Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Gorzkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1663 Gorzkowice

 

GG.6840.16.2019 I przetarg

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Gorzkowice działając na podstawie art. 37 ust 1 i 40 ust 1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2018.2204 t.j.); § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXV/137/01 z 28 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do podziału i przeznaczenia do sprzedaży powstałych po podziale działek położonych w Gorzkowicach:

o g ł a s z a  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Gorzkowice, położonej w Gorzkowicach oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1663 o pow.0,1006 ha. Przedmiotowa działka wolna jest od obciążeń hipotecznych wobec osób trzecich,

 • działka nie posiada naniesień,

 • Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze osiedlowym,

 • stan prawny uregulowany został w KW PT1P/00070663/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 • w przetargu uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne,

 • Wójt zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn,

 • osoby zainteresowane przedmiotem przetargu winny zapoznać się z nim przed przetargiem,

 • Gmina nie będzie dokonywać wskazań granic,

 • przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3, Gorzkowice,

 • warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 6.000,00 zł na konto Urzędu Gminy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej konta 16 8973 0003 0060 0060 0071 0811 i okazanie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadiumDowód wpłaty wadium winien zawierać informację jakiej działki dotyczy. Wadium winno być wpłacone do 05.09.2019 roku,

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu,

 • wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego będąca jednocześnie ceną wywoławczą w przetargu wynosi 30.000,00 zł

 • zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j.) nieruchomość jest zwolniona od podatku Vat,

 • minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej lub wielokrotność.

 • wadium niewykorzystane podlegać będzie zwrotowi,

 • wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży,

 • koszty notarialne ponosi nabywca,

 • termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

 • dodatkowe informacje na temat przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy pokój

nr 18 codziennie w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem 044 68-180-06 w.27.

 

Gorzkowice 07.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daria Możdżeń-Sowa 07-08-2019 15:10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daria Możdżeń-Sowa 07-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Daria Możdżeń-Sowa 07-08-2019 15:12:06