Dostawa oleju napędowego oraz paliwa PB na potrzeby pojazdów będących w dyspozycji Gminy Gorzkowice w 2018r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP400PodgladOpublikowanego.html (HTML, 71.KB) 2018-01-04 14:57:46 71.KB 130 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ .odt (ODT, 60.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-04 14:57:46 60.KB 39 razy
2 załącznik nr 1 Wzór umowy.doc (DOC, 53.KB) 2018-01-04 14:58:07 53.KB 0 razy
3 załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego.odt (ODT, 24.KB) 2018-01-04 14:58:27 24.KB 42 razy
4 załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.odt (ODT, 22.KB) 2018-01-04 14:58:44 22.KB 35 razy
5 załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.odt (ODT, 21.KB) 2018-01-04 14:59:02 21.KB 38 razy
6 załącznik nr 5 do Wzór oswiadczenia grupa kapitałowa.odt (ODT, 21.KB) 2018-01-04 14:59:17 21.KB 26 razy
7 załącznik nr 1 Wzór umowy.pdf (PDF, 102KB) 2018-01-04 15:01:17 102KB 47 razy
8 Wzór formularza ofertowego.odt (ODT, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-08 13:05:37 26.KB 4 razy
9 08_01_2018_13_05_58_załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.odt (ODT, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-08 13:05:58 24.KB 3 razy
10 08_01_2018_13_06_22_załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.odt (ODT, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-08 13:06:22 23.KB 3 razy
11 08_01_2018_13_06_42_załącznik nr 5 do Wzór oswiadczenia grupa kapitałowa.odt (ODT, 23.KB) 2018-01-08 13:06:42 23.KB 0 razy
12 Wzór projektu umowy .odt (ODT, 29.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-08 13:09:08 29.KB 4 razy
13 08_01_2018_13_15_15_załącznik nr 5 do Wzór oswiadczenia grupa kapitałowa.odt (ODT, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-08 13:15:15 24.KB 4 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 informacja nr 1.pdf (PDF, 1.2MB) 2018-01-08 13:44:38 1.2MB 118 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 212KB) 2018-01-12 13:54:59 212KB 176 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 241KB) 2018-01-23 14:50:35 241KB 114 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (PDF, 777KB) 2018-01-31 15:32:25 777KB 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Borowik 04-01-2018 14:57:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Borowik 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Borowik 31-01-2018 15:32:25