Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2016-01-11 13:45:38 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2016-01-11 13:41:26 edycja dokumentu
Podatki i opłaty Dariusz Olczyk 2016-01-11 12:39:01 edycja dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2016-01-11 11:33:38 edycja dokumentu
Harmonogram wywozu nieczystości stałych Dariusz Olczyk 2016-01-11 11:25:45 edycja dokumentu
Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid. 284, 350, 348, 349, 351, 353 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2016-01-08 12:32:59 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji - 12-13 styczeń 2016 r. Dariusz Olczyk 2016-01-07 14:52:21 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2016-01-04 13:08:14 edycja dokumentu
BGP.6733.18.2015. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej Dariusz Olczyk 2015-12-30 15:58:23 dodanie dokumentu
Wniosek - utylizacja odpadów zawierających azbest Dariusz Olczyk 2015-12-30 14:36:01 dodanie dokumentu
Do pobrania Dariusz Olczyk 2015-12-30 14:35:06 edycja dokumentu
Sesja XII z dnia 12 listopada 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-12-30 13:15:24 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony dz.1640, 1641 obręb Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-30 09:22:46 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony dz.1640, 1641 obręb Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-29 14:08:32 dodanie dokumentu
I przetarg nieograniczony Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-29 13:22:12 edycja dokumentu
I przetarg nieograniczony Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-29 13:18:14 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XIII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-12-29 08:45:04 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XIII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-12-29 08:44:40 usunięcie dokument
Zaproszenie na XIII SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-12-28 13:20:28 dodanie dokumentu
Budżet Gminy - 2016 Dariusz Olczyk 2015-12-10 15:49:21 dodanie dokumentu
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 o długości około 785 m, ? 160 około 150 m oraz budowie sieci wodociągowej rozdzielczej ? 110 w Gorzkowicach przy ul. Częstochowskiej ? odnoga oraz ul. Bolesława Krzywoustego na działkach nr ewid. 461/25, 462/1, 461/10, 461/21, 463/6, 686, 688, 729/2, 1528 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-08 14:18:50 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-08 12:30:00 dodanie dokumentu
IV przetarg nieograniczony 1652 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-08 12:28:50 edycja dokumentu
IV przetarg nieograniczony 1652 Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2015-12-08 12:28:15 dodanie dokumentu
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji - 09.12.2015 r. Dariusz Olczyk 2015-12-03 15:18:39 dodanie dokumentu
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 o długości około 785 m, ? 160 około 150 m oraz budowie sieci wodociągowej rozdzielczej ? 110 w Gorzkowicach przy ul. Częstochowskiej ? odnoga oraz ul. Bolesława Krzywoustego na działkach nr ewid. 461/25, 462/1, 461/10, 461/21, 463/6, 686, 688, 729/2, 1528 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 15:00:42 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31708 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 374 , ob. Gorzkowice ul. Szkolna 97-350 Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:59:58 dodanie dokumentu
Budowie instalacji stacji bazowej POLKOMTEL BT31702 GORZKOWICE CENTRUM zlokalizowanej na dz. 477/1 , 477/2 ob. Szczepanowice 97-350 Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:59:28 dodanie dokumentu
Rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji oraz rozszerzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów na dz. 260, 259, 261/5 , ob. Daniszewice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:59:00 edycja dokumentu
Rozbudowie istniejącej Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji oraz rozszerzeniu działalności polegającej na zbieraniu odpadów na dz. 260, 259, 261/5 , ob. Daniszewice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:58:16 dodanie dokumentu
Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczepanowice na dz. 153/2, 153/1, 152, 88, 221/1, 222/2, 222/1, 234, 226, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 103, 102, 101, 100/2, 100/1, 98, 98/1, 258, 350, 348, 540, 284, 84, 293, 299, 86/8, 310/5, 310/4, 310/8, 310/9, 310/11, 311/2, 311/3, 311/4, 312/1, 312/2, 4, 5/5, 5/6, 87, 86/9, 86/11, 86/12, 86/13, 15, 5/3, 298, 291, 294, 296, 297, 310/12, 78/4 ob. Szczepanowice Gmina Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-12-02 14:57:21 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-27 14:09:37 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-27 14:05:50 dodanie dokumentu
Sesja XI z dnia 27 października 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-11-18 08:35:34 dodanie dokumentu
X Sesja z dnia 8 września 2015 Dariusz Olczyk 2015-11-18 08:30:20 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:33:01 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:32:04 edycja dokumentu
Uchwały - Archiwum BIP Dariusz Olczyk 2015-11-17 13:30:03 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-17 12:51:31 edycja dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę Daria Możdżeń-Sowa 2015-11-17 12:51:02 dodanie dokumentu