Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-30 13:13:49 edycja dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-30 12:05:11 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-30 12:03:29 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:44:14 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:43:59 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:43:50 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:42:20 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:41:53 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Dariusz Olczyk 2018-05-30 08:41:04 dodanie dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Adam Bolanowski 2018-05-29 14:44:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2092018 - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:38:32 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2122018 - Sieć Klizin Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:31:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2112018 - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:24:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S2102018 ujęcie wody Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-05-28 14:21:47 dodanie dokumentu
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Dariusz Olczyk 2018-05-28 12:24:14 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach Karolina Słowińska 2018-05-28 11:57:29 dodanie dokumentu
BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:55:28 dodanie dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:52:13 edycja dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:51:31 edycja dokumentu
BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek Karolina Słowińska 2018-05-28 11:51:06 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-28 11:46:02 edycja dokumentu
BGP.6733.1.2018 Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 410 m, montażu latarni oświetlenia ulicznego na dz. 741, 175/1, 757 obręb Bujniczki, dz. 761, 1693 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:43:54 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:40:32 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Karolina Słowińska 2018-05-28 11:38:04 usunięcie dokument
BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 Karolina Słowińska 2018-05-28 11:32:10 edycja dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:37:04 edycja dokumentu
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:32:16 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:28:44 edycja dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-05-28 09:28:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 maja 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-05-24 09:41:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania wody nr HK-S1682018 Dariusz Olczyk 2018-05-23 08:15:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Kuczerska Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:14:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Robert Kukulski Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:13:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Szulc Wioletta Mielczarek 2018-05-18 08:12:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Gadecka Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:25:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Pechta Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:24:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Elżbieta Włodarczyk Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:23:42 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Halina Krakowiak Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:10:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Rita Ociepa Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:09:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zdzisława Szulc Wioletta Mielczarek 2018-05-18 07:07:24 dodanie dokumentu