Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gorzkowice na działkach nr ewid. 1381/1, 1384, 1349/3, 1380, 1374 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-09-23 15:20:22 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-09-16 10:37:02 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony Daria Możdżeń-Sowa 2015-09-11 11:27:51 dodanie dokumentu
Dyżury Delegatury i Komisarza Wyborczego Dariusz Olczyk 2015-09-03 11:12:29 dodanie dokumentu
Liczby członków komisji wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych Dariusz Olczyk 2015-09-02 15:03:25 dodanie dokumentu
Zaproszenie na X SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-09-01 13:02:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE O OKRĘGU Dariusz Olczyk 2015-08-31 13:14:58 dodanie dokumentu
Dostawa oleju napędowego na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2015r Magdalena Gemel 2015-08-31 13:12:04 dodanie dokumentu
BGP.6733.14.2015. demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN- 15kV, nN, stacji transformatorowej oraz przyłączy napowietrznych, budowa linii napowietrznej SN 15kV, nN- 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy napowietrznych w m. Plucice, gm. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-08-26 13:46:16 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Dariusz Olczyk 2015-08-24 15:08:15 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn zasilającej działkę nr ewid. 117/2 ob. Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice działki nr ewid. 32/6, 24, 117/2. Dariusz Olczyk 2015-08-24 13:30:49 edycja dokumentu
INFORMACJE Dariusz Olczyk 2015-08-24 11:55:39 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dariusz Olczyk 2015-08-20 12:13:49 dodanie dokumentu
INFORMACJE Dariusz Olczyk 2015-08-18 11:55:17 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały w sprawie sposobu głosowania w referendum Dariusz Olczyk 2015-08-17 10:31:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 12 sierpnia 2015 roku, w sprawie powołania Obwodowych Komisji d.s. referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Dariusz Olczyk 2015-08-17 10:27:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 12 sierpnia 2015 roku, w sprawie powołania Obwodowych Komisji d.s. referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Dariusz Olczyk 2015-08-17 10:27:08 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn zasilającej działkę nr ewid. 117/2 ob. Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice działki nr ewid. 32/6, 24, 117/2. Dariusz Olczyk 2015-08-14 12:49:53 edycja dokumentu
BGP.6733.13.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej do budynku mieszkalnego w miejscowości Sobakówek , dz. nr ewid. 541/4, 322, 165 obręb Sobakówek, gm. Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-08-13 13:57:30 dodanie dokumentu
BGP.6733.12.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn zasilającej działkę nr ewid. 117/2 ob. Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice działki nr ewid. 32/6, 24, 117/2. Dariusz Olczyk 2015-08-03 11:55:19 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2015. Przebudowa i budowa napowietrznej linii energetycznej SN-15kV, nN -0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV Ryszardów nr 5-0990, budowa elektroenergetycznej linii kablowych nN, wymiana przyłaczy napowietrznych w m. Ryszardów, gm. Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-08-03 11:54:24 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2015. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego, Gmina Gorzkowice, obręb Szczepanowice, nr dz. 141. Dariusz Olczyk 2015-08-03 11:52:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 8 lipca 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-07-20 14:27:23 dodanie dokumentu
I przetarg nieogranicziny Gorzkowice dz.1652, 1653 Daria Możdżeń-Sowa 2015-07-20 10:29:34 edycja dokumentu
I przetarg nieogranicziny Gorzkowice dz.1652, 1653 Daria Możdżeń-Sowa 2015-07-20 10:28:50 edycja dokumentu
I przetarg nieogranicziny Gorzkowice dz.1652, 1653 Daria Możdżeń-Sowa 2015-07-20 10:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 2 lipca 2015, w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Gorzkowic Dariusz Olczyk 2015-07-20 08:09:35 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Marlena Sołtysiak 2015-07-14 15:21:28 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Marlena Sołtysiak 2015-07-14 15:21:06 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika i remontu nawierzchni ul. B.Chrobrego. - etap I Magdalena Gemel 2015-07-14 12:54:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów Iwona Kadir 2015-07-13 10:57:39 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej w m. Plucice na działce nr ewid. 589 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice Marlena Sołtysiak 2015-07-09 12:57:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gorzkowice od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/12 obręb Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:09:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016-1018 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:07:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:05:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:02:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 Dariusz Olczyk 2015-07-03 13:01:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:59:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały NR VI/37/2015 Rady Gminy Gorzkowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzkowice w 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:57:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-03 12:54:38 dodanie dokumentu