Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwały z Sesji XXXIII z dnia 16 października 2017 roku Wioletta Mielczarek 2017-11-03 13:26:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-11-02 13:18:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-11-02 13:17:19 usunięcie załacznika
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2017-10-31 13:22:18 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-10-30 13:53:21 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-10-30 12:52:11 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice polegająca na budowie chodnika i zjazdów. Katarzyna Borowik 2017-10-26 14:38:09 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657,14 Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-10-25 19:10:35 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. Dariusz Olczyk 2017-10-25 19:09:15 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-10-25 19:06:41 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-10-25 19:06:10 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2017-10-23 10:14:07 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-10-20 13:44:36 edycja dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-10-20 13:42:32 usunięcie załacznika
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-10-20 12:19:24 edycja dokumentu
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dariusz Olczyk 2017-10-18 11:35:16 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2017-10-17 12:40:01 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Adam Bolanowski 2017-10-16 09:52:07 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. Dariusz Olczyk 2017-10-09 12:12:25 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki. Katarzyna Borowik 2017-10-05 14:14:31 usunięcie załacznika
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:15:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:14:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:12:31 usunięcie dokument
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:12:00 usunięcie dokument
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:34:05 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:32:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:31:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:30:40 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice Katarzyna Borowik 2017-10-03 13:53:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Adam Bolanowski 2017-10-03 09:29:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 15:24:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 15:24:45 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyłożeniu Dariusz Olczyk 2017-10-02 14:17:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 14:00:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 13:59:49 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-09-29 14:42:57 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-09-29 14:40:42 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki. Katarzyna Borowik 2017-09-27 13:04:01 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. Dariusz Olczyk 2017-09-27 11:57:59 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-09-22 13:17:41 edycja dokumentu