Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Dariusz Olczyk 2018-09-14 09:17:34 dodanie dokumentu
Kierownictwo Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Wioletta Mielczarek 2018-09-13 15:37:05 dodanie dokumentu
Radni Gminy Gorzkowice - korekty oświadczeń majątkowych Wioletta Mielczarek 2018-09-13 15:35:42 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:57:14 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:56:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Dariusz Olczyk 2018-09-13 13:54:05 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowicach o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-09-12 17:56:27 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Dariusz Olczyk 2018-09-11 14:11:34 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S/475/2018 - ujęcie wody Gorzkowice (wyjście na sieć) Dariusz Olczyk 2018-09-11 13:51:55 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Dariusz Olczyk 2018-09-11 08:35:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/323/2018 w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2027 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:36:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/322/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2018 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/321/2018 zmieniająca uchwałę nr V/33/2015 Rady gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomosci, rolnegoi lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:31:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/320/2018 w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia kolejnej umowy dzierzawy na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości położonej w Gorzkowicach działka nr 438 Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/319/2018 w sprawie udzielenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Wioletta Mielczarek 2018-09-10 14:21:40 dodanie dokumentu
Utwardzenia skrzyżowania drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w m. Kopanina.? Magdalena Gemel 2018-09-10 14:08:46 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-09-07 11:48:01 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów Karolina Słowińska 2018-09-07 11:46:16 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-09-07 11:45:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej Dariusz Olczyk 2018-09-04 15:57:47 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XLII Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-09-04 15:24:20 edycja dokumentu
Uchwały z Sesji XLII Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 sierpnia 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-09-04 15:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-09-04 14:46:52 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLIV Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-09-04 11:05:47 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-09-03 12:51:01 usunięcie załacznika
Komunikat głosowanie korespondencyjne Dariusz Olczyk 2018-08-31 14:47:53 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki Karolina Słowińska 2018-08-31 10:09:17 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-08-31 10:09:06 edycja dokumentu
BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice Karolina Słowińska 2018-08-31 10:08:54 edycja dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-08-31 10:08:22 edycja dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-08-31 10:06:57 edycja dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 14:22:37 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:48:29 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:47:59 dodanie dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:47:03 dodanie dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:44:35 edycja dokumentu
wydanie decyzji Agnieszka Korzela 2018-08-30 13:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie Gminy Gorzkowice wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-30 11:19:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na plakatowanie obwieszczeń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-30 11:17:05 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2018-08-29 14:55:32 dodanie dokumentu