Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-27 11:40:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Dariusz Olczyk 2018-08-24 14:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLIII Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-24 09:19:45 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:04:08 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-08-23 09:03:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:58:32 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-22 14:50:56 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-22 14:44:36 edycja dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki 1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-08-20 12:40:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-08-16 13:55:35 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XLI Rady Gminy Gorzkowice z dnia 20 czerwca 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-08-14 10:20:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:53:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 13:52:36 usunięcie dokument
BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach Karolina Słowińska 2018-08-07 12:40:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2018-08-07 12:38:14 dodanie dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:27:07 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:23:08 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:49:53 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-08-07 11:35:55 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 11:22:07 usunięcie dokument
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-08-07 11:16:34 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2018-08-07 11:07:55 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:03:52 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:11:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-03 14:42:14 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi powiatowej w zakresie budowy i remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Magdalena Gemel 2018-08-03 13:48:03 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gorzkowice. Magdalena Gemel 2018-08-03 13:39:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/358/2018 - ujęcie wody Szczukocice Adam Bolanowski 2018-07-25 15:47:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/359/2018 Adam Bolanowski 2018-07-25 15:46:30 dodanie dokumentu
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:16 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:07 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:46:08 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:42:41 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach Magdalena Gemel 2018-07-23 13:31:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:12:14 edycja dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:10:40 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedazy Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-20 10:05:04 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:40:57 edycja dokumentu
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:40:17 edycja dokumentu