Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2017-04-26 09:21:52 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Dariusz Olczyk 2017-04-26 07:58:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzkowice z realizacji Programu Współpracy w 2016 roku Dariusz Olczyk 2017-04-21 14:28:17 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Ryszardów dz. nr ewid. 118 ob. Plucice. Dariusz Olczyk 2017-04-20 10:08:55 edycja dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Adam Bolanowski 2017-04-18 15:15:51 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXVIII z dnia 30 marca 2017 roku Wioletta Mielczarek 2017-04-13 11:59:29 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę 99 Daniszewice Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:16:26 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:15:29 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:13:24 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:11:03 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:10:32 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-11 14:09:48 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-04-11 13:51:20 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-04-11 13:50:44 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Ryszardów dz. nr ewid. 118 ob. Plucice. Dariusz Olczyk 2017-04-10 11:25:30 edycja dokumentu
BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-04-10 11:24:34 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. Dariusz Olczyk 2017-04-10 11:23:33 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Żuchowice dz. nr ewid. 91. Dariusz Olczyk 2017-04-10 11:23:08 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XXVII z dnia 27 lutego 2017 roku Wioletta Mielczarek 2017-04-05 08:38:58 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika i zjazdów w m. Kol. Plucice na dz. nr ewid. 322 obręb Plucice. Adam Bolanowski 2017-04-04 14:25:46 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2017-04-04 13:50:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Ryszardów dz. nr ewid. 118 ob. Plucice. Dariusz Olczyk 2017-03-30 13:36:59 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-03-30 13:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe Dariusz Olczyk 2017-03-30 12:14:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe Dariusz Olczyk 2017-03-30 12:03:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15 /2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach Dariusz Olczyk 2017-03-27 15:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14 /2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-03-27 15:34:30 dodanie dokumentu
BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. Dariusz Olczyk 2017-03-27 12:32:48 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Żuchowice dz. nr ewid. 91. Dariusz Olczyk 2017-03-27 12:28:30 edycja dokumentu
Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-03-24 07:09:14 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 477/1 , 477/2 ob. Szczepanowice 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-03-22 08:23:16 edycja dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-03-21 09:08:55 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-03-21 09:07:54 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-03-21 09:07:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-03-21 09:06:34 dodanie dokumentu
BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. Dariusz Olczyk 2017-03-20 13:44:57 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Żuchowice dz. nr ewid. 91. Dariusz Olczyk 2017-03-20 09:59:20 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-03-16 08:55:21 edycja dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-03-16 08:54:03 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją z terenu Gminy Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-03-16 08:48:07 edycja dokumentu