Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-04-28 14:14:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-04-28 14:14:24 usunięcie załacznika
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 248 ob. Sobaków Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-04-28 12:41:12 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na działkach nr ewid. 1528, 1588, 1680, 1681 ob. Gorzkowice Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-04-28 12:40:27 dodanie dokumentu
Zaproszenie na VII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-04-27 10:54:39 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzkowice w okresie 01.07.2015 r. - 31.12.2016 r. Dariusz Olczyk 2015-04-24 12:58:47 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie PKW Dariusz Olczyk 2015-04-22 15:28:02 dodanie dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-04-22 09:49:30 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE dot. spisu wyborców Dariusz Olczyk 2015-04-21 10:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-04-20 14:54:29 dodanie dokumentu
Pismo Dariusz Olczyk 2015-04-16 14:46:03 dodanie dokumentu
Apel Komisji do Wyborców Dariusz Olczyk 2015-04-16 14:44:59 dodanie dokumentu
Pismo PKW Dariusz Olczyk 2015-04-16 12:40:00 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Dariusz Olczyk 2015-04-15 09:36:58 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-04-08 14:28:18 edycja dokumentu
Wykaz kandydatów na Prezydenta RP Dariusz Olczyk 2015-04-07 08:15:15 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-04-03 12:43:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-04-03 12:42:43 usunięcie załacznika
Komunikat OKW w Piotrkowie Trybunalskim Dariusz Olczyk 2015-04-03 08:52:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-04-03 08:50:39 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-04-02 14:26:45 edycja dokumentu
Informacji o wyborach: głosowanie korespondencyjne, głosowanie korespondencyjne za granicą, głosowanie przez pełnomocnika, dopisanie do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:59:19 edycja dokumentu
Informacji o wyborach: głosowanie korespondencyjne, głosowanie korespondencyjne za granicą, głosowanie przez pełnomocnika, dopisanie do spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:58:07 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:57:11 edycja dokumentu
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego Dariusz Olczyk 2015-04-02 10:56:02 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Adam Bolanowski 2015-03-31 12:56:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15 /2015 Dariusz Olczyk 2015-03-27 10:48:21 dodanie dokumentu
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych Dariusz Olczyk 2015-03-24 11:01:32 dodanie dokumentu
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:59:51 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:59:30 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-03-24 10:58:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług Dariusz Olczyk 2015-03-23 11:47:10 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-03-20 08:32:48 edycja dokumentu
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Gorzkowice Adam Bolanowski 2015-03-18 15:43:29 dodanie dokumentu
Radni Gminy Gorzkowice wybrani na kadencję 2014-2018 Adam Bolanowski 2015-03-18 08:57:44 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki Dariusz Olczyk 2015-03-17 15:48:19 edycja dokumentu
BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki Dariusz Olczyk 2015-03-17 15:47:19 dodanie dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-03-17 07:56:44 edycja dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-03-17 07:56:17 usunięcie załacznika
Dane Teleadresowe UG Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-03-13 14:11:43 edycja dokumentu