Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Dariusz Olczyk 2018-12-10 10:51:49 usunięcie załacznika
Wszczęcie postępowania Agnieszka Korzela 2018-12-10 10:33:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-07 08:18:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-07 08:14:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-06 14:48:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-06 14:46:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-06 14:45:05 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 68/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 03.12.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 1019 roku. Katarzyna Palej 2018-12-06 14:41:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Gorzkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 15:07:26 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 65/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy Gorzkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 15:05:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 14:40:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 14:30:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 14:30:33 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 13:46:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 13:46:12 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 66/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, samochodu ciężarowego do 3,5t marki FORD wersja S o nr rejestracyjnym EPI 25FV oraz samochodu ciężarowego do 3,5 t marki FORD o nr rejestracyjnym LWP 2161 stanowiących własność Gminy Gorzkowice Dariusz Olczyk 2018-12-05 13:45:41 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony Krzemieniewice Daria Możdżeń-Sowa 2018-12-03 15:23:32 dodanie dokumentu
I przetarg ustny nieograniczony Krzemieniewice Daria Możdżeń-Sowa 2018-12-03 15:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:48:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gorzkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:48:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania nr HK - S/690/2018 Krzemieniewice 59 - sieć Klizin Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:43:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania nr HK-S/689/2018 Gorzkowice ul. Przedborska - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:42:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania jakości wody Bujniczki - ujęcie Szczukocice Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:24:33 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badania jakości wody Gorzkowice ul. Przedborska 27a Dariusz Olczyk 2018-11-27 08:23:48 usunięcie dokument
Sprawozdanie z badania jakości wody Gorzkowice ul. Przedborska 27a Dariusz Olczyk 2018-11-22 19:27:40 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Dariusz Olczyk 2018-11-22 19:26:29 dodanie dokumentu
II przetarg ustny nieograniczony Gorzkowice Daria Możdżeń-Sowa 2018-11-22 15:30:08 dodanie dokumentu
Obrady Rady Gminy Dariusz Olczyk 2018-11-20 09:29:14 edycja dokumentu
Obrady Rady Gminy Dariusz Olczyk 2018-11-20 09:09:20 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rzecz Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Magdalena Gemel 2018-11-19 10:53:52 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gmina Gorzkowice z dnia 7 listopada 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-11-15 14:45:15 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gmina Gorzkowice z dnia 7 listopada 2018 r. Dariusz Olczyk 2018-11-15 14:44:24 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. dot. składania sprawozdań finansowych Dariusz Olczyk 2018-11-15 14:39:51 dodanie dokumentu
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dariusz Olczyk 2018-11-14 15:49:46 dodanie dokumentu
BGP.6733.16.2018 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na dz. nr ewid. 542/1, 531, 56, 111/3, 42, 39 obręb Cieszanowice Karolina Słowińska 2018-11-14 14:07:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - XLVI Sesja Rady Gminy Gorzkowice Wioletta Mielczarek 2018-11-14 09:00:28 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dariusz Olczyk 2018-11-08 13:12:37 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2018-11-08 09:55:07 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu Dariusz Olczyk 2018-11-08 09:54:47 edycja dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na rzecz Gminy Gorzkowice z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Magdalena Gemel 2018-11-07 12:11:12 usunięcie załacznika