Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji oraz rozszerzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów na dz. 260, 259, 261/5 , ob. Daniszewice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:58:16 dodanie dokumentu
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczepanowice na dz. 153/2, 153/1, 152, 88, 221/1, 222/2, 222/1, 234, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 103, 102, 101, 100/2, 100/1, 98, 98/1, 258, 350, 348, 540, 284, 84, 293, 299, 86/8, 310/5, 310/4, 310/8, 310/9, 310/11, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1, 312/2, 4, 5/5, 5/6, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 86/13, 15, 5/3, 298, 291, 294, 296, 297, 310/12, 78/4 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:57:21 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-27 14:09:37 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-27 14:05:50 dodanie dokumentu
Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-11-18 08:35:34 dodanie dokumentu
X Sesja z dnia 8 września 2015 Dariusz Olczyk 2015-11-18 08:30:20 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:33:01 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:32:04 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:30:03 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-17 12:51:31 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-17 12:51:02 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-11-12 09:59:55 edycja dokumentu
Zaproszenie na XII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-11-12 09:59:40 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-11-09 11:56:23 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-11-09 11:55:55 usunięcie dokument
Informacja analizy oświadczeń majątkowych Dariusz Olczyk 2015-11-06 14:31:37 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-11-06 11:45:09 edycja dokumentu
Zaproszenie na XII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-11-06 11:44:58 usunięcie załacznika
Korekty oświadczeń majątkowych Dariusz Olczyk 2015-11-06 10:34:51 dodanie dokumentu
Informacja o zakończeniu procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2016 roku Dariusz Olczyk 2015-11-06 10:24:58 edycja dokumentu
Informacja o zakończeniu procesu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2016 roku Dariusz Olczyk 2015-11-06 10:24:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-11-05 13:17:39 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji - 09-10 listopada 2015 rok Dariusz Olczyk 2015-10-30 13:55:25 dodanie dokumentu
BGP.6733.15.2015. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Gmina Gorzkowice, obręb Plucice, dz. nr ewid. 589. Dariusz Olczyk 2015-10-30 11:58:54 edycja dokumentu
BGP.6733.15.2015. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Gmina Gorzkowice, obręb Plucice, dz. nr ewid. 589. Dariusz Olczyk 2015-10-30 11:56:33 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:10:49 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:10:46 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:10:41 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:10:08 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:09:09 usunięcie dokument
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-10-29 15:07:25 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-10-29 13:42:50 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-10-29 13:23:23 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-10-29 09:16:03 dodanie dokumentu
III przetarg nieograniczony Daria Możdżeń-Sowa 2015-10-29 09:15:10 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-10-28 09:30:26 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-10-28 09:30:00 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-10-28 09:29:09 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-10-28 09:25:58 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gorzkowice na działkach nr ewid. 1381/1, 1384, 1349/3, 1380, 1374 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-10-27 13:39:36 edycja dokumentu