Gmina Gorzkowice
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500269721-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.
Gorzkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 644932-N-2018
Data: 07-11-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gorzkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 59064787100000, ul. ul. Szkolna  3, 97350   Gorzkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 818 006, e-mail magda.hajniak@gorzkowice.pl, faks 446 818 006.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 4) Dla ujednolicenia obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć wypłatę kredytu w dwóch transzach : I transza kredytu na dzień 15 listopada 2018r. II transza kredytu na dzień 10 grudnia 2018r.
W ogłoszeniu powinno być: „ 4) Dla ujednolicenia obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć wypłatę kredytu w dwóch transzach : I transza kredytu na dzień 15 listopada 2018r. w wysokości 1.500.000,00 zł II transza kredytu na dzień 10 grudnia 2018r. 1.300.000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 15.11.2018 r. godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 16.11.2018 r. godz. 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych