Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały z Sesji XLII Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-09-04 15:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-09-04 14:46:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLIV Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-09-04 11:05:47 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-09-03 12:51:01 usunięcie załacznika
Komunikat głosowanie korespondencyjne Dariusz Olczyk 2018-08-31 14:47:53 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2018-08-31 10:09:17 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-31 10:09:06 edycja dokumentu
BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice Karolina Słowińska 2018-08-31 10:08:54 edycja dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-08-31 10:08:22 edycja dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-08-31 10:06:57 edycja dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 14:22:37 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:48:29 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:47:59 dodanie dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:47:03 dodanie dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:44:35 edycja dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie Gminy Gorzkowice wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-30 11:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na plakatowanie obwieszczeń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-30 11:17:05 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2018-08-29 14:55:32 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową Karolina Słowińska 2018-08-27 13:01:41 edycja dokumentu
BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach Karolina Słowińska 2018-08-27 13:00:39 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-27 12:58:41 edycja dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:41:49 dodanie dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:41:00 dodanie dokumentu
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:40:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dariusz Olczyk 2018-08-24 14:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLIII Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-24 09:19:45 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:04:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:03:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:58:32 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-22 14:50:56 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:44:36 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-08-20 12:40:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-16 13:55:35 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XLI Rady Gminy Gorzkowice z dnia 20 czerwca 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-08-14 10:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:52:36 usunięcie dokument
BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach Karolina Słowińska 2018-08-07 12:40:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2018-08-07 12:38:14 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:27:07 dodanie dokumentu