Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gmina Gorzkowice z dnia 7 listopada 2018 r. 2018-11-15 14:44:24
Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu :Programu współpracy Gminy Gorzkowice w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej "projektem programu". 2018-11-06 15:24:56
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o wpisanie do stałego rejestru wyborców gminy Gorzkowice 2018-09-04 14:46:52
Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie Gminy Gorzkowice wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-30 11:19:52
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na plakatowanie obwieszczeń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-30 11:17:05
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 2 sierpnia 2018 r. 2018-08-07 13:53:08
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 26 czerwca 2018 r. 2018-07-02 11:49:12
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 czerwca 2018 r. 2018-07-02 11:48:18
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 25 czerwca 2018 r. 2018-07-02 11:44:12
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-06-28 15:46:58
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 22 maja 2018 r. 2018-05-24 09:41:52
Zarządzenie Nr 8 / 2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 30 stycznia 2018 r. 2018-02-14 15:20:20
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie; rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Gorzkowice z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w celu dotacji na 2018 rok. 2018-01-30 11:24:13
ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 08.01.2018 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzkowice w 2018 roku. 2018-01-12 09:11:48
ZARZĄDZENIE NR /2/2018 WÓJTA GMINY GORZKOWICE z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert i wyboru zadań wraz z propozycją wysokości ich dofinansowania zadań publicznych Gminy Gorzkowice na 2018 rok oraz Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2018-01-12 09:00:35