Gmina Gorzkowice
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540105774-N-2020 z dnia 17-06-2020 r.
Gorzkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546349-N-2020
Data: 04/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gorzkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064787100000, ul. ul. Szkolna  3, 97-350  Gorzkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 818 006, e-mail magda.hajniak@gorzkowice.pl, faks 446 818 006.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 2020-06-22, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-06-24, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych