Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Gorzkowice w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 grudnia do 2019r.?

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP400PodgladOpublikowanego.html (HTML, 99.KB) 2019-02-11 11:21:20 99.KB 22 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ+ załaczniki .pdf 2019-02-11 11:21:20 30.MB 33 razy
2 SIWZ (odpady) gorzkowice.docx (DOCX, 278KB) 2019-02-11 11:21:50 278KB 0 razy
3 Załącznik nr 1 do SIWZ.docx 2019-02-11 11:22:05 33.KB 18 razy
4 11_02_2019_11_23_04_Załącznik nr 1 do SIWZ.docx (DOCX, 33.KB) 2019-02-11 11:23:04 33.KB 0 razy
5 Załącznik 1a.zip 2019-02-11 11:23:48 7.6MB 16 razy
6 Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx 2019-02-11 11:23:59 51.KB 15 razy
7 Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego.docx 2019-02-11 11:24:08 46.KB 13 razy
8 Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx 2019-02-11 11:24:19 21.KB 12 razy
9 Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx 2019-02-11 11:24:30 21.KB 13 razy
10 Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, ??e wykonawca nie nale??y lub nale??y do grupy kapita?éowej.docx 2019-02-11 11:24:41 22.KB 12 razy
11 Zal. Nr 7 do SIWZ - Wz??r wykazu us?éug.docx 2019-02-11 11:24:51 20.KB 12 razy
12 Zal. Nr 8 do SIWZ - Wz??r wykazu narz?Ödzi wyposa??enia zak?éadu i urz?ůdze?ä technicznych..docx 2019-02-11 11:25:05 28.KB 14 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gemel 11-02-2019 11:21:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Gemel 11-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Gemel 11-02-2019 11:25:27