Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości Bujniczki

 

Znak: G.G.6840. 11 .2016

 

I przetarg

 • O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j Dz.U.2014, poz. 518 z poźn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.04.nr 207, poz.2108) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XVII/ 128 /2016  z 21 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki:

o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 • zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w obrębie Bujniczki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 121/3 o pow. 0,0800 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich.

 • Na działce znajduje się ogrodzenie oraz naniesienia stanowiące odrębny przedmiot własności, sprzedaż działki ma na celu regulację stanu prawnego znajdujących się na niej naniesień.

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy zagrodowej o zwartej i rozproszonej strukturze,

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00080300/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne

 • ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające tytuł własności do nieruchomości sąsiednich oznaczonych w ewidencji numerem 121/2 o pow.0,88 ha. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży służyć ma na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej tj. działki 121/2.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice.

 • Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiedniej wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości 121/2 o pow.0,88 ha wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznanie się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń w terminie do 02.08.2016 roku. Zgłoszenia należy dokonać i dokumenty złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gorzkowice przy ul. Szkolnej 3, pokój nr 15 . Warunkiem uczestnictwa jest również dokonanie wpłaty wadium w wysokości 2.940,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej nr konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium. Dowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 01.08.2016 roku. Dowód wpłaty wadium winien być dołączony do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 • Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzkowice nie później niż w dniu 08.08.2016 roku.

 • Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 14.700,00 zł

 • Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011, Nr 177, poz.1054 ze zm.) nieruchomość jest zwolniona od podatku.

 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność.

 • Wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi.

 • Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości

 • Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 • Dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 15 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem

/044/ 68-180-06 w.27

 

 

Gorzkowice 08.07.2016

 

 

 

Wywieszono celem podania do publicznej

wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy i w terenie-Sołtys sołectwa Bujniczki

Od 08.07.2016 roku do 09.08.2016 roku

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 15-07-2016 10:42:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 15-07-2016 10:44:11