Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacji o wyborach: głosowanie korespondencyjne, głosowanie korespondencyjne za granicą, głosowanie przez pełnomocnika, dopisanie do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:58:07 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:57:11 edycja dokumentu
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:56:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Bolanowski 2015-03-31 12:56:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15 /2015 Dariusz Olczyk 2015-03-27 10:48:21 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych Dariusz Olczyk 2015-03-24 11:01:32 dodanie dokumentu
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:59:51 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:59:30 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:58:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Dariusz Olczyk 2015-03-23 11:47:10 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-20 08:32:48 edycja dokumentu
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Gorzkowice Adam Bolanowski 2015-03-18 15:43:29 dodanie dokumentu
Radni Gminy Gorzkowice wybrani na kadencję 2014-2018 Adam Bolanowski 2015-03-18 08:57:44 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki Dariusz Olczyk 2015-03-17 15:48:19 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki Dariusz Olczyk 2015-03-17 15:47:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-03-17 07:56:44 edycja dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-03-17 07:56:17 usunięcie załacznika
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 14:11:43 edycja dokumentu
Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 Dariusz Olczyk 2015-03-13 10:34:59 dodanie dokumentu
plany i programy, dokumenty prawa miejscowego Dariusz Olczyk 2015-03-13 10:03:04 dodanie dokumentu
Kalendarz wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:46:29 dodanie dokumentu
Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:43:20 dodanie dokumentu
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:40:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 978/3, 1291, 1296 Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:36:14 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały nr XXXIV/211/2013 - Studium UiKZP Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:23:48 dodanie dokumentu
obwieszczenie o publicznym wyłożeniu zmiany studium uikzp Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:07:53 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:00:09 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2015-03-12 13:25:32 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2015-03-12 13:24:44 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:58:28 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:55:44 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:47:14 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:42:40 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:28:12 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:23:18 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:17:50 edycja dokumentu
Zagospodarowanie przestrzenne Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:14:09 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:13:21 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:11:05 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:00:43 edycja dokumentu