Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Robert Kukulski Mateusz Adamus 2017-09-21 11:09:31 dodanie dokumentu
Halina Krakowiak Mateusz Adamus 2017-09-21 11:09:10 dodanie dokumentu
Katarzyna Szulc Mateusz Adamus 2017-09-21 11:08:37 dodanie dokumentu
Arkadiusz Krasoń Mateusz Adamus 2017-09-21 11:07:36 dodanie dokumentu
Zdzisława Szulc Mateusz Adamus 2017-09-21 11:06:13 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-09-21 09:01:06 edycja dokumentu
OŚ.6220.3.2017 "Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą? Gorzkowice ul. Przedborska, dz. nr 1119/2, ob. Gorzkowice. Adam Bolanowski 2017-09-21 08:57:06 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki Katarzyna Borowik 2017-09-18 13:29:02 usunięcie załacznika
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-09-18 10:47:07 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-09-18 10:46:24 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice Katarzyna Borowik 2017-09-15 11:24:57 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 33/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 4 września 2017 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły lub przedszkola w przypadku jego nieobecności Dariusz Olczyk 2017-09-13 10:09:39 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice Katarzyna Borowik 2017-09-04 15:18:13 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki Katarzyna Borowik 2017-09-01 11:55:30 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki Katarzyna Borowik 2017-09-01 11:45:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-08-31 12:01:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-08-31 12:01:01 dodanie dokumentu
BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. Dariusz Olczyk 2017-08-29 12:22:59 edycja dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Oświaty Wioletta Mielczarek 2017-08-25 10:50:59 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, 14,, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657 Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-08-21 15:33:48 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. Dariusz Olczyk 2017-08-18 11:51:45 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki Katarzyna Borowik 2017-08-16 15:29:07 dodanie dokumentu
BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. Dariusz Olczyk 2017-08-16 12:39:35 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. Dariusz Olczyk 2017-08-09 12:31:20 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. Dariusz Olczyk 2017-08-08 13:51:33 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXII Sesji z dnia 25.07.2017 roku. Mateusz Adamus 2017-08-04 10:43:54 dodanie dokumentu
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 16:00:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 15:59:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 15:59:38 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 13:00:00 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-03 12:59:49 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-02 12:26:36 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-02 12:19:27 usunięcie załacznika
Zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.400.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Katarzyna Borowik 2017-08-01 15:21:36 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-31 11:32:46 edycja dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-31 10:12:32 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2017 Dariusz Olczyk 2017-07-31 10:09:45 usunięcie dokument
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-07-31 09:29:00 edycja dokumentu
Wykaz powierzchni mienia komunalnego i ich powierzchni wg stanu na dzień 31.12.2016 r. Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:52:39 dodanie dokumentu
Informacja o stanie należności i zobowiązań Dariusz Olczyk 2017-07-27 10:51:05 dodanie dokumentu