Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:29:33 edycja dokumentu
BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:28:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/22 obręb Gorzkowice oraz ustanowienia na nim służebności przesyłu Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:19:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:12:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzkowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:09:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:05:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie Szczepanowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:04:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:04:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:03:59 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:03:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:01:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Dariusz Olczyk 2015-07-01 14:00:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie Szczepanowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:59:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:51:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 13:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:26:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:14:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:11:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-07-01 12:10:49 usunięcie dokument
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Gabriela Krupa 2015-07-01 12:01:40 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Gabriela Krupa 2015-06-30 09:28:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2015-2018 Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:36:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:34:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:27:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gorzkowice w 2015 roku Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:26:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:18:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/276/2014 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga i logopedy zatrudnionego w szkole lub przedszkolu Dariusz Olczyk 2015-06-30 08:15:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-06-29 14:21:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Dariusz Olczyk 2015-06-29 14:19:42 usunięcie załacznika
Zaproszenie na IX SESJĘ RADY GMINY GORZKOWICE Dariusz Olczyk 2015-06-26 12:17:52 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Adam Bolanowski 2015-06-26 08:38:03 edycja dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille?a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-06-25 13:46:38 dodanie dokumentu
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Dariusz Olczyk 2015-06-25 13:45:01 dodanie dokumentu
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Dariusz Olczyk 2015-06-25 11:39:25 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Dariusz Olczyk 2015-06-25 11:38:51 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży Daria Możdżeń-Sowa 2015-06-23 14:28:49 dodanie dokumentu
Budowa i uruchomienie 2 hal chowu i hodowli indyków ( 750 DJP ) w miejscowości Pieńki Gorzkowskie 18 na działce nr 418 obręb geodezyjny Bujniczki Gmina Gorzkowice. Dariusz Olczyk 2015-06-23 14:27:19 edycja dokumentu
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku myjni na budynek obsługi stacji paliw z częścią handlową na działce nr ewidencyjny 1119/2 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice'' Dariusz Olczyk 2015-06-23 14:24:58 dodanie dokumentu
Informacje PKW - Referendum Dariusz Olczyk 2015-06-23 11:58:31 edycja dokumentu