Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice Karolina Słowińska 2018-08-07 12:23:08 dodanie dokumentu
BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:49:53 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-08-07 11:35:55 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 11:22:07 usunięcie dokument
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-08-07 11:16:34 edycja dokumentu
BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową Karolina Słowińska 2018-08-07 11:07:55 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-08-07 11:03:52 edycja dokumentu
Zapytanie - szacowanie wartości zamówienia Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-08-07 10:11:09 dodanie dokumentu
Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-08-03 14:42:14 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi powiatowej w zakresie budowy i remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 3915E Magdalena Gemel 2018-08-03 13:48:03 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gorzkowice. Magdalena Gemel 2018-08-03 13:39:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/358/2018 - ujęcie wody Szczukocice Adam Bolanowski 2018-07-25 15:47:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania NR HK-S/359/2018 Adam Bolanowski 2018-07-25 15:46:30 dodanie dokumentu
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:16 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:47:07 usunięcie załacznika
Budowa boiska rekreacyjnego w Szczukocicach i Grabostowie. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:46:08 dodanie dokumentu
Przebudowa pasa drogi gminnej nr 110106 E na odcinku Gorzkowice Marianek w zakresie poprawy odwodnienia i wymiany nawierzchni. Magdalena Gemel 2018-07-23 17:42:41 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Gorzkowicach Magdalena Gemel 2018-07-23 13:31:25 dodanie dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:12:14 edycja dokumentu
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2017r. Adam Bolanowski 2018-07-20 14:10:40 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedazy Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-20 10:05:04 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:40:57 edycja dokumentu
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:40:17 edycja dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Bujnice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:39:58 edycja dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Bujnice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-18 12:39:37 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:08:19 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:06:33 usunięcie załacznika
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 10:03:55 edycja dokumentu
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:58:15 dodanie dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:49:27 edycja dokumentu
Zakończenie kompletowania dokumentacji Agnieszka Korzela 2018-07-18 09:44:41 dodanie dokumentu
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-07-17 08:20:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: Inspektor ds. administracji, eksploatacji obiektów gminnych oraz gospodarki wodno - ściekowej, Inspektor ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gorzkowicach i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Adam Bolanowski 2018-07-16 13:22:44 dodanie dokumentu
BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" Karolina Słowińska 2018-07-12 12:47:39 dodanie dokumentu
BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice Karolina Słowińska 2018-07-12 12:42:56 edycja dokumentu
BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach Karolina Słowińska 2018-07-12 12:41:38 edycja dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa Wioletta Mielczarek 2018-07-05 11:18:12 dodanie dokumentu
Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Komisji Bezpieczeństwa Wioletta Mielczarek 2018-07-05 11:17:31 dodanie dokumentu
BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe Karolina Słowińska 2018-07-05 10:00:11 edycja dokumentu