Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rzecz Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Magdalena Gemel 2018-11-07 12:10:42 usunięcie załacznika
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rzecz Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Magdalena Gemel 2018-11-07 10:14:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu :Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2018-11-06 15:24:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu :Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej "projektem programu". Dariusz Olczyk 2018-11-06 15:24:07 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z I ETAPU NABORU - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Dariusz Olczyk 2018-11-06 15:13:19 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XLV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-10-30 15:16:06 dodanie dokumentu
Uchwały z Sesji XLIV Rady Gminy Gorzkowice z dnia 6 września 2018 r. Wioletta Mielczarek 2018-10-30 10:32:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Dariusz Olczyk 2018-10-29 12:38:47 edycja dokumentu
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Dariusz Olczyk 2018-10-29 12:38:31 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedazy Daria Możdżeń-Sowa 2018-10-29 10:39:40 edycja dokumentu
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Dariusz Olczyk 2018-10-26 17:08:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Dariusz Olczyk 2018-10-26 17:05:50 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedazy Daria Możdżeń-Sowa 2018-10-26 14:12:15 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2018-10-26 11:26:57 edycja dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Dariusz Olczyk 2018-10-25 14:22:33 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2018-10-25 14:20:59 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Dariusz Olczyk 2018-10-25 14:20:34 usunięcie dokument
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2018-10-25 14:20:23 usunięcie dokument
wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem Daria Możdżeń-Sowa 2018-10-25 14:00:37 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Gminy Dariusz Olczyk 2018-10-23 13:29:43 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2018-10-23 13:29:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zbigniew Ziemba Wioletta Mielczarek 2018-10-19 13:01:38 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Alojzy Włodarczyk Wioletta Mielczarek 2018-10-19 13:01:21 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Marek Orłowski Wioletta Mielczarek 2018-10-19 13:00:11 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe Aneta Karbowiak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:55:10 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe Marek Siewierski Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:54:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Władysław Krak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:52:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Zbigniew Ziemba Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:51:08 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Teresa Kobylińska Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:49:24 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Halina Kukulska Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:48:23 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Stefan Woźniak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:47:18 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe Józef Jabłecki Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:45:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marianna Hajniak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:43:42 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Marek Piekarski Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:42:44 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Marian Sobierajski Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:40:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Jan Krakowiak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:38:53 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe- Barbara stempień Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:36:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majatkowe Jan Wożniak Wioletta Mielczarek 2018-10-19 12:35:10 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w gminie Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-10-18 14:58:16 dodanie dokumentu
Informacja - aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych Dariusz Olczyk 2018-10-18 08:48:59 dodanie dokumentu