Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:08:50 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:07:49 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:06:19 usunięcie dokument
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-04-18 11:06:07 dodanie dokumentu
Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice Magdalena Gemel 2018-04-17 11:44:37 usunięcie załacznika
Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice Magdalena Gemel 2018-04-17 10:25:38 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Katarzyna Palej 2018-04-13 14:11:29 edycja dokumentu
BGP.6733.5.2018 - obwieszczenie Katarzyna Palej 2018-04-13 14:09:15 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2018 - obwieszczenie Katarzyna Palej 2018-04-13 14:08:48 dodanie dokumentu
BGP.6733.1.2018- Budowa oświetlenia ulicznego Katarzyna Palej 2018-04-13 14:08:01 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2018-04-11 15:52:59 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-11 13:48:47 usunięcie dokument
Przebudowa pasa drogowego ul. Zygmunta Starego w Gorzkowicach- etap II. Magdalena Gemel 2018-04-11 13:44:04 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogowego ul. Królowej Jadwigi w Gorzkowicach - etap II. Magdalena Gemel 2018-04-11 13:34:40 dodanie dokumentu
Postanowienie nr DPT-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Olczyk 2018-04-11 10:26:52 edycja dokumentu
Postanowienie nr DPT-532-1/18 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Olczyk 2018-04-11 10:25:22 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:13:26 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:13:16 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-04-09 15:12:35 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Dariusz Olczyk 2018-04-03 11:52:21 dodanie dokumentu
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Dariusz Olczyk 2018-04-03 11:51:39 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 1302/38, obręb Gorzkowice Katarzyna Palej 2018-03-29 12:50:03 dodanie dokumentu
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE PRZEMYSŁOWA na dz. nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice Katarzyna Palej 2018-03-29 12:47:44 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2.2018 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego Katarzyna Palej 2018-03-29 12:24:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S1052018 Dariusz Olczyk 2018-03-28 12:36:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK - S/106/2018 Dariusz Olczyk 2018-03-28 12:35:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-03-23 09:57:28 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2018-03-23 09:56:15 edycja dokumentu
zaproszenie na XXXVIII SesjęRady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-03-23 09:55:23 usunięcie dokument
Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-03-23 09:43:35 dodanie dokumentu
zaproszenie na XXXVIII SesjęRady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-03-23 07:39:28 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Wioletta Mielczarek 2018-03-23 07:34:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Wioletta Mielczarek 2018-03-23 07:33:24 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-03-23 07:31:51 edycja dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wioletta Mielczarek 2018-03-23 07:30:51 dodanie dokumentu
III przetarg nieograniczony na sprzedaż działki dz.1656 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-03-20 09:29:08 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 1652 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-03-16 13:14:20 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony 1652 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-03-16 13:13:30 usunięcie dokument
I przetarg nieograniczony 1652 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-03-16 12:59:35 dodanie dokumentu
Uchwały z XXXVII Sesji z dnia 27.02.2018 roku. Katarzyna Palej 2018-03-14 15:50:04 edycja dokumentu