Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz działki Bujnice

 

Znak: G.G.6840. 13 .2018 II przetarg

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 50), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwały Rady Gminy Nr VI/ 36 /2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości:

o g ł a s z a  II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w Bujnicach oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 181/1 o pow.0,1000 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich.

 • Działka nie posiada naniesień

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze, grunty orne - rolnicza przestrzeń produkcyjna - o wysokiej bioproduktywności III i IV klasy.

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00077876/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice.

 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej działki, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w dniu 10.07.2018 roku.

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium  w wysokości 836,00zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadiumDowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 08.08.2018 roku.

 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 • Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 4.180,00 zł

 • Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, Nr 177, poz.1054 ze zm.)nieruchomość jest zwolniona od podatku.

 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność.

 • Wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi.

 • Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

 • Koszty notarialne ponosi nabywca

 • Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 15 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem /044/ 68-180-06 w.27

 

Gorzkowice 16.07.2018

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 18-07-2018 12:39:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 18-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 18-07-2018 12:39:58