Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Regulamin Organizacyjny Urzędu Katarzyna Palej 2019-01-02 14:36:39 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-12-31 09:00:55 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-12-31 09:00:52 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-12-31 09:00:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21.12.2018r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2019 rok Katarzyna Palej 2018-12-28 12:02:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21.12.2018r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2019 rok Katarzyna Palej 2018-12-28 12:00:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.16.2018 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na dz. nr ewid. 542/1, 531, 56, 111/3, 42, 39 obręb Cieszanowice Karolina Słowińska 2018-12-19 12:59:50 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - Gorzkowice, ul. Kościelna 20 Dariusz Olczyk 2018-12-18 14:29:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-18 09:32:47 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2018-12-17 15:57:00 dodanie dokumentu
Informacje na temat oświadczeń majątkowych Kierownictwa i Dyrektorów Gminy Gorzkowice,złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:59:29 dodanie dokumentu
Informacje na temat oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:57:22 dodanie dokumentu
Inormacja na temat oświadczeń majątkowych Kierownictwa i Dyrektorów Gminy Gorzkowice,złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:50:34 usunięcie dokument
Informacje na temat oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:50:09 usunięcie dokument
Informacje na temat oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gorzkowice złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:45:56 dodanie dokumentu
Inormacja na temat oświadczeń majątkowych Kierownictwa i Dyrektorów Gminy Gorzkowice,złożonych na koniec kadencji 2014-2018. Katarzyna Palej 2018-12-13 08:43:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/732/2018 - Gorzkowice ul. Kościelna 20 Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:59:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/733/2018 - Sobakówek (sklep) Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:59:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/733/2018 - Sobakówek (sklep) Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:58:55 usunięcie dokument
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/733/2018 - Sobakówek (sklep) Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:57:57 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody - wodociąg Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:56:49 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody - wodociąg Klizin Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:56:15 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody - wodociąg Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:55:51 usunięcie dokument
Ocena jakości wody - wodociąg Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:55:08 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody - wodociąg Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-12 13:53:59 dodanie dokumentu
Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. Katarzyna Palej 2018-12-12 13:31:28 edycja dokumentu
Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-12-12 13:14:02 usunięcie załacznika
Statut Gminy Dariusz Olczyk 2018-12-12 12:27:04 dodanie dokumentu
Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. Katarzyna Palej 2018-12-12 09:26:26 edycja dokumentu
Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. Katarzyna Palej 2018-12-12 09:25:09 usunięcie załacznika
Uchwały z XLVI Sesji Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. Katarzyna Palej 2018-12-12 09:20:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr70/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej,oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2019 rok,oraz Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Katarzyna Palej 2018-12-11 11:59:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr70/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej,oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2019 rok,oraz Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej Katarzyna Palej 2018-12-11 11:57:21 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszeniowy Katarzyna Palej 2018-12-11 09:01:47 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-11 09:00:23 edycja dokumentu
formularz Katarzyna Palej 2018-12-11 08:58:59 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-11 08:56:13 edycja dokumentu
Formularz zgłoszeniowy Katarzyna Palej 2018-12-11 08:35:53 dodanie dokumentu
formularz Katarzyna Palej 2018-12-11 08:25:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Dariusz Olczyk 2018-12-10 10:51:54 edycja dokumentu