Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Bujnice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:39:58 edycja dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Bujnice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:39:37 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:08:19 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:06:33 usunięcie załacznika
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:03:55 edycja dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:58:15 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:49:27 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:44:41 dodanie dokumentu
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-17 08:20:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Adam Bolanowski 2018-07-16 13:22:44 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-07-12 12:47:39 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-07-12 12:42:56 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach Karolina Słowińska 2018-07-12 12:41:38 edycja dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2018-07-05 11:18:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-07-05 11:17:31 dodanie dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-07-05 10:00:11 edycja dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-07-05 09:58:51 usunięcie załacznika
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-07-05 09:58:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 26 czerwca 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-07-02 11:49:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 czerwca 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-07-02 11:48:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 czerwca 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-07-02 11:44:12 dodanie dokumentu
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Gorzkowicach oraz budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie.? Magdalena Gemel 2018-06-29 14:36:52 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Dariusz Olczyk 2018-06-29 12:04:08 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-29 07:23:29 edycja dokumentu
zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-29 07:22:56 usunięcie dokument
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-29 07:20:54 edycja dokumentu
Przebudowa psa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-06-28 18:42:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-06-28 15:46:58 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cieszanowice Magdalena Gemel 2018-06-27 18:28:28 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-06-26 14:49:20 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XL Rady Gminy Gorzkowice z dnia 14 maja 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-06-22 09:10:05 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XXXIX Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-06-22 09:02:31 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2018-06-21 12:59:28 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2018-06-20 08:34:30 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2018-06-20 08:33:04 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.1.2018 ? Przebudowa drogi powiatowej nr 1514 E w m. Gorzkowice ul.Piotrkowska w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1014 mb na dz. nr ewid. 202 ob. Gorzkowice i na dz. nr ewid. 1291 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice?. Agnieszka Korzela 2018-06-19 12:04:39 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3915 E na odcinku Plucice ? Krzemieniewice w zakresie wykonania nawierzchni o długości 1550 mb na dz. nr ewid. 322 ob. Plucice Gmina Gorzkowice". Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:54:23 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:51:51 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:51:17 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2018 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szczepanowicach Agnieszka Korzela 2018-06-19 11:50:56 usunięcie dokument