Sesja VII w dniu 30 kwietnia 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego działki 187/22 obręb Gorzkowice oraz ustanowienia na nim służebności przesyłu 2015-07-01 14:23:05
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2015 2015-07-01 14:19:58
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie realizacji zadania - dowóz osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie w ramach wspierania osób niepełnosprawnych 2015-07-01 14:12:17
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzkowice lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2015-07-01 14:09:38
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu 2015-07-01 14:05:35
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VI/36/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania remontu nawierzchni drogi powiatowej 2015-07-01 14:03:46
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie części działki 2015-07-01 14:01:51
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2015-07-01 14:00:30
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zmianę nieruchomości położonych w obrębie Szczepanowice 2015-07-01 13:59:06
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Gorzkowice 2015-07-01 13:46:53