Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały z XXXVII Sesji z dnia 27.02.2018 roku. Katarzyna Palej 2018-03-14 15:49:44 usunięcie załacznika
Uchwały z XXXVII Sesji z dnia 27.02.2018 roku. Katarzyna Palej 2018-03-14 15:38:45 edycja dokumentu
Uchwały z XXXVII Sesji z dnia 27.02.2018 roku. Katarzyna Palej 2018-03-14 15:19:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2018-03-09 14:08:55 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-03-09 11:52:24 edycja dokumentu
Sołtysi Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-03-08 10:20:04 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Plucice ? Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1550 mb na dz. nr ewid. 322 ob. Plucice Gmina Gorzkowice". Dariusz Olczyk 2018-03-02 13:20:08 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Plucice ? Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1550 mb na dz. nr ewid. 322 ob. Plucice Gmina Gorzkowice". Dariusz Olczyk 2018-03-02 13:19:44 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2018-02-27 15:16:34 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2018-02-27 15:15:58 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.1.2018 ? Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 E w m. Gorzkowice ul.Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1014 mb na dz. nr ewid. 202 ob. Gorzkowice i na dz. nr ewid. 1291 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice?. Dariusz Olczyk 2018-02-22 13:39:08 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2018 Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 410 m, montażu latarni oświetlenia ulicznego na dz. 741, 175/1, 757 obręb Bujniczki, dz. 761, 1693 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-02-22 13:10:14 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2018-02-22 11:26:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty Wioletta Mielczarek 2018-02-21 11:07:18 edycja dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty Wioletta Mielczarek 2018-02-21 11:07:10 usunięcie załacznika
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-02-21 10:13:21 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty Wioletta Mielczarek 2018-02-21 10:09:56 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-02-15 15:00:40 edycja dokumentu
BGP.6733.12.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT_31702_GORZKOWICE_PRZEMYSŁOWA na działkach nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice Dariusz Olczyk 2018-02-15 14:58:50 edycja dokumentu
II przetarg nieograniczony 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-02-15 10:43:03 edycja dokumentu
II przetarg nieograniczony 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-02-15 10:42:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8 / 2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 stycznia 2018 r. Katarzyna Palej 2018-02-14 15:20:20 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXVI Sesji z dnia 29.01.2018 roku. Katarzyna Palej 2018-02-12 09:31:37 dodanie dokumentu
Sesja XXXV z dnia 28 grudnia 2017 roku Katarzyna Palej 2018-02-02 10:21:58 usunięcie dokument
Statut Gminy Gorzkowice Katarzyna Palej 2018-02-01 10:03:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie; rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2018 rok. Katarzyna Palej 2018-01-30 11:24:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2018 rok. Katarzyna Palej 2018-01-30 11:02:46 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2018 rok. Katarzyna Palej 2018-01-30 10:45:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie;rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2018 rok. Katarzyna Palej 2018-01-30 10:38:44 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. Katarzyna Borowik 2018-01-25 14:48:06 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-01-24 14:54:41 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2018-01-24 14:51:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2018-01-24 14:48:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2018-01-24 14:47:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-01-24 14:47:05 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2018 Katarzyna Palej 2018-01-15 11:44:04 dodanie dokumentu
Uchwała Budżetowa 2018 Katarzyna Palej 2018-01-15 11:31:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 08.01.2018 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2018 roku. Katarzyna Palej 2018-01-12 09:11:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR /2/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2018 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. Katarzyna Palej 2018-01-12 09:00:35 dodanie dokumentu
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-01-12 08:08:25 edycja dokumentu