Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog BGP.6733.20.2019 pn,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia polegająca na:budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia,budowie napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN,na dz. ew. nr 314/3, 316/1, 316/2, 391, 318, 320, 322, 325, 327, 329, 354, 353, 314/2, 314/1, 312, 310, 308, 306, 283/1 obręb Grabostów, gm. Gorzkowice. 2019-12-30 13:25:25
katalog BGP.6733.19.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm Działkowa 2019-11-21 15:40:13
katalog BGP.6733.18.2019 Budowa sieci gazowej Łokietka-św. Wojciecha Gorzkowice 2019-10-31 15:12:03
katalog BGP.6733.17.2019 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV Cieszanowice, Daniszewice 2019-09-27 08:57:57
katalog BGP.6733.16.2019 Budowa odcinka gazociągu ? ul. Kazimierza Wlk.- Mieszka I w Gorzkowicach 2019-09-23 13:47:35
katalog BGP.6733.15.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE90 dla zasilenia budynków mieszkalnych na ulicy Cmentarnej 2019-09-20 14:43:56
katalog BGP.6733.14.2019 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE63 Warszawska 2019-09-18 15:49:52
katalog BGP.6733.13.2019 Budowa sieci wodociągowej w Krośnie 2019-07-24 09:09:51
dokument BGP.6733.12.2019 Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Gorzkowicach (budowa łącznika między budynkami), Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-06-21 09:42:21
dokument BGP.6733.11.2019 Budowa budynku świetlicy wiejskiej i budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną 2019-06-17 15:32:20
dokument BGP.6733.10.2019 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Gorzkowicach ul. Łąkowa, dz. nr ewid. 1064, 1572, 1584, 1579, 1577/1, 1577/2, 1583 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, dz. nr ewid. 43 obręb Bujnice PGR, Gmina Gorzkowice 2019-05-06 14:00:56
dokument BGP.6733.9.2019 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej z odprowadzeniem wód do rzeki Prudki, dz. nr ewid. 1064, 1572, 1584, 1573, 1585 obręb Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, dz. nr ewid. 8/1, 18/26, 43 obręb Bujnice PGR, Gmina Gorzkowice 2019-05-06 14:00:38
dokument BGP.6733.8.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń administracyjno ? oświatowych w budynku Gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby biurowe Urzędu Gminy w Gorzkowicach polegająca na podziale i wykonaniu ścianek działowych w systemie suchej zabudowy istniejących pomieszczeń, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:59:56
dokument BGP.6733.7.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gorzkowice oraz budowa schodów zewnętrznych, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:59:07
dokument BGP.6733.6.2019 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń gimnazjum w Gorzkowicach na potrzeby zwiększenia liczby i dostosowania miejsc opieki nad dziećmi w Gminie Gorzkowice oraz budowa schodów zewnętrznych, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice, dz. nr ewid. 296 2019-05-06 13:58:09
dokument BGP.6733.5.2019 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków przy ul. Warszawskiej w Gorzkowicach dz. nr ewid. 187/27, 187/39, 944, 977/2, 978/2, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986 ob. Gorzkowice 2019-04-08 14:50:07
dokument BGP.6733.3.2019 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Gorzkowicach , dz. nr ewid. 374 2019-03-01 10:45:01
dokument BGP.6733.4.2019 Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 744, 1291, 1308, 1309 ob. Gorzkowiczki 2019-02-14 09:43:58
dokument BGP.6733.2.2019 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Niskiej i Wysokiej, przebudowa, budowa, likwidacja rowów i przepustów w ul. Przedborskiej, przebudowa wylotów do rowów, budowa wylotów do rzeki Prudki, przebudowa wylotu do rzeki Prudki. Lokalizacja inwestycji dz. nr ewid. 1568/1, 1567/3, 939/3, 1302/3, 1192, 841 obręb Gorzkowice 2019-01-14 10:59:17
dokument BGP.6733.1.2019 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1 obręb Daniszewice 2019-01-14 10:57:24
dokument BGP.6733.16.2018 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na dz. nr ewid. 542/1, 531, 56, 111/3, 42, 39 obręb Cieszanowice 2018-11-14 14:07:11
dokument BGP.6733.15.2018 Przebudowa budynku Domu Ludowego w Daniszewicach 2018-08-07 12:40:52
dokument BGP.6733.14.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 1307, 1317 obręb Gorzkowiczki 2018-08-07 12:38:14
dokument BGP.6733.13.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 729/2 obręb Gorzkowice 2018-08-07 12:27:07
dokument BGP.6733.12.2018 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV na dz. nr ewid. 269 obręb Kolonia Żuchowice 2018-08-07 12:23:08
dokument BGP.6733.11.2018 Budowa oświetlenia ulicznego (budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż latarnii oświetlenia ulicznego) dz. nr ewid. 33/1, 242/1 obręb Daniszewice 2018-08-07 11:49:53
dokument BGP.6733.8.2018 Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową dz. nr 68 ob. Kolonia Gorzędów 2018-08-07 11:07:55
dokument BGP.6733.10.2018 Budowa chodnika z kostki betonowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1513E w miejscowości Kolonia Bujnice o długości 920mb i szerokości 2m, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1513E w zakresie budowy chodnika w m. Kol. Bujnice" 2018-07-12 12:47:39
dokument BGP.6733.9.2018 Wewnętrzna i zewnętrzna przebudowa budynku OSP wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na cele kulturowe 2018-07-05 09:58:21
dokument BGP.6733.7.2018 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m.Plucice 2018-06-13 10:48:23
dokument BGP.6733.6.2018 Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno - sportowym Kopiec w Gorzkowicach 2018-05-28 11:57:29
dokument BGP.6733.5.2018 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 322, 717, 718,719,721/1,732,745,746 obręb Plucice 2018-05-28 11:55:28
dokument BGP.6733.4.2018 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 317/2, 459 obręb Sobakówek 2018-05-28 11:51:06
dokument BGP.6733.3.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 2018-04-03 11:52:21
dokument BGP.6733.2.2018 Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 90 i PE DN 63 wraz z przyłączami PE DN 25 2018-04-03 11:51:39
dokument BGP.6733.1.2018 Budowa oświetlenia ulicznego polegająca na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego długości ok. 410 m, montażu latarni oświetlenia ulicznego na dz. 741, 175/1, 757 obręb Bujniczki, dz. 761, 1693 obręb Gorzkowice Gmina Gorzkowice 2018-02-22 13:10:14
dokument BGP.6733.13.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 1302/38 obręb Gorzkowice 2018-01-02 11:53:54
dokument BGP.6733.12.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT_31702_GORZKOWICE_PRZEMYSŁOWA na działkach nr ewid. 477/1, 477/2 ob. Szczepanowice 2017-12-28 13:41:53
dokument BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657,14 Gmina Gorzkowice 2017-10-25 19:10:35
dokument BGP.6733.11.2017 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV nadz. nr ewid. 47 obręb Gorzkowice;dz. nr ewid. 898, 1296, 1297 ob. Gorzkowiczki Gmina Gorzkowice 2017-09-29 14:42:57
dokument BGP.6733.10.2017 Budowa odcinka ( napowietrznej lub kablowej ) linii nn oświetlenia ulicznego wraz z budową latarni ulicznych na dz. nr ewid. 322, 653/1, 654/1 ob. Plucice Gmina Gorzkowice 2017-09-29 14:40:42
dokument BGP.6733.8.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 892,891, 889, 883, 1670, 403, 1599, 1642. 2017-09-27 11:57:59
dokument BGP.6733.7.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach nr ewid. obręb Sobaków, dz. nr ewid. 49, 48, 47/4, 47/3, 47/2, 46/2, 46/1, 264, 263, 262, 45, 257, 44/3, 44/2, 14,, obręb Sobakówek, dz. nr ewid. 657 Gmina Gorzkowice 2017-08-21 15:33:48
dokument BGP.6733.6.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Cieszanowice dz. nr ewid. 402/4, 308. 2017-08-09 12:31:20
dokument BGP.6733.5.2017 Przebudowa pasa drogowego w zakresie budowy chodnika i zjazdów w m. Kolonia Plucice. 2017-08-08 13:51:33
dokument BGP.6733.4.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Ryszardów dz. nr ewid. 118 ob. Plucice. 2017-03-30 13:36:59
dokument BGP.6733.3.2017 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w m. Gorzkowice dz. nr ewid. 44/2, 47, 61, 62, 63, 64, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 110 obręb Gorzkowice. 2017-03-30 13:36:33
dokument BGP.6733.2.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krzemieniewice dz. nr ewid. 162. 2017-03-20 13:44:57
dokument BGP.6733.1.2017 Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Żuchowice dz. nr ewid. 91. 2017-03-20 09:59:20
dokument BGP.6733.13.2016 Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz przebudowa zjazdu, budowa szczelnego zbiornika na nieczystości płynne wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 179/3 ob.Kotków Gmina Gorzkowice. 2016-11-17 12:45:31
dokument BGP.6733.12.2016 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem latarni oświetlenia ulicznego dz. nr ewid. 190/2, 220, 221, 220/2, 220/3, 164 obręb Plucice, Gmina Gorzkowice 2016-10-25 10:30:53
dokument BGP.6733.11.2016 Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia (przebudowa słupa linii napowietrznej średniego napięcia; budowa linii kablowej średniego napięcia; budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN; budowa linii kablowych niskiego napięcia; budowa i przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia Kol.Krzemieniewice 2016-10-05 15:08:29
dokument BGP.6733.10.2016 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15 kV Gorzkowice 2016-10-05 15:05:51
dokument BGP.6733.9.2016 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-10-05 15:03:37
dokument BGP.6733.8.2016 Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii oraz złącz kablowych średniego napięcia 15kV 2016-10-05 14:53:02
dokument BGP.6733.7.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach 2016-07-20 15:37:44
dokument BGP.6733.6.2016 Budowa wodociągu rozdzielczego w Sobakówku 2016-05-23 12:08:52
dokument BGP.6733.5.2016 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach 2016-05-23 12:07:07
dokument BGP.6733.3.2016 Budowa sieci wodociągowa w Szczepanowicach 2016-05-23 11:59:13
dokument BGP.6733.2.2016, Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-02-11 15:17:10
dokument BGP.6733.1.2016, Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV 2016-02-11 15:15:51
dokument BGP.6733.18.2015. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej 2015-12-30 15:58:23
dokument BGP.6733.15.2015. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej. Gmina Gorzkowice, obręb Plucice, dz. nr ewid. 589. 2015-10-30 11:56:33
dokument BGP.6733.14.2015. demontaż napowietrznej linii elektroenergetycznej SN- 15kV, nN, stacji transformatorowej oraz przyłączy napowietrznych, budowa linii napowietrznej SN 15kV, nN- 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, przyłączy napowietrznych w m. Plucice, gm. Gorzkowice. 2015-08-26 13:46:16
dokument BGP.6733.13.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej do budynku mieszkalnego w miejscowości Sobakówek , dz. nr ewid. 541/4, 322, 165 obręb Sobakówek, gm. Gorzkowice. 2015-08-13 13:57:30
dokument BGP.6733.12.2015. Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn zasilającej działkę nr ewid. 117/2 ob. Gorzkowice, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice działki nr ewid. 32/6, 24, 117/2. 2015-08-03 11:55:19
dokument BGP.6733.11.2015. Przebudowa i budowa napowietrznej linii energetycznej SN-15kV, nN -0,4 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV Ryszardów nr 5-0990, budowa elektroenergetycznej linii kablowych nN, wymiana przyłaczy napowietrznych w m. Ryszardów, gm. Gorzkowice 2015-08-03 11:54:24
dokument BGP.6733.10.2015. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego, Gmina Gorzkowice, obręb Szczepanowice, nr dz. 141. 2015-08-03 11:52:58
dokument BGP.6733.9.2015. Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej. Gmina Gorzkowice, obręb Sobaków, dz. nr ewid. 248. 2015-05-21 12:27:39
dokument BGP.6733.8.2015 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zmiana lokalizacji przepompowni ścieków, budowa kanału grawitacyjnego, tłocznego, zasilania energetycznego. Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowice dz. nr ewid. 1528, 1588, 1690, 1681. 2015-05-21 12:26:43
dokument BGP.6733.7.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Gorzkowice nr dz. 1302/9, 1302/3, 1302/33. 2015-05-07 15:51:02
dokument BGP.6733.6.2015. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz z budową latarni oświetlenia ulicznego - obręb Bujnice nr dz. 136, 196; obręb Bujnice PGR nr dz. 33, 43. 2015-05-07 15:50:12
dokument BGP.6733.2.2015 Budowa odcinka linii energetycznej kablowej nn do budynku mieszkalnego w m. Gorzkowiczki 2015-03-17 15:47:19
dokument BGP.6733.3.2015 Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, Gmina Gorzkowice, obręb Gorzkowiczki, dz. nr ewid. 978/3, 1291, 1296 2015-03-13 09:36:14