05-18 09:33:18 edycja dokumentu
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 248 ob. Sobaków Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-05-18 09:32:39 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-05-14 09:23:27 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-05-13 15:38:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Wójta z realizacji Programu Współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku Dariusz Olczyk 2015-05-13 15:37:17 dodanie dokumentu
Budowa i uruchomienie 2 hal chowu i hodowli indyków ( 750 DJP ) w miejscowości Pieńki Gorzkowskie 18 na działce nr 418 obręb geodezyjny Bujniczki Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-05-13 09:49:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stefan Woźniak Dariusz Olczyk 2015-05-12 15:57:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Aneta Karbowiak Dariusz Olczyk 2015-05-12 15:56:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marianna Hajniak Dariusz Olczyk 2015-05-12 15:54:49 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Stempień Dariusz Olczyk 2015-05-12 15:53:50 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Marek Piekarski Dariusz Olczyk 2015-05-12 15:52:03 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. Dariusz Olczyk 2015-05-07 15:52:45 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Bujnice nr dz. 136, 196; obręb Bujnice PGR nr dz. 33, 43. Dariusz Olczyk 2015-05-07 15:52:09 edycja dokumentu
BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. Dariusz Olczyk 2015-05-07 15:51:02 dodanie dokumentu
BGP.6733.6.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Bujnice nr dz. 136, 196; obręb Bujnice PGR nr dz. 33, 43. Dariusz Olczyk 2015-05-07 15:50:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy Jana Woźniaka Dariusz Olczyk 2015-05-07 14:34:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie Wójta Gminy Gorzkowice Alojzego Włodarczyka Dariusz Olczyk 2015-05-07 14:32:17 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok Dariusz Olczyk 2015-05-07 14:30:43 usunięcie dokument
INFORMACJA Dariusz Olczyk 2015-05-06 15:36:08 dodanie dokumentu
INFORMACJA Dariusz Olczyk 2015-05-06 15:35:45 usunięcie dokument
INFORMACJA Dariusz Olczyk 2015-05-06 15:35:41 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-05-04 11:27:44 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-05-04 11:27:35 usunięcie załacznika
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Adam Bolanowski 2015-04-30 12:54:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-04-28 14:14:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-04-28 14:14:24 usunięcie załacznika
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 248 ob. Sobaków Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-04-28 12:41:12 dodanie dokumentu