Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie majątkowe - Marianna Hajniak Mateusz Adamus 2017-05-24 14:07:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Woźniak Mateusz Adamus 2017-05-24 14:01:00 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Aneta Karbowiak Mateusz Adamus 2017-05-24 14:00:49 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Aneta Karbowiak Mateusz Adamus 2017-05-24 14:00:17 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Adam Bolanowski 2017-05-23 10:49:50 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika i zjazdów w m. Kol. Plucice na dz. nr ewid. 322 obręb Plucice. Dariusz Olczyk 2017-05-18 16:40:07 edycja dokumentu
Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika i zjazdów w m. Kol. Plucice na dz. nr ewid. 322 obręb Plucice. Dariusz Olczyk 2017-05-18 16:38:28 edycja dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2017-05-18 14:25:07 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2017-05-18 14:22:02 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2017-05-18 14:18:06 dodanie dokumentu
Ochrona środowiska Daria Możdżeń-Sowa 2017-05-18 13:26:50 usunięcie dokument
Ochrona środowiska Daria Możdżeń-Sowa 2017-05-18 13:25:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Iwona Kadir Mateusz Adamus 2017-05-17 13:11:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Emilia Sobczyk Mateusz Adamus 2017-05-17 13:04:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Szulc Mateusz Adamus 2017-05-17 13:00:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zdzisława Szulc Mateusz Adamus 2017-05-17 12:52:14 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Kuczerska Mateusz Adamus 2017-05-17 12:45:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Krasoń Mateusz Adamus 2017-05-17 12:38:41 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Halina Krakowiak Mateusz Adamus 2017-05-17 12:30:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Włodarczyk Mateusz Adamus 2017-05-17 12:25:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Gadecka Mateusz Adamus 2017-05-17 12:20:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Dzierżawska Mateusz Adamus 2017-05-17 12:11:23 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Barbara Dzierżawska Mateusz Adamus 2017-05-17 12:09:52 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Rita Ociepa Mateusz Adamus 2017-05-17 12:02:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Pechta Mateusz Adamus 2017-05-17 11:50:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Robert Kukulski Mateusz Adamus 2017-05-17 11:44:32 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Alojzy Włodarczyk Mateusz Adamus 2017-05-17 10:04:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Woźniak Mateusz Adamus 2017-05-17 09:47:30 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Woźniak Mateusz Adamus 2017-05-17 09:46:36 usunięcie załacznika
Oświadczenie majątkowe - Jan Woźniak Mateusz Adamus 2017-05-17 09:44:58 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe test 2 Mateusz Adamus 2017-05-17 09:23:09 usunięcie dokument
Oświadczenie majątkowe -test Mateusz Adamus 2017-05-17 09:22:56 usunięcie dokument
sgsdgdfgdfgd Mateusz Adamus 2017-05-17 09:22:16 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe test 2 Mateusz Adamus 2017-05-17 09:21:59 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2017 Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże, na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-05-15 15:45:08 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. Dariusz Olczyk 2017-05-04 12:04:05 edycja dokumentu
BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-05-04 12:01:40 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. Dariusz Olczyk 2017-04-27 12:37:57 edycja dokumentu
BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2017-04-27 08:08:51 edycja dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Oświaty Wioletta Mielczarek 2017-04-26 09:22:33 dodanie dokumentu