Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:14:36 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:12:31 usunięcie dokument
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 11:12:00 usunięcie dokument
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:34:05 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:32:29 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:31:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2017-10-05 09:30:40 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr G6 110106E na odcinku Gorzkowice-Marianek Gmina Gorzkowice Katarzyna Borowik 2017-10-03 13:53:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Adam Bolanowski 2017-10-03 09:29:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 15:24:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 15:24:45 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyłożeniu Dariusz Olczyk 2017-10-02 14:17:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 14:00:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu Adam Bolanowski 2017-10-02 13:59:49 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-09-29 14:42:57 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2017-09-29 14:40:42 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie zjazdów do posesji w miejscowości Bujniczki. Katarzyna Borowik 2017-09-27 13:04:01 dodanie dokumentu
BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. Dariusz Olczyk 2017-09-27 11:57:59 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-09-22 13:17:41 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-09-22 13:09:10 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego ul. Przemysłowej w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:52:38 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:45:19 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:45:14 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:44:24 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:44:20 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:44:16 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:44:10 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:44:05 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:43:59 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:43:49 usunięcie załacznika
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:41:11 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi w Gorzkowicach. Katarzyna Borowik 2017-09-21 16:33:22 dodanie dokumentu
Stefan Woźniak Mateusz Adamus 2017-09-21 11:57:57 dodanie dokumentu
Zbigniew Ziemba Mateusz Adamus 2017-09-21 11:57:25 dodanie dokumentu
Marek Orłowski Mateusz Adamus 2017-09-21 11:56:49 dodanie dokumentu
Marek Siewierski Mateusz Adamus 2017-09-21 11:56:11 dodanie dokumentu
Halina Kukulska Mateusz Adamus 2017-09-21 11:55:32 dodanie dokumentu
Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Mateusz Adamus 2017-09-21 11:52:06 usunięcie dokument
Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Mateusz Adamus 2017-09-21 11:51:53 dodanie dokumentu
Katarzyna Kuczerska Mateusz Adamus 2017-09-21 11:10:04 dodanie dokumentu