Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacje PKW - Referendum Dariusz Olczyk 2015-06-23 11:56:48 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. Dariusz Olczyk 2015-06-23 11:10:11 edycja dokumentu
BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. Dariusz Olczyk 2015-06-23 11:10:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:47:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:44:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:42:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:39:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gorzkowice do projektu pod nazwą: "Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Gminie Gorzkowice" Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:38:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gorzkowice realizowanego w 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:36:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury w Gorzkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzkowicach Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:27:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku Dariusz Olczyk 2015-06-23 08:20:06 dodanie dokumentu
USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym Dariusz Olczyk 2015-06-22 13:53:37 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dariusz Olczyk 2015-06-22 13:53:20 dodanie dokumentu
BGP.6733.6.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Bujnice nr dz. 136, 196; obręb Bujnice PGR nr dz. 33, 43. Dariusz Olczyk 2015-06-18 11:07:52 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2015 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego. Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice dz. nr ewid. 1528, 1588, 1690, 1681. Dariusz Olczyk 2015-06-18 11:06:33 edycja dokumentu
6733.8.2015.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego Dariusz Olczyk 2015-06-12 14:46:19 usunięcie dokument
BGP.6733.8.2015 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego. Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice dz. nr ewid. 1528, 1588, 1690, 1681. Dariusz Olczyk 2015-06-12 14:46:12 edycja dokumentu
6733.8.2015.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego Dariusz Olczyk 2015-06-12 14:37:35 edycja dokumentu
6733.8.2015.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego Dariusz Olczyk 2015-06-12 14:34:47 dodanie dokumentu
Zaproszenie na VIII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-06-12 14:31:30 dodanie dokumentu
Budowa elektrowni wiatrowej Daniszewice składającej się z zespołu 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci linii kablowych elektroenergetycznych, fundamentów, placów montażowych i dróg dojazdowych na działkach: wariant I realizacyjny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 197 ( 1 turbina); wariant II alternatywny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 201 ( 1 turbina) Dariusz Olczyk 2015-06-12 12:33:16 edycja dokumentu
Budowa elektrowni wiatrowej Daniszewice składającej się z zespołu 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci linii kablowych elektroenergetycznych, fundamentów, placów montażowych i dróg dojazdowych na działkach: wariant I realizacyjny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 197 ( 1 turbina); wariant II alternatywny - montaż 3 turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda zlokalizowanych na działkach nr ewid. 139 ( 2 turbiny ) oraz 201 ( 1 turbina) Dariusz Olczyk 2015-06-12 12:31:37 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2015-06-11 14:04:42 edycja dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 49 /2015 Dariusz Olczyk 2015-06-11 13:57:02 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr. 46 /2015 Dariusz Olczyk 2015-06-09 14:33:37 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dariusz Olczyk 2015-06-09 14:26:31 dodanie dokumentu
Budowa i uruchomienie 2 hal chowu i hodowli indyków ( 750 DJP ) w miejscowości Pieńki Gorzkowskie 18 na działce nr 418 obręb geodezyjny Bujniczki Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-06-09 14:21:44 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:55:01 edycja dokumentu
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:54:57 usunięcie załacznika
wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:53:10 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Zdzisława Szulc Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:20:40 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Magdalena Gemel Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:19:47 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Krystyna Marusińska Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:19:06 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Katarzyna Kuczerska Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:18:15 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Emilia Sobczyk Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:17:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Daria Możdżeń-Sowa Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:17:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Arkadiusz Krasoń Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:16:05 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Pechta Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:15:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - Anna Lewińska Dariusz Olczyk 2015-06-02 10:14:20 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. Magdalena Gemel 2015-06-01 11:19:42 edycja dokumentu