Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt Prognozy i Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021 Dariusz Olczyk 2015-03-13 10:34:59 dodanie dokumentu
plany i programy, dokumenty prawa miejscowego Dariusz Olczyk 2015-03-13 10:03:04 dodanie dokumentu
Kalendarz wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:46:29 dodanie dokumentu
Kwota i terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:43:20 dodanie dokumentu
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:40:52 dodanie dokumentu
BGP.6733.3.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 978/3, 1291, 1296 Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:36:14 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały nr XXXIV/211/2013 - Studium UiKZP Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:23:48 dodanie dokumentu
obwieszczenie o publicznym wyłożeniu zmiany studium uikzp Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:07:53 dodanie dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 09:00:09 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2015-03-12 13:25:32 dodanie dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2015-03-12 13:24:44 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:58:28 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:55:44 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:47:14 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:42:40 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:28:12 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:23:18 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:17:50 edycja dokumentu
Zagospodarowanie przestrzenne Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:14:09 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:13:21 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:11:05 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 11:00:43 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 10:56:22 edycja dokumentu
Do pobrania Adam Bolanowski 2015-03-11 10:54:35 edycja dokumentu
Do pobrania Adam Bolanowski 2015-03-11 10:54:17 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Olczyk 2015-03-11 10:42:07 edycja dokumentu
E-skrzynka Podawcza Dariusz Olczyk 2015-03-11 10:07:17 dodanie dokumentu
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dariusz Olczyk 2015-03-11 10:01:10 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie przestrzenne Dariusz Olczyk 2015-03-11 09:37:14 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 09:35:32 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-11 09:33:20 dodanie dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-03-10 14:28:38 dodanie dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Dariusz Olczyk 2015-03-10 14:27:55 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 14:06:14 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 14:05:36 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 14:05:10 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 14:03:37 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 14:03:23 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Olczyk 2015-03-09 13:58:59 edycja dokumentu
Wójt Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-09 13:55:24 dodanie dokumentu